ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ / LAND DRAINAGE AND GROUNWATER HYDROLOGY
ΚωδικόςΝ212Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001869

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης845
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600196049

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοAgriculture & Forestry
ΌροφοςBasement
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ (280)
ΗμερολόγιοWednesday 09:00 to 11:00
ΚτίριοAgriculture & Forestry
ΌροφοςBasement
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ (280)
ΗμερολόγιοFriday 10:00 to 12:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Ν015Υ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: - είναι σε θέση να κατανοούν τις αρχές που διέπουν την κίνηση του υπόγειου νερού προς στραγγιστικούς αγωγούς και - Θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν υδραυλικές παραμέτρους των εδαφών απαραίτητες για τους υπολογισμούς της στράγγισης. - Θα μπορούν να υπολογίζουν την ενδεδειγμένη ισαποχή των στραγγιστικών αγωγών κάτω από συνθήκες σταθερής και ασταθούς (μη μόνιμης) στράγγισης σε ομογενή και διαστρωμένα εδάφη. 4.Θα μπορούν να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά και μηχανήματα για την κατασκευή και συντήρηση δικτύων στραγγιστικών σωλήνων και τάφρων - κατανοούν τις βασικές αρχές κίνησης των υπόγειων νερών και τις ιδιότητες των διαφόρων τύπων υδροφορέων - μπορούν να αναγνωρίζουν τις οριακές συνθήκες ενός υδροφορέα - μπορούν να εφαρμόζουν τεχνικές εκτίμησης των υδρογεωλογικών παραμέτρων των κλειστών, ημίκλειστων και ελέυθερων υδροφορέων σε συνθήκες σταθερής ροής - μπορούν να υπολογίζουν κατάλληλες αποστάσεις φρεατίων και παροχές άντλησης υπό συγκεκριμένους υδραυλικούς περιορισμούς
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικότητες. Ταξινόμηση και χαρακτηριστικά εδαφών και υπόγειων υδροφορέων. Νόμος του Darcy. Υπολογισμός υδραυλικής αγωγιμότητας στο εργαστήριο και στον αγρό, πορώδες και ειδική απόδοση σε νερό του εδάφους. Διαφορικές εξισώσεις στραγγίσεων και γραμμικοποίησή τους. Σταθερή στράγγιση εδαφών. Ασταθής στράγγιση εδαφών. Διαστρωμένα Εδάφη. Κριτήρια στράγγισης μιας περιοχής. Στραγγιστικοί αγωγοί. Σταθερή ροή υπόγειων νερών. Επεξεργασία δεδομένων δοκιμαστικών αντλήσεων για την εκτίμηση των υδρογεωλογικών παραμέτρων στην σταθερή ροή. Εκμετάλλευση υπόγειων νερών με συστήματα φρεατίων άντλησης.
Λέξεις Κλειδιά
Υπόγειοι υδροφορείς, κίνηση υπόγειου νερού, στράγγιση υπόγειου νερού, στραγγιστικοί σωλήνες και τάφροι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Φροντιστήριο20
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δ. Καραμούζη, "Στραγγίσεις Εδαφών", Εκδόσεις Ζήτη, 2012 Δ. Καραμούζη, "Υδραυλική και Διαχείριση υπογείων υδάτων". Εκδόσεις Γραφημα, 2014
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Θ. Ζήσης "Συστήματα στραγγιστικών σωλήνων - Υλικά, Τεχνικές εγκατάστασης και έλεγχοι", Σημειώσεις, 2012
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-01-2021