ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / T8-E10 MARITIME SPATIAL PLANNING
ΚωδικόςΘ8-Ε10
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαριλένα Παπαγεωργίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020134

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 50
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600185496
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται: 1. να έχουν αποκτήσει ειδικές γνώσεις για θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ) και ολοκληρωμένης διαχείρισης του παράκτιου και νησιωτικού χώρου. 2. να έχουν αναπτύξει δεξιότητες αναφορικά με εργαλεία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για το θαλάσσιο χώρο. 3. να είναι εξοικειωμένοι με τους θεσμούς που ασκούν πολιτικές στο θαλάσσιο χώρο, καθώς και με τα αντίστοιχα ντοκουμέντα πολιτικής τους που σχετίζονται με το ΘΧΣ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικός στόχος των διαλέξεων του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θεωρητικά ζητήματα και εφαρμογές θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ), καθώς και ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης (ΟΔΠΖ). Σε θεωρητικό επίπεδο παρουσιάζονται: α) οι ιδιαιτερότητες του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου αλλά και οι σύγχρονες τάσεις αξιοποίησης της θάλασσας και των πόρων της (blue growth, κλπ), β) οι έννοιες αλλά και οι σύγχρονες προσεγγίσεις θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (π.χ. EcAp, place-based approach), γ) οι ειδικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το ΘΧΣ, όπως: ο διασυνοριακός χαρακτήρας (transboundary nature) της θάλασσας, η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές (π.χ. πετρελαιοκηλίδες, tsunami κλπ), κ.ο.κ.. δ) ζητήματα διάδρασης στεριάς-θάλασσας (land-sea interaction), με έμφαση σε θέματα συνεργασίας και συμπληρωματικότητας μεταξύ θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ) και χερσαίου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ), ε) θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (ενάλιες αρχαιότητες κλπ) και στ) σύγχρονα εργαλεία λήψης αποφάσεων και χαρτογραφίας για το θαλάσσιο χώρο (π.χ. Marxan, 3D mapping, πολύ-κριτηριακές αναλύσεις), με έμφαση σε ζητήματα επάρκειας, προσβασιμότητας και οργάνωσης της συναφούς γεω-χωρικής πληροφορίας. Σε επίπεδο πολιτικής, παρουσιάζεται το διεθνές πλαίσιο αναφοράς, δηλαδή οι διεθνείς πολιτικές και συμβάσεις (π.χ. UNCLOS) του ΟΗΕ και της Ε.Ε., αλλά και η εθνική πολιτική και νομοθεσία για το θαλάσσιο χώρο και τον ΘΧΣ. Σε επίπεδο εφαρμογής, αναλύονται παραδείγματα ΘΧΣχεδίων από άλλες - Μεσογειακές κυρίως - χώρες, καθώς και εφαρμογές ΘΧΣ στην Ελλάδα (π.χ. ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες, Σχέδια Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων). Λόγω της εξαιρετικής σημασίας του παράκτιου και νησιωτικού χώρου για τον ΘΧΣ, το μάθημα εμβαθύνει επίσης σε ζητήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης (ICZM), με ειδικές αναφορές στις διεθνείς πολιτικές και εργαλεία, καθώς και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των ελληνικών ακτών.
Λέξεις Κλειδιά
Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιaw Zώνης, Διάδραση Στεριάς - Θάλασσας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Άσκηση Πεδίου3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών40
Σύνολο103
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κυβέλου Στ. (επ.) (2016), Θαλάσσια Χωρικά Ζητήματα, Εκδόσεις Κριτική Βασενχόβεν Λ. (2017), Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Παν. Εκδόσεις Κρήτης
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-04-2021