ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ / MORPHOLOGY
ΚωδικόςΓλ2-321
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600007498

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 20
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600184117
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές θα έχουν: (α) εκτεθεί σε βασικές αρχές και διαφορετικά μοντέλα μορφολογικής ανάλυσης (β) εξοικειωθεί με πλήθος εμπειρικών δεδομένων και φαινομένων (γ) εμπλουτίσει τις γνώσεις τους σε σχέση με τη μορφολογία της Αγγλικής (δ) καλλιεργήσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση βασικών εννοιών, αρχών, και θεωριών της μορφολογίας, του γλωσσολογικού δηλαδή κλάδου που ασχολείται με την εσωτερική δομή των λέξεων. Ξεκινώντας από εισαγωγικές έννοιες όπως το μόρφημα και η μορφή, το θέμα και το πρόσφυμα, το μάθημα εξετάζει στη συνέχεια την αντιστοίχιση και πραγμάτωση μορφής και μορφήματος (π.χ. ένα-προς-ένα, σωρευτική, πολλαπλή ή μηδενική πραγμάτωση) και προχωρά στη διερεύνηση της αλλομορφίας και τα είδη αυτής (π.χ. φωνολογικά καθορισμένη αλλομορφία vs. υποκατάσταση). Κατόπιν, μελετώνται οι διαδικασίες της κλίσης, της παραγωγής και της σύνθεσης καθώς και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μπορούμε να διακρίνουμε τη μία διαδικασία από την άλλη, αλλά και τις δυσκολίες που συχνά συναντούμε σε ενδιάμεσες περιπτώσεις. Παράλληλα, παρουσιάζονται διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα για την κατανόηση και την ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων. Καθοριστική εδώ είναι η μονάδα μορφολογικής ανάλυσης· αυτή μπορεί να είναι το μόρφημα (μοντέλα τύπου Item-and-Arrangement), η ρίζα / το θέμα (μοντέλα τύπου Item-and-Process) ή ολόκληρη η λέξη (μοντέλα τύπου Word-and-Paradigm). Καθόλη τη διάρκεια του μαθήματος αξιοποιούνται παραδείγματα από ποικίλες γλώσσες με συχνή αναφορά στην Αγγλική και οι φοιτήτριες/τές εξασκούνται στην ανάλυση μορφολογικών δεδομένων.
Λέξεις Κλειδιά
δομή της λέξης, κλίση, παραγωγή, σύνθεση, κανόνες παραγωγής λέξεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών391,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Τελικές εξετάσεις 2. Ατομικές ή ομαδικές εργασίες
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aronoff, Mark & Kirsten Fudeman. 2011. What is morphology? Wiley. Haspelmath, Martin & Andrea Sims. 2010. Understanding Morphology. Routledge Booij, G. 2005. The Grammar of Words. Oxford: OUP. Fábregas, Antonio & Sergio Scalise. 2012. Morphology. From Data to Theories. Edinburgh University Press. Harley, Heidi. 2006. English Words. Blackwell. Hippisley, Andrew & Gregory Stump. 2016. The Cambridge Handbook of Morphology. Cambridge: CUP Lieber, R. 2009. Introducing Morphology. Cambridge: CUP. Plag, Ingo. 2003. Word Formation in English. Cambridge: CUP. Stewart, Thomas. 2016. Contemporary Morphological Theories. Edinburgh University Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-11-2020