Εφαρμοσμένη Στατιστική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕφαρμοσμένη Στατιστική / Applied statistics
Κωδικός013Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019402

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 36
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό114

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕφαρμοσμένη Στατιστική
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600194024
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: να συλλέγουν, να παρουσιάζουν και να επεξεργάζονται στατιστικά δεδομένα, να σχεδιάζουν μια απλή στατιστική έρευνα αναλύοντας ένα σύνολο στατιστικών δεδομένων μέσω μέτρων κεντρικής τάσης, διασποράς, μορφής, τυχαίων κατανομών, να εκτιμούν παραμέτρους του πληθυσμού μέσω δεδομένων δείγματος, να συμπεραίνουν για τον πληθυσμό από τυχαία δείγματα μέσω σχετικών ελέγχων υποθέσεων, να εκτιμούν απλά στατιστικά μοντέλα μέσω της στατιστικής τεχνικής της παλινδρόμησης και να χρησιμοποιούν μη-παραμετρικούς ελέγχους για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ.ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΗΣ – ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ - ΜΟΡΦΗΣ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ.ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ.ΔΙΩΝΥΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ.ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON.ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ.ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (Χ2, STUDENT-F). ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ.ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. ΠΑΛΙΝΔΔΡΟΜΗΣΗ.ΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ, ΣΥΝΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ. ΜΗ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (KOLMOGOROV-SMIRNOV ΚΑΙ MANN-WHITNEY). ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ.
Λέξεις Κλειδιά
Σχεδιασμός έρευνας, Περιγραφή στατιστικών δεδομένων, Στατιστικό συμπέρασμα, Εκτίμηση μοντέλων, Δειγματοληψία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση220,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων551,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών140,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση θεωρίας και εργαστηρίου. Αξιολόγηση θεωρίας: Μέσω γραπτών εξετάσεων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης ανάπτυξης και επίλυσης ασκήσεων. Αξιολόγηση εργαστηρίου: Μέσω παράδοσης γραπτής εργασίας με χρήση στατιστικών και υπολογιστικών πακέτων Η/Υ και αξιολόγησης των φοιτητών μέσω ερωτήσεων επ’ αυτής. Βαθμολόγηση: Αξιολόγηση εργαστηρίου με άριστη απόδοση τις 20/100 μονάδες. Αξιολόγηση θεωρίας με άριστη απόδοση τις 80/100 μονάδες. Προβιβάσιμος βαθμός 50/100, αθροιστικά.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΜΑΤΗΣ Κ. ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κολυβά-Μαχαίρα Φ. και Μπόρα-Σέντα Ε., 2013. Στατιστική: Θεωρία-Εφαρμογές. Ζήτη. Θεσσαλονίκη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-09-2021