ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β2-ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β2-ΙΙ / RUSSIAN LANGUAGE B2-II
Τίτλος στα ΓερμανικάRussische Sprache B2-II
ΚωδικόςΕΠ_ΡΣ_008
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014391

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β2-ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600191272
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Άλλη / Άλλες (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται: α) σε επίπεδο Β2 - Καλή Γνώση να κατανοούν το γραπτό λόγο, να παράγουν γραπτό λόγο, να κατανοούν τον προφορικό λόγο, να παράγουν προφορικό λόγο και να είναι σε θέση να εκφράσουν και να διατυπώσουν τις επικοινωνιακές τους προθέσεις και ανάγκες και β) να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική πολυπολιτισμική τους συνείδηση. Επίσης οι φοιτητές πρέπει να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τη ρωσική γλώσσα με ευχέρεια και αυθορμητισμό, έτσι ώστε η επικοινωνία τους με τους φυσικούς ομιλητές να γίνεται χωρίς πίεση και δυσκολία. Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις κύριες ιδέες πάνω σε συγκεκριμένα, αλλά και αφηρημένα θέματα. Πρέπει να παράγουν λόγο με σαφήνεια και λεπτομέρεια πάνω σε ευρύ πεδίο θεμάτων και να εξηγούν μία άποψη πάνω σε ένα θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων επιλογών. Επίσης, σε αυτό το επίπεδο οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται με μεγαλύτερη ευελιξία και ετοιμότητα τις καταστάσεις καθημερινών συναλλαγών, όταν αυτές παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα ή παίρνουν μια αναπάντεχη τροπή. Ακόμη, οι φοιτητές σε αυτό το επίπεδο πρέπει να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να συμπεριφέρονται κατάλληλα, σύμφωνα με τις κοινωνικές συνήθειες, γλωσσικές και μη γλωσσικές (γλωσσικές μορφές ευγενείας, βαθμός επισημότητας ή οικειότητας, χειρονομίες, φυσική απόσταση και φυσική επαφή κτλ.). Πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ρωσικού πολιτισμού (συνθήκες διαβίωσης, κοινωνική ζωή, βασικές αξίες κτλ.), να έχουν επίγνωση των πολιτιστικών διαφορών και των σχετικών συνηθειών και εθίμων, καθώς και των παρεξηγήσεων που είναι δυνατό να δημιουργηθούν από αυτές τις διαφορές. Και φυσικά πρέπει να έχουν επίγνωση των κυριοτέρων κοινωνικοπολιτισμικών διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στη δική τους κοινωνία και νοοτροπία και αυτήν των φυσικών ομιλητών της ρωσικής γλώσσας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα "Ρωσική Γλώσσα Β2-ΙΙ" ανταποκρίνεται σε καλό επίπεδο γλωσσομάθειας. Ως στόχο έχει την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, σε καλό επίπεδο. Παράλληλα δίδεται βαρύτητα σε συγκεκριμένο λεξιλόγιο, όπως π.χ. στα συνώνυμα, αντώνυμα, παρώνυμα, στη σημασία των πολλών και διαφορετικών προθέσεων που συνοδεύουν το ίδιο ρήμα κ.α. και σε ευρύτερο λεξιλόγιο. Συγκεκριμένα τα θέματα που θα επεξεργαστούν στη διάρκεια του μαθήματος είναι: Προσωπική ζωή μέσα και έξω από το σπίτι, Κατοικία και διαμονή, Ελεύθερος χρόνος και διασκέδαση, Κοινωνικές σχέσεις, Υγεία και κατάσταση του οργανισμού, Μετακίνηση/ταξίδια κ.α. Γίνεται εισαγωγή, εξάσκηση και χρήση στρατηγικών κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την επεξεργασία κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Τέλος γίνεται εισαγωγή και εξάσκηση στην παραγωγή συγκεκριμένων ειδών προφορικού και γραπτού λόγου για την ανάπτυξη στοιχειώδους επικοινωνίας, όπως π.χ. η σύνταξη μιας επίσημης επιστολής, μιας ανακοίνωσης, μιας αίτησης, ενός παραπόνου, μιας απαίτησης κ.α.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Khavronina S.A., (2019).Русский язык в упражнениях ("Russian in Exercises"), αριθμός έκδοσης 10, εκδόσεις Russkiy yazyk Kursy, ISBN 978-5-88337-155-3
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
«Γραμματική της ρωσικής γλώσσας» 2η εκδ./2013 Συγγραφείς: Μαμαλούι Σβετλάνα, Τρακάδας Αντώνης: University Studio Press A.E. Συντακτικό της ρωσικής γλώσσας 1η έκδ./2008 Συγγραφείς: Μαμαλούι Σβετλάνα Α.,Τρακάδας Αντώνης Μ. University Studio Press Α.Ε.Ελληνορωσικά κείμενα για γλωσσική προσέγγιση. 1η εκδ./1993 Συγγραφείς: Αλεξανδροπούλου Όλγα. Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-03-2022