ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι / SPECIALIZED TOPICS OF MEDIEVAL GREEK PROSE I
ΚωδικόςΜΕΦ273
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280000914

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 30
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής ΦιλολογίαςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600194592
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Επαφή με το είδος των ονείρων στα ιστοριογραφικά έργα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Όνειρα και οράματα στα ιστορικά έργα της ύστερης βυζαντινής εποχής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις843
Εξετάσεις843
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αναγνώριση κειμένων και ειδών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Η. Ταξίδης, Όνειρα, οράματα και προφητικές διηγήσεις στα ιστορικά έργα της ύστερης βυζαντινής εποχής
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
KEIMENA: Α. ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ: • Artemidori Daldiani Oneirocriticon Libri V, ed. R. A. Pack, Leipzig 1963• Αρτεμίδωρου Ονειροκριτικά, μτφρ. Μ. Μαυρουδή, Αθήνα 2002. • Ambrosii Theodosii Macrobii Commentarii in Somnium Scipionis, ed. J. Willis, Leipzig 1970. • Achmets Oneirocriticon, ed. F. Drexl, Leipzig 1925. • Nicephori Gregorae Explicatio in librum Synesii ‘De insomniis’. Scholia cum glossis, ed. P. Pietrosanti, Bari 1999. Β. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ: • Georgii Acropolitae opera, ed. A. Heisenberg, I, Leipzig, 1903, 1-189 (ανατ. με διορθώ-σεις του P. Wirth, Stuttgart 1978). • Georges Pachymérès, Relations historiques, édition, introduction et notes par A. Failler. Traduction française par V. Laurent, I-II, [CFHB 24], Paris 1984· Georges Pachymérès, Relations historiques, III-IV, éd. A. Failler, [CFHB 24], Paris 1999. • Nicephori Gregorae Byzantina Historia, ed. L. Schopen, I-II, Bonn 1829-1830• ed. I. Bekker, III, Bonn 1855. • Cantacuzeni Historiarum, ed. L. Schopen, I-IIΙ, Bonn 1828-1832. • Laonici Chalcocondylae Historiarum Demonstrationes, ed. E. Darkó, 1:1-2, Budapest 1922-1923. • Ducas, Istoria Turco-Bizantină (1341-1462), ed. V. Grecu, Bucureşti 1958. • Giorgio Sfranze, Cronaca, ed. R. Maisano, [CFHB 29], Roma 1990. • Critobuli Imbriotae Historiae, rec. D. R. Reinsch, [CFHB 22], Berlin – New York 1983. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ: • Η. Αναγνωστάκης – Τ. Παπαμαστοράκης, Πορφυρές ονειράτων όψεις και χρήσεις: Αφήγηση και εικονογράφηση βασιλικών ονείρων στο Βυζάντιο, Αρχαιολογία και Τέχνες 79 (2001) 26-33. • G. Calofonos, Dream Interpretation: A Byzantinist Superstition?, BMGS 9 (1986) 215-220. • Μ. Χρυσανθόπουλος, Αρτεμίδωρος και Φρόυντ. Ερμηνευτικές θεωρίες και λογοτεχνικά όνειρα, Αθήνα 2005. • G. Dagron, Από το θείον στο προσωπικό: το όνειρο και η ερμηνεία του σύμφωνα με τις βυζαντινές πηγές, Αρχαιολογία και Τέχνες 79 (2001) 8-19. • E. R. Dodds, Οι Έλληνες και το παράλογο, μτφρ. και εισαγωγή Γ. Γιατρομανωλάκη, Αθήνα 21996. • F. Drexl, Das anonyme Traumbuch des cod. Paris. Gr. 2511, Λαογραφία 8 (1925) 347-375. • B. Flusin, Prédictions et prophéties dans l’œuvre de Doucas, L’écriture de la mémoire. La littérarité de l’historiographie. Actes du IIIe colloque international philologique «ΕΡΜΗΝΕΙΑ», Nicosie, 6-7-8 mai 2004 organisé par l’E.H.E.S.S. et l’Université de Chypre sous la direction de P. Odorico – P. A. Agapitos – M. Hinterberger, [Dossiers Byzantins 6], Paris 2006, 353-373. • S. Freud, Die Traumdeutung, Frankfurt 1991• Η ερμηνεία των ονείρων, μτφρ. Λ. Αναγνώστου, Αθήνα 1993. • Γ. Καλόφωνος, Το ιστορικό όνειρο στο τέλος της αρχαιότητας. Η Χρονογραφία του Μαλάλα και τα Ανέκδοτα του Προκοπίου, Ὄψις ἐνυπνίου. Η χρήση των ονείρων στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα, Ηράκλειο 1993, 283-322. • Β. Κάλφας, Διάγνωση και πρόγνωση. Ο Αρτεμίδωρος και η αρχαία ερμηνευτική των ονείρων, Ὄψις ἐνυπνίου. Η χρήση των ονείρων στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότη-τα, Ηράκλειο 1993. • Α. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι, Τόμος Α΄ (4ος-7ος αι.), Αθήνα 1997· Β΄ (8ος- 10ος αι.), 2002· Γ΄ (11ος-12ος αι.), 2009. • A.H.M. Kessels, Ancient Systems of Dream Classification, Mnémosyne 4/22 (1969) 389-424. • Β. Κόκκορη, Βασιλικά όνειρα στο Ὀνειροκριτικόν του Αχμέτ, Βυζαντιακά 28 (2009) 197-216. • Στ. Λαμπάκης, Γεώργιος Παχυμέρης, πρωτέκδικος και δικαιοφύλαξ. Εισαγωγικό δοκίμιο, [Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Μονογραφίες 5], Αθήνα 2004. • Σ. Λαμπάκης, Μορφές υπερβατικής επικοινωνίας στην ιστοριογραφία και στην χρονογραφία των παλαιολόγειων χρόνων, Η επικοινωνία στο Βυζάντιο. Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συμποσίου, 4-6 Οκτωβρίου 1990, επιμ. Ν. Γ. Μοσχονάς, Αθήνα 1993, 323-330. • Στ. Λαμπάκης, Υπερφυσικές δυνάμεις, φυσικά φαινόμενα και δεισιδαιμονίες στην ιστορία του Γεωργίου Παχυμέρη, Σύμμεικτα 7 (1987) 77-100. • S. MacAlister, Τα όνειρα στα μυθιστορήματα του δωδέ-κατου αιώνα, Αρχαιολογία και Τέχνες 79 (2001) 41-51. • M. Mavroudi, A Byzantine Book on Dream Interpretation. The Oneirocriticon of Achmet and Its Arabic Sources [The Medieval Mediterranean Peoples, Economies and Cultures, 400-1453, 36], Leiden-Boston-Köln 2002. • F. X. Newman, Somnium: Medieval Theories of Dreaming and the Form of Vision Poetry, Διδακτορική διατριβή, Princeton 1962. • S. M. Oberhelman, Dreambooks in Byzantium. Six Oneirocritica in Translation, with Commentary and Introduction, Aldershot 2008. • S. M. Oberhelman, The Interpretation of Dream-Symbols in Byzantine Oneirocritic Literature, BSl 47 (1986) 8-24. • S.R.F. Price, The Future of Dreams: From Freud to Artemidorus, Past and Present 113 (1986) 3-37. • Ch. Stewart, Τα όνειρα και το τέλος της αρχαίας θρησκείας, Αρχαιολογία και Τέχνες 79 (2001) 20-25. • Ν. Θεοχαράκης, Ψυχολογία του βάθους και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθε-νών στο Βυζάντιο, Διδ. διατριβή, Ιωάννινα 2001. • Ν. Θεοχαράκης – Α. Ευτυχιάδης – Δ. Δαμίγος – Σ. Στυλιανίδης – Σ. Γερουλάνος, Πρώιμες ψυχαναλυτικές απόψεις στη λειτουργία του ονείρου στο Βυζάντιο, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 25/4 (2008) 529-532. • Ν. Θεοχαράκης – Δ. Δαμίγος – Β. Μαυρέας – Α. Ευτυχιάδης – Λ. Βελογιάννη – Σ. Γερουλάνος, Στοιχεία της φροϋδικής θεωρίας στο Βυζάντιο, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 21 (2004) 391-396.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-05-2023