Δομή και Ιδιότητες Ξύλου

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔομή και Ιδιότητες Ξύλου / Wood Structure and Properties
Κωδικός23Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019411

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 57
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔομή και Ιδιότητες Ξύλου
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600194580
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση της δομής και των φυσικών, μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων του ξύλου καθώς και των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των ειδών, ικανότητα διερεύνησης της δομής του ξύλου και της μεταβλητότητάς της καθώς και του προσδιορισμού των ιδιοτήτων με τις κατάλληλες τεχνικές, συσκευές και μικροσκόπια, γνώση και αναγνώριση των σφαλμάτων του ξύλου σε ιστάμενα δέντρα και μετά την υλοτομία τους, ικανότητα αξιολόγησης της ποιότητας του παραγόμενου ξύλου από τα δάση, ικανότητα συσχετισμού των χαρακτηριστικών του ξύλου με τις χρήσεις του.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Φυσικά, μακροσκοπικά χαρακτηριστικά και αναγνώριση βασικών ειδών ξύλου. Εγκάρσια, ακτινικη, και εφαπτομενική επιφάνεια. Φυσικά χαρακτηριστικά του ξύλου: Χρώμα, στιλπνότητα, οσμή, γεύση, υφή, σχεδίαση, βάρος, σκληρότητα. Μικροσκοπική δομή: Ιστοί ξύλου τοιχώματα και κοιλότητες κυττάρων, μεσοκυττάρια στρώση, βοθρία. Περιγραφή κυτταρικών τύπων κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών. Μεσοκυττάριοι χώροι και αγωγοί. Χημική σύσταση και υποδομή ξύλου: ανόργανα συστατικά, οργανικά συστατικά και εκχυλίσματα. Δομή των μικροϊνιδίων και βασικότερες θεωρίας που σχετίζονται με την υποδομή του ξύλου. Στρώσεις των κυτταρικών τοιχωμάτων, Βοθρία, κοκκώδης στρώση και τυλώσεις. Κατανομή των χημικών συστατικών στα κυτταρικά τοιχώματα του ξύλου και επιδράσεις στις ιδιότητες και χρήσεις του. Μηχανισμός παραγωγής ξύλου. Παραγωγή νέων κυττάρων. Σημασία και δράση του κάμβιου. Στάδια εξέλιξης των κυττάρων του ξύλου. Μεταβλητότητα και ελαττώματα δομής. Οριζόντια και κατακόρυφη μεταβλητότητα. σχηματισμός του εγκάρδιου ξύλου. Ανώριμο, ώριμο και υπερώριμο ξύλο. Αυξητικοί δακτύλιοι. Μεταβλητότητα ανάμεσα στα δέντρα. Ελάττωμα δομής. Αποκλίσεις α) την τυπική εξωτερική μορφή β) την ευθύνη. ακανόνιστη δομή αυξητικών δακτυλίων. Θλιψιγενές και εφελκυσμογενές ξύλο. Διακοπή συνέχειας ιστών, χρωματικές ανωμαλίες, ρόζοι και εντεριώνη. Πυκνότητα: Παράγοντες που την επηρεάζουν, μεταβλητότητα της πυκνότητας, προσδιορισμός και σημασία της. Υγροσκοπικότητα: Τρόποι συγκράτησης της υγρασίας μέσα στο ξύλο, προσρόφηση - εκρόφηση. Ισοδύναμη υγρασία. Σημείο ινοκόρου. Προσδιορισμός και σημασία της υγροσκοπικότητας του ξύλου. Ρίκνωση και διόγκωση ξύλου. Προσδιορισμός και σημασία τους. Μηχανικές, θερμικές, ηλεκτρικές και ακουστικές ιδιότητες. Παράγοντες που τις επηρεάζουν και προσδιορισμός τους Φυσική αντοχή του ξύλου.
Λέξεις Κλειδιά
αναγνώριση ξύλου, ιδιότητες του ξύλου, αξιοποίηση του ξύλου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση πολυμεσικών εφαρμογών στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά και κατά τις εργαστηριακές ασκήσεις. Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές. Αξιολόγηση των φοιτητών με εξ'αποστάσεως κουίζ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση260,9
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων461,5
Πρακτική (Τοποθέτηση)150,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων60,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθεί με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού(τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνει ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Εκτεταμένης Απάντησης από την διδαχθείσα ύλη του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τσουμής, Γεώργιος, 2009. Δομή και Ιδιότητες Ξύλου. Εκδόσεις Γαρταγάνης. (Κωδ. Εύδοξου 2268)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βουλγαρίδης Ηλίας, 2015. Ποιότητα και χρήσεις του Ξύλου. Διαθέσιμο ελεύθερα στο αποθετήριο Κάλλιπος: http://hdl.handle.net/11419/5260
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-06-2022