ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / Timber Structrures
ΚωδικόςΤΕ4200
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000195

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600192956
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΕ4200
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις: Εξειδικευμένες γνώσεις επάνω στη δομή και τις ιδιότητες του ξύλου, τη μηχανική και τη δομική φυσική των ξύλινων κατασκευών και τις μεθόδους ανάλυσης και σχεδιασμού τους. Ικανότητες: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θa έχουν την ικανότητα να συλλάβουν, να εκπονήσουν τη μελέτη και να επιβλέψουν την κατασκευή κτιριακών κατασκευών από ξύλο. Δεξιότητες: Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας σχετικών με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τη διαδικασία σύλληψης, μελέτης και κατασκευής κτιριακών κατασκευών από ξύλο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δομή και ιδιότητες του ξύλου. Αξιοποίηση και μορφές δομικής ξυλείας. Σύνδεση των ξύλων. Προστασία και συντήρηση. Μηχανική των ξύλινων κατασκευών. Δομική φυσική των ξύλινων κατασκευών. Το ξύλο στα ιστορικά κτίρια. Μέθοδοι ανάλυσης και σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5. Πυροπροστασία ξύλινων κατασκευών.
Λέξεις Κλειδιά
Ξύλο, Δομική Ξυλεία, Ευρωκώδικας 5
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1033,7
Εργαστηριακή Άσκηση20,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50,2
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1124
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Ελισσαίος Κατσαραγάκης,Έκδοση: 2η/2000, ISBN: 960-254-556-9
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
EN 1995-1-1 (2004): Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings EN 1995-1-2 (2004): Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-12-2021