ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι / GERMAN LANGUAGE I
Τίτλος στα ΓερμανικάDeutsche Sprache I
ΚωδικόςΓΕΡ101
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280003552

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 225
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Ώρες Συνολικά65
Class ID
600186698
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να: - χρησιμοποιήσουν υπάρχουσες και να εξοικειωθούν με περαιτέρω γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες στην γερμανική γλώσσα - καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων - αναπτύξουν ικανότητες Δια Βίου Μάθησης (π.χ. κοινωνική ικανότητα, μεταγνωστική ικανότητα) - αναπτύξουν την διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική τους συνείδηση
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα "Γερμανική Γλώσσα Ι" δίδεται βαρύτητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό και στον προφορικό λόγο. Γίνεται εισαγωγή, εξάσκηση και χρήση στρατηγικών κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την επεξεργασία αυθεντικών και επίκαιρων κειμένων όπως και οπτικοακουστικού υλικού σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες. Παράλληλα πραγματοποιούνται δραστηριότητες για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και γίνεται εξάσκηση και εμβάθυνση σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες της γραμματικής. Τέλος γίνεται εισαγωγή και εξάσκηση στην παραγωγή συγκεκριμένων ειδών προφορικού και γραπτού λόγου. Ένα ενδεικτικό Syllabus του μαθήματος: Woche 1 und 2 • über soziale Kontakte und ihre Auswirkungen auf das Alltagsleben sprechen können • Sachtext und kurzes Video zum Thema verstehen können • eigene Meinung und Erfahrung zum gegebenen Thema angeben • kurze Textabschnitte mündlich wiedergeben können • Verfassen eines formellen E-Mails • Adjektivdeklination (Wiederholung und Vertiefung), Negation (Vertiefung), Wortstellung im Hauptsatz Woche 3 und 4 • über zwischenmenschliche Beziehungen (Freundschaften, Partnerschaften, etc.) und ihre Pflege sprechen können • Sachtexte, Interview und Radiointerview zu den Themen verstehen können • Ratgeber verstehen und/oder erstellen können • kurze Textabschnitte mündlich wiedergeben können • an einem mündlichen Austausch (in kleinen Gruppen / im Plenum) teilnehmen können • kurze Textabschnitte schriftlich wiedergeben können • Adjektivdeklination (Vertiefung), Wortstellung in Satzverbindungen, Wechselpräpositionen, Wortstellung im Hauptsatz Woche 5 • über Reisestile sprechen • Vor- und Nachteile zu verschiedenen Reisestilen nennen • Sachtexte, Graphiken und kurze Videos zu den gegebenen Themen verstehen können • Eigene Meinung zu dem gegebenen Thema schriftlich und mündlich angeben • Wortstellung in Satzverbindungen, Adjektivdeklination (Vertiefung), Wechselpräpositionen Woche 6 • Besondere Tourismusarten: Katastrophentourismus • Beschreiben können, wie man selbst lernt • Sachtexte zu dem gegebenen Thema verstehen können • Eigene Meinung zu dem gegebenen Thema mündlich angeben • An einem Austausch über das gegebene Thema teilnehmen • Verfassen eines Online-Posts • Verben mit Präposition, Wechselpräpositionen Wochen 7-9 • Die Schattenseiten des Tourismus und Massentourismus • Verschiedene Textsorten zum Thema verstehen können • Eigene Meinung zu dem gegebenen Thema mündlich angeben • Lesetexte schriftlich wiedergeben • Kurze Textabschnitte schriftlich wiedergeben • Wortstellung in Satzverbindungen, Relativsätze, Verben mit Präpositionen Wochen 10 • Moderne Tourismusarten: Nachhaltiger Tourismus • Sachtexte zum Thema und/oder Reportagen und/oder Interview zum Thema verstehen können • die eigene Meinung mündlich äußern und begründen • einen Online-Post kommentieren • Argumente schriftlich verfassen • Infinitivsätze, Relativsätze, Verben mit Präpositionen Woche 11 • über Aspekte ums Studieren sprechen können • Sachtexte, Reportage und Videos zum Thema verstehen können • Stickpunkte sammeln und Text bzw. Textabschnitte mündlich oder schriftlich wiedergeben • einen kurzen argumentativen Text verfassen • Infinitivsätze, Relativsätze, Verben mit Präpositionen Wochen 12 und 13 • Über die Wohnverhältnisse der Studierenden im deutschsprachigen Raum sprechen können • Sachtexte zum Thema und/oder Reportagen zum Thema verstehen können • An einer Diskussion teilnehmen können • Einen Online-Post verfassen und Posts anderer kommentieren • Inhalte zusammenfassen • Adjektivdeklination, Wortstellung im Hauptsatz, Wortstellung in Satzverbindungen Die hier angegebe Aufteilung der Inhalte ist nicht verbindlich und kann überarbeitet werden. Die Überarbeitung hängt von der Zusammensetzung der Gruppen und den Lernbedürfnissen, die sich daraus ergeben.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Το κυρίως υλικό υποστηρίζεται με αρθρώματα (Modules) στην πλατφόρμα.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
• Διεξαγωγή σύντομων projects στα θέματα του εξαμήνου, παράλληλα με την δια ζώσης διδασκαλία και στο πλαίσιο της συνδυαστικής μάθησης (Blended Learning). • Χρήση φορητών συσκευών (Ταμπλέτες, έξυπνα τηλέφωνα) στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση πληροφοριών, διεξαγωγή ομαδικών μαθησιακών δραστηριοτήτων γραπτής ή/και προφορικής επικοινωνίας, εξάσκηση λεξιλογικών και γραμματικών δομών, κ.λπ.) • Με τη χρήση διαδραστικού ψηφιακού υλικού εξάσκησης αυτοαξιολογούν οι φοιτητές/-τριες τις γνώσεις τους.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια602,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων451,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών421,7
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι προφορική και γραπτή και ο βαθμός αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών προκύπτει απο τον μέσο όρο της εξέτασης του προφορικού και του γραπτού λόγου. Η διαδικασία αξιολόγησης περιγράφεται σύντομα στον Οδηγό Σπουδών. Τα κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά σους φοιτητές αναλυτικά στο πρώτο μάθημα και επαναλαμβάνονται κατα την προσομοίωση στον τύπο της εξέτασης προς το τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον είναι προσβάσιμα καθ όλη την διάρκεια του εξαμήνου, καθώς είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα (Moodle) και υπάρχουν στο βασικό υλικό του εξαμήνου (Corpus) που προμηθεύονται οι φοιτητές.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Dinsel, S./Geiger,S.(2018). Deutsch Übungsbuch Grammatik A2-B2. München:Hueber (ISBN-13:978-3191317218)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Dinsel, S./Geiger,S. (2009). Großes Übungsbuch. Ismaning:Hueber - Schade, G. (2002). Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. Ein Lehrbuch für Ausländer. Schmidt: Berlin - Dreyer,H./ Schmitt, R.(2009) Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Ismaning:Heuber - Glotz-Kastanis,J./Tippmann,D. (2002). Sprechen, Schreiben, Mitreden. Athen:Karabatos - Rug,W./ Tomaszewski, A.(2009). Grammatik mit Sinn und Verstand Übungsgrammatik Mittel- und Oberstufe. Stuttgart:Klett Επιπλέον υπάρχει επιπρόσθετο υλικό με τη μορφή επιλεγμένων ιστοτόπων στην πλατφόρμα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-10-2021