ΓΛΩ: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΛΩ: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ / GERMAN GRAMMAR
Τίτλος στα ΓερμανικάDeutsche Grammatik
ΚωδικόςΑΚ0057
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280007008

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 44
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΛΩ: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600186849
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΛΩ302 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενα του σεμιναρίου αποτελούν oι σύγχρονες γραμματικές θεωρίες και οι θεωρίες γλωσσικής κατάκτησης, με εστίαση στη Γενετική Γραμματική. Οι έννοιες που θα συζητηθούν αφορούν, μεταξύ άλλων, το Λεξικό και τη Σύνταξη, την κατηγοριακή επιλογή, τη σημασιολογική επιλογή, τους θεματικούς ρόλους και τις συντακτικές λειτουργίες.
Λέξεις Κλειδιά
Λεξικό και Σύνταξη, κατηγοριακή επιλογή, σημασιολογική επιλογή, θεματικοί ρόλοι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια783,1
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων321,3
Εκπόνηση μελέτης (project)401,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. συμμετοχή: 10% (συμμετοχή σε ασκήσεις, τακτική και ενεργή συμμετοχή στο μάθημα) 2. προφορική παρουσίαση εργασίας: 20% 3. τελικό τεστ: 70%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
no
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Abraham, Werner (1995): Deutsche Syntax im Sprachenvergleich. Grundlegung einer typologischen Syntax des Deutschen. Gunter Narr. Tübingen. Blaszczak, Joanna (2007): Einführung in die minimalistische Grammatiktheorie. Materialsammlung. Potsdam Universität. Borsley, Robert D. (1991): Syntax-Theorie. Ein zusammengefasster Zugang. Deutsche Bearbeitung Peter Suchsland. Niemeyer. Tübingen. 1997. Brandt, Patrick et al. (1999): Sprachwissenschaft: Ein roter Faden für das Studium. Böhlau. Köln, Weimar, Wien. Ernst, Peter (1999): Einführung in die synchrone Sprachwissenschaft. Präsens. Wien. Fanselow, Gisbert & Sascha W. Felix (1989): Sprachtheorie I. Grundlagen und Zielsetzungen.Eine Einführung in die Generative Grammatik. B. 1. Francke. Tübingen. Fanselow, Gisbert & Sascha W. Felix (1989): Sprachtheorie 2. Die Rektions- und bindungstheorie. Eine Einführung in die Generative Grammatik. B. 1. Francke. Tübingen. Grewendorf, Günther, Hamm, Fritz & Sternefeld, Wolfgang (1987): Sprachliches Wissen. 3. Aufl. Suhrkamp. Frankfurt. Grewendorf, Günther (1995): Sprache als Organ Sprache als Lebensform. Suhrkamp. Frankfurt. Helbig, Gerhard (1981): Sprachwissenschaft – Konfrontation – Fremdsprachenunterricht. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie. Helbig, Gerhard & Wolfgang, Schenkel (1973): Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut. Jackendoff, Ray (2002): Foundations of Language. Brain, Meaning, Grammar, Evolution. Oxford University Press. Klenk, Ursula (2003): Generative Syntax. Gunter Narr. Tübingen. Meibauer, Jörg et al (2007): Einführung in die germanistische Linguistik. Metzler. Stuttgart. Radford, Andrew et al. (1999): Linguistics: An Introduction. Cambridge University Press. Ramers, Karl Heinz (2007): Einführung in die Syntax. Fink. Paderborn. Schumacher, Helmut (Hrsg.) (1992): Verben in Feldern. Berlin: Walter de Gruyter. Tsokoglou, Angeliki (2002): Grammatik und ihre Vermittlung im Fremdsprachenunterricht. Postgraduiertenstudium in Deutsch als Fremdsprache. Band A. Patra: Elliniki Anixto Panepistimio. Wöllstein-Leisten Angelika, Axel Heilmann, Peter Stephan & Sten Vikner (1997): Deutsche Satzstruktur: Grundlagen der syntaktischen Analyse. Stauffenburg: Tübingen. Grammatiken (Auswahl) Buscha, Joachim u.a. (1998): Grammatik in Feldern. Ein Lehr- und Übungsbuch für Fortgeschrittene. Ismaning: Verlag für Deutsch. Duden (2009): Die Grammatik. Band 4. 7. Auflage. Dudenverlag: Bibliographisches Institut Mannheim. Dreyer, Hilke & Schmitt, Richard (2000): Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Sprache. Neubearbeitung. Ismaning: Hueber. Helbig, Gerhard & Buscha, Joachim (2000): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin: Langenscheidt. Helbig, Gerhard & Buscha, Joachim (2000): Übungsgrammatik Deutsch. Berlin: Langenscheidt. Rug, Wolfgang & Tomaszewski, Andreas. (1993): Grammatik mit Sinn und Verstand. München: Klett.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-06-2019