ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ / Organic Chemistry II
ΚωδικόςΥΝ09
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003138

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 301
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΥποχρεωτικό3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600188451
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τις χαρακτηριστικές τάξεις ενώσεων και τους μηχανισμούς των αντιδράσεων και θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις Οργανικής Χημείας. Επίσης θα μπορούν να επεκτείνουν την αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία στη δημιουργία νέων συνθέσεων και την εύρεση της άγνωστης δομής περισσότερο πολυπλόκων μορίων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αλκύνια - Απεντοπισμένα πι συστήματα - Βενζόλιο και Αρωματικότητα - Ηλεκτρονιόφιλη προσβολή σε παράγωγα του Βενζολίου - Αλδεύδες και Κετόνες - Ενόλες, Ενολικά Ανιόντα και η Αλδολική Συμπύκνωση - Καρβοξυλικά Οξέα - Παράγωγα Καρβοξυλικών Οξέων - Αμίνες και τα παράγωγά τους - Χημεία των υποκαταστατών του Βενζολίου - Ενολικά Ανιόντα Εστέρων και η Συμπύκνωση Claisen - Ετεροκυκλικές Ενώσεις: Ετεροάτομα σε Kυκλικές Οργανικές Ενώσεις
Λέξεις Κλειδιά
Αλκένια, αλκύνια, συζυγιακά διένια, βενζόλιο, αρωματικότητα, ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση, αλδεύδες, κετόνες, ενολικά ανιόντα, αλδολική συμπύκνωση, καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα οξέων, αμίνες, παράγωγα βενζολίου, ετεροκυκλικές ενώσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1696,8
Φροντιστήριο261,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. P. Vollhardt, N. Schore "Οργανική Χημεία - Δομή και λειτουργικότητα" Τόμοι Α και Β, Απόδοση στα ελληνικά: Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη, Ν. Ρόδιος, Σ. Σπυρούδης, Λ. Χατζηαράπογλου, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2017, Θεσσαλονίκη. 2. J. McMurry, Οργανική Χημεία, Απόδοση στα ελληνικά: Α. Βάρβογλης, Μ. Ορφανόπουλος, Ι. Σμόνου, Μ. Στρατάκης, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2012, Ηράκλειο
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-03-2021