Εφαρμοσμένη Στατιστική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕφαρμοσμένη Στατιστική / Applied statistics
Κωδικός13Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019402

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 60
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό114

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕφαρμοσμένη Στατιστική
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600194024
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: να συλλέγουν, να παρουσιάζουν και να επεξεργάζονται στατιστικά δεδομένα, να σχεδιάζουν μια απλή στατιστική έρευνα αναλύοντας ένα σύνολο στατιστικών δεδομένων μέσω μέτρων κεντρικής τάσης, διασποράς, μορφής, τυχαίων κατανομών, να εκτιμούν παραμέτρους του πληθυσμού μέσω δεδομένων δείγματος, να συμπεραίνουν για τον πληθυσμό από τυχαία δείγματα μέσω σχετικών ελέγχων υποθέσεων, να εκτιμούν απλά στατιστικά μοντέλα μέσω της στατιστικής τεχνικής της παλινδρόμησης και να χρησιμοποιούν μη-παραμετρικούς ελέγχους για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ορισμός Στατιστικής, Πληθυσμός, Δείγμα, Κατηγορίες μεταβλητών, ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Πίνακες βασικών δεδομένων, Πίνακες συχνοτήτων, Διαγράμματα, Φυλλογράφημα, Θηκόγραμμα, το διάγραμμα διασποράς, Κυκλικά διαγράμματα, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων με υπολογιστή, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΕΩΣ, Μέσος όρος, Διάμεσος, Τύπος ή επικρατούσα τιμή, Σχέση μεταξύ αριθμητικού μέσου, διαμέσου και τύπου, Τεταρτημόρια, Δεκατημόρια και ποσοστημόρια, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ, Εύρος, μέση απόκλιση, Διακύμανση ή διασπορά, Ιδιότητες της διακύμανσης, τυπική απόκλιση, συντελεστής κύμανσης, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ : ΜΕΤΡΑ ΜΟΡΦΗΣ, Μέτρα ασυμμετρίας ή λοξότητας, Μέτρα κύρτωσης, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, Πειράματα τύχης, Τυχαία γεγονότα ή ενδεχόμενα – Δειγματικός χώρος, Ορισμός της πιθανότητας, Τυχαία μεταβλητή, Προσδοκώμενη τιμή, ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (Bernoulli, Διωνυμική κατανομή, Ρoisson, Υπεργεωμετρική κατανομή), ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, τυπική κανονική κατανομή, ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (χ2 κατανομή, κατανομή του Student ή t κατανομή, F κατανομή, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, Σημειακή εκτίμηση, Αμεροληψία, Αποτελεσματικότητα, Συνέπεια, Επάρκεια, Εκτίμηση διαστήματος, ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Έλεγχος καλής προσαρμογής, Έλεγχος ανεξαρτησίας, πίνακες συνάφειας RxC, ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ, Πολλαπλές συγκρίσεις, Η ελάχιστη σημαντική διαφορά, Έλεγχος νέου πολλαπλού εύρους του Duncan, ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ, ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, Έλεγχος Kolmogorov-Smirnov για ένα δείγμα, Έλεγχος καλής προσαρμογής, Έλεγχος των ροών ή εναλλαγών για ένα δείγμα, Μη παραμετρικοί έλεγχοι για δύο δείγματα, Έλεγχος U των Mann-Whitney. Έλεγχος ομοιογένειας δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, Έλεγχος Wilcoxon. Έλεγχος ομοιογένειας για δύο εξαρτημένα δείγματα, Έλεγχος Kruskal-Wallis. ANOVA για ένα κριτήριο κατάταξης, Ο συντελεστής συσχέτισης τάξης του Spearman, ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Λέξεις Κλειδιά
Σχεδιασμός έρευνας, Περιγραφή στατιστικών δεδομένων, Στατιστικό συμπέρασμα, Εκτίμηση μοντέλων, Δειγματοληψία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά τη διδασκαλία και την εργαστηριακή εκπαίδευση, χρησιμοποιείται προβολή διαφανειών με σχετικό περιεχόμενο, φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι/-ες να έχουν πλήρη εικόνα του περιεχομένου των διαλέξεων. Επίσης, γίνεται εκπαίδευση σε χρήση λογισμικού(SPSS και EXCEL) προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι/-ες να έχουν τη δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων δενδρομετρίας που καλούνται να μάθουν να επιλύσουν
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση220,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων551,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών140,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση θεωρίας και εργαστηρίου. Αξιολόγηση θεωρίας: Μέσω γραπτών εξετάσεων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης ανάπτυξης και επίλυσης ασκήσεων. Αξιολόγηση εργαστηρίου: Μέσω παράδοσης γραπτής εργασίας με χρήση στατιστικών και υπολογιστικών πακέτων Η/Υ και αξιολόγησης των φοιτητών μέσω ερωτήσεων επ’ αυτής. Βαθμολόγηση: Αξιολόγηση εργαστηρίου με άριστη απόδοση τις 20/100 μονάδες. Αξιολόγηση θεωρίας με άριστη απόδοση τις 80/100 μονάδες. Προβιβάσιμος βαθμός 50/100, αθροιστικά.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΜΑΤΗΣ Κ. ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Avery, T.E. and Burkhart, H.E. 2001. Forest Measurements. 5th edition: McGraw-Hill Publishing Company Διαμαντοπούλου Μ.Ι., 1997. Σημειώσεις Βιομετρίας-Βιοστατιστικής. Θεσσαλονίκη. 156 σελ. Διαμαντοπούλου Μ.Ι., 1999. Σημειώσεις εργαστηρίου Σχεδιασμού Πειραμάτων. Επίλυση ασκήσεων του μαθήματος του Σχεδιασμού Πειραμάτων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Θεσσαλονίκη, 101 σελ. Διαμαντοπούλου Μ.Ι., 2002. Σημειώσεις Δασικής Βιομετρίας – Δενδρομετρίας Ι. Θεωρία – Εργαστήριο. Θεσσαλονίκη. 186 σελ. Fransis, A., 1990. Advanced Level Statistics. An Integrated Course. Second Edition.The Bath Press. Avon. Great Britain. Κιόχος, Π.Α., 1993. Στατιστική. Εκδόσεις Ιnterbooks. Αθήνα. 761 σελ. Κολυβά-Μαχαίρα Φ. και Μπόρα-Σέντα Ε., 2013. Στατιστική: Θεωρία-Εφαρμογές. Ζήτη. Θεσσαλονίκη. Κουνιάς, Σ.Γ., Κολυβά - Μαχαίρα, Φ., Μπαγιάτης, Κ. και Μπόρα-Σέντα, Ε., 1985. Εισαγωγή στη Στατιστική. Θεσσαλονίκη. 417 σελ. Μάτης Κ., 2003. Δασική Βιομετρία Ι. Στατιστική, Εκδόσεις Πήγασος, 598 σελ. Neter, J., Wasserman, W. and Kunter, M.H., 1990 Applied Linear Statistical Models. 3rd Edition. Richard D. Irwin, Inc. Homewood, Illinois 60430. 1181p. Παπαδημητρίου, Ι., 1990. Στατιστική. Τεύχος Ι. Περιγραφική Στατιστική. Εκδόσεις Παρατηρητής. Θεσσαλονίκη. 470 σελ. Ρούσσας, Γ. Γ., 1992. Θεωρία των πιθανοτήτων. Επιμέλεια - Μετάφραση Δημήτριος Ιωαννίδης. Εκδόσεις Ζήτη. Θεσσαλονίκη. 313 σελ. Σταματέλος, Γ., 1997. Σημειώσεις Πιθανοτήτων Στατιστικής Ι με Εφαρμογές στην Τεχνολογία. Θεσσαλονίκη. 149 σελ. The Empirical Rule and Chebyshev’s Theorem. (2021, January 11). Retrieved June 9, 2021, from https://stats.libretexts.org/@go/page/559
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-06-2022