ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ι-Β: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ι-Β: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ / PROMOTING COMMUNICATIVE COMPETENCE I-B: LISTENING COMPREHENSION
Τίτλος στα ΓερμανικάKommunikative Kompetenzförderung Ι B: Training des Hörsehverstehens
ΚωδικόςΕ_ΓΕΡ005
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019584

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 29
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ι-Β: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600186774
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΕΡ101 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
 • ΓΕΡ201 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: ● είναι σε θέση να κατανοούν ευκολότερα και σε μεγαλύτερη έκταση αυθεντικό οπτικοακουστικό υλικό. ● είναι εξοικειωμένοι με τεχνικές κατανόησης οπτικοακουστικού υλικού. ● γνωρίζουν online πηγές με χρήσιμο οπτικοακουστικό υλικό για τις σπουδές τους και την περαιτέρω εξάσκηση και αυτομάθηση στη γλώσσα στόχο. ● είναι σε σε θέση να παρακολουθούν ποιο κατανοητά στο πλαίσιο των σπουδών τους διαλέξεις στη Γερμανική. ● μπορούν και οι ίδιοι/ίδιες να παράγουν σύντομο οπτικοακουστικό υλικο (Podcasts/Videocasts)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κύριο στόχο του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των φοιτητών/-τριών στη Γερμανική Γλώσσα. Μια σειρά αυθεντικών ακουστικών και οπτικοακουστικών κειμένων πάνω σε επίκαιρη θεματολογία θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη ποικίλων γλωσσικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα συνεισφέρουν πρωτίστως στην εξάσκηση της κατανόησης του προφορικού λόγου, ενώ παράλληλα θα αποτελέσουν το έναυσμα για την εμπλοκή των φοιτητών/-τριών σε παραγωγικές γλωσσικές δραστηριότητες ανοιχτού τύπου μάθησης. Με τον τρόπο αυτό θα κινητοποιηθούν οι φοιτητές και αναλαμβάνοντας δημιουργικά σενάρια μάθησης θα εξασκήσουν και θα αναπτύξουν ως ένα βαθμό το σύνολο των γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων καθώς και δεξιοτήτων ζωής.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Podcast
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών481,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο763,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενεργός συμμετοχή, εβδομαδιαίες εργασίες, τελική γραπτή εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Julika Betz / Anneli Billina (2017). Deutsch üben B2 Hören & Sprechen. Hueber: München
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Marco Raindl / Oliver Bayerlein (2015). Hören und Mitschreiben. Hueber: München
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-01-2021