ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΨΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΨΗ / VERB CLASSES AND ASPECT
Τίτλος στα ΓερμανικάVerbklassen und Aspekt
ΚωδικόςΑΚ0220
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012964

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 22
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΨΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600186848
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΛΩ302 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: α) συνδέουν τα γλωσσικά δεδομένα με τη γλωσσολογική θεωρία, β)έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις στις ρηματικές κατηγορίες, τις διαθέσεις του ρήματος της Γερμανικής (και της Ελληνικής), καθώς και για την Όψη, γ) συνδέουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτήθηκαν με την πράξη, εφαρμόζοντάς τες στη διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, στη μετάφραση, στην υπολογιστική γλωσσολογία, δ)έχουν εξοικειωθεί με τους όρους όψη, ποιόν ενέργειας, διαθέσεις του ρήματος για τη Γερμανική και την Ελληνική, ε) διακρίνουν και να επιχειρηματολογούν σε σχέση με τις γλώσσες με μορφολογική (ή όχι) όψη, με τις διαθέσεις του ρήματος στη Γερμανική και Ελληνική και τις εναλλαγές αυτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι το ρήμα, το οποίο στις περισσότερες προτάσεις είναι το σημασιολογικό κατηγόρημα της πρότασης, και η σημασία του στην πρόταση. Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι, μεταξύ άλλων, τα ρήματα και τα ορίσματά τους, η όψη, οι τύποι περίστασης (στατικές, δυναμικές περιστάσεις) στη Γερμανική συγκριτικά με την Ελληνική, Γερμανική, Αγγλική και άλλες γλώσσες. Ακόμα, θα ασχοληθούμε με επιλεγμένες ρηματικές κατηγορίες της γερμανικής γλώσσας.
Λέξεις Κλειδιά
όψη, (λεξική, γραμματική), ορισματική δομή, ρηματικές κατηγορίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • παρουσιάσεις powerpoint για κάθε μάθημα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια783,1
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων321,3
Εκπόνηση μελέτης (project)401,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. συμμετοχή: 10% (συμμετοχή σε ασκήσεις, τακτική και ενεργή συμμετοχή στο μάθημα) 2. προφορική παρουσίαση εργασίας: 30% 3. τελικό τεστ: 60%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Literatur Abraham, Werner (2001): Das große Linguistenverwirrspiel um die sog. Ergativen Verben im Deutschen und in anderen Nominativ-Akkusativsprachen: nicht nur Perlmutter und Burzio re-revisited. Manuskript. Alexiadou, Artemis (2014): Active, Middle and Passive. The morpho-syntax of Voice. In: Catalan Journal of Linguistics 13: 19-40. Alexiadou, Artemis, Elena Anagnostopoulou & Martin Everaert (2003): The Unaccusativity Puzzle. Oxford University Press. Alexiadou, Artemis, Elena Anagnostopoulou & Florian Schäfer (2015): External arguments in transitivity alternations: a layering approach. Oxford University Press. Alexiadou, Artemis & Florian Schäfer (2013). Non-Canonical Passives. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Dölling, Johannes (2008): Verbsemantik. Materialsammlung. Universität Leipzig. Engelberg, Stefan (2000): Verben, Ereignisse und das Lexikon. Tübingen: Niemeyer. Heinold, Simone (2015): Tempus, Modus und Aspekt im Deutschen. Ein Studienbuch. Tübingen: Narr. Helbig, Gerhard & Wolfgang Schenkel (1973): Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut. Hock, Wolfgang & Manfred Krifka (2002/03): Aspekt und Zeitkonstitution. Materialsammlung. Institut für deutsche Sprache und Linguistik, Humboldt-Universität zu Berlin. Kaufmann, Ingrid (2003): Reflexive Verben im Deutschen. Gunkel, L., G. Müller, G. Zifonun (Hrsg.). Arbeiten zur Reflexivierung. Tübingen: Niemeyer. Leiss, Elisabeth (1992): Die Verbalkategorien des Deutschen. Ein Beitrag zur Theorie der sprachlichen Kategorisierung. Berlin: de Gruyter. Levin, Beth (2003): English Verb Classes and Alternations. Chicago, IL: University of Chicago Press. Meibauer, Jörg et al (2007): Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart: Metzler. Schäfer, Florian (2008): The Syntax of (Anti-)Causatives. External arguments in change-of-state contexts. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Schumacher, Helmut (Hrsg.) (1992): Verben in Feldern. Berlin: Walter de Gruyter. Sioupi, Athina (2005): “Erlernen der unakkusativischen und medialen Verben des Deutschen als Fremdsprache. Konsequenzen im DaF Unterricht“. Sprache und Multikulturalität. Festschrift für Prof. Dr. Käthi-Dorfmüller Karpusa. Μπουτουλούση, Ε, Ευ. Καραγιαννίδου & Κ. Ζάχου (επιμ..). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 367-380. Sioupi, Athina (2014b): Aspektdistinktionen im Vergleich: Deutsch/Englisch - Griechisch. Tübingen: Narr. Sioupi, Athina (2019): Diathesenalternationen: Kausativ/Antikausativ revisited. In: Zielsprache Deutsch 2, 23-40. Smith, Carlota (1991/1997): The parameter of aspect, Dordrecht: Kluwer. Thieroff, Rolf (1992): Das finite Verb im Deutschen. Tempus-Modus-Distanz. Studien zur deutschen Grammatik 40. Tübingen: Narr. Vendler, Zeno (1957): „Verbs and times“. Philosophical Review. In 1967, Linguistics and Philosophy. Ithaka: Cornell University Press. Grammatiken (in Auswahl) Engel, Ulrich und Rosamaria K. Tertel (1993): Kommunikative Grammatik Deutsch als Fremdsprache: Die Regeln der deutschen Gebrauchssprache in 30 gemeinverständlichen Kapiteln. München: Iudicium. Engel, Ulrich (2004): Deutsche Grammatik. Neubearbeitung. München: Iudicium. Engel, Ulrich (2009): Deutsche Grammatik. 2. Durchges. Aufl. München: Iudicium. Götze, Lutz & Ernest W.B. Hess-Lüttich (2002): Grammatik der deutschen Sprache. Sprachsystem und Sprachgebrauch. Gütersloh/München: Bertelsamm Lexikon Verlag. Helbig, Gerhard & Joachim Buscha (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig: Langenscheidt. Hentschel, Elke und Harald Weydt (2013): Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin: Berlin/New York: Mouton de Gruyter. DUDEN-Grammatik (2005): Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 7. Auflage. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut. Eisenberg, Peter (2004): Grundriß der deutschen Grammatik. 2. Aufl. Stuttgart, Weimar: Metzler. Zifonun, Gisela, Ludger Hoffmann & Bruno Strecker (1997): Grammatik der deutschen Sprache. Berlin/New York: de Gruyter (=Schriften des Instituts für deutsche Sprache, 7).
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-03-2021