Εκπαίδευση, Επαγγελματισμός και Ταυτότητες Εκπαιδευτικών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκπαίδευση, Επαγγελματισμός και Ταυτότητες Εκπαιδευτικών / Teachers Education, Professionalism and Identities
ΚωδικόςΠ3024
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑντιγόνη Σαρακινιώτη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018164

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 59
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-6
ΠαιδαγωγικήΥποχρ. Κατ΄ Επιλογήν ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκπαίδευση, Επαγγελματισμός και Ταυτότητες Εκπαιδευτικών
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600189536
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Να ευαισθητοποιηθούν στα ζητήματα επαγγελματισμού και επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. 2. Να γνωρίζουν τις σημαντικές αλλαγές στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών. 3. Να κατανοούν τις συνθήκες εξέλιξης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. 4. Να θεμελιώσουν βασική γνώση για τις προσεγγίσεις μελέτης και τα θέματα του εν λόγω πεδίου. 5. Να έρθουν σε επαφή με τη βασική βιβλιογραφίας του συγκεκριμένου πεδίου προκειμένου να θεμελιώσουν γνώσεις και ικανότητες για ερευνητικούς ή/και επαγγελματικούς σκοπούς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και των φοιτητριών, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε θεμελιώδη ζητήματα για το επάγγελμα των εκπαιδευτικών, όπως τα θέτει και τα τεκμηριώνει η σύγχρονη σχετική έρευνα. Ειδικότερα, το περιεχόμενο αναπτύσσεται με άξονες μελέτης την αρχική εκπαίδευση και πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας, τις διαδικασίες εισδοχής και ανάπτυξης της επαγγελματικής δράσης στο πεδίο του σχολείου ή και άλλων εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και τα σύγχρονα αιτήματα για συνεχή επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αυτά τα πεδία γνώσης και πρακτικών και οι μετασχηματισμοί τους αναλύονται ως διακριτοί ωστόσο, αλληλοεξαρτώμενοι χώροι συγκρότησης και ανασυγκρότησης των επαγγελματικών ταυτοτήτων, τόσο για τους ενεργούς, όσο και για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Το μάθημα βασίζεται στην παρουσίαση και βιβλιογραφική τεκμηρίωση θεμάτων σχετικών με τις προωθούμενες αλλαγές για τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους τόσο στο ελληνικό όσο και στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Βασικότερα αυτών είναι ο προσδιορισμός των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αναμένεται να επιδεικνύουν σήμερα και οι προοπτικές που οι σύγχρονες συνθήκες της εκπαίδευσης (π.χ. πολυπολιτισμικότητα, εφαρμογές τεχνολογίας και επικοινωνίας κα) δημιουργούν για το επάγγελμά τους. Παράλληλα, το μάθημα στοχεύει να υποστηρίξει τη διερεύνηση των θεμάτων αυτών από τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μέσα από την αναζήτηση και μελέτη της σχετικής ελληνικής έρευνας και βιβλιογραφίας.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Ερευνητικά εργαλεία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- Παρουσιάσεις με χρήση PowerPoint - Προβολή σχετικού οπτικοακουστικού υλικού. - Εξ αποστάσεως υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ανάρτησης του υλικού του μαθήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του πανεπιστημίου. - Χρήση ηλ. ταχυδρομείο για την επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες, όταν απαιτείται.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων351,4
Εκπόνηση μελέτης (project)351,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών351,4
Παρουσιάσεις (προετοιμασία/ παρουσίαση στο μάθημα)251
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Συμμετοχή στο μάθημα-ανάπτυξη του project και παρουσιάσεις στην τάξη (40%) Βασίζονται στην εκπόνηση μικρής κλίμακας έρευνα σχετικής με τη διερεύνηση των επαγγελματικών ταυτοτήτων των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία ανάπτυξης της εργασίας θα γίνει σε ομάδες των 2-3 ατόμων και στη συνεργασία των ομάδων στην τάξη. 2. Κατάθεση εργασίας (60%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κωνσταντίνος Καρράς, C.C. Wolhuter (επιμ.) (2014) Συστήματα Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών στον Σύγχρονο Κόσμο. Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο 41955738] Christopher Day (2003) Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο 31503 Κωνσταντίνος Καρράς (2011) Ο εκπαιδευτικός σ’ έναν κόσμο που αλλάζει. Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12584256] Day Ch. (2003). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Οι προκλήσεις της δια βίου μάθησης. ΤΥΠΩΘΗΤΩ / ΔΑΡΔΑΝΟΣ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31503
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Gewirtz, S. & Gribb, A. (2011). Κατανοώντας την εκπαίδευση. Μια Κοινωνιολογική Θεώρηση. Αθήνα: Μεταίχμιο (κεφ. 7) (βιβλιοθήκη) Alexiadou. N. (2001). Researching policy implementation: Interview data analysis in institutional contexts, International Journal of Social Research Methodology, 4:1, 51-69, DOI: 10.1080/13645570118105 (e-learning) (βλ. ειδικά σ. 52, 56-67) Πέππα Ε. (2017). Τα χαρακτηριστικά του «καλού εκπαιδευτικού» και οι αντιλήψεις των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον επαγγελματισμό τους: η περίπτωση του Γενικού Λυκείου. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. (e-learning) (βλ. ειδικά 114-116, 157-176). Σαρακινιώτη, Α. (2020). Σημειώσεις. Η θεωρητική συμβολή του B. Bernstein στην έννοια και στις διαδικασίες συγκρότησης και μετασχηματισμού της ταυτότητας. ΑΠΘ-ΦΠ (e-learning).
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-07-2022