ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ / AGRICULTURAL ECOLOGY
ΚωδικόςΝ524Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001977

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 58
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΕπιλογής ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600196160
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Ν014Υ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • Ν016Υ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • Ν017Υ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με οικολογικούς όρους με υπολογιστές και με εύρεση βιβλιογραφίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. έχουν μια βασική επιστημονική γνώση του αγροτικού περιβάλλοντος, 2. κατανοούν θέματα γεωργικής οικολογίας, 3. αποκτήσουν υποδομή για την αειφορική διαχείρηση των γεωργικών οικοσυστημάτων. 4. ανάπτυξουν δεξιοτήτες κριτικής σκέψης σε οικολογικά θέματα που αφορούν τη γεωργία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το ενεργειακό περιβάλλον στα αγροοικοσυστήματα. Επίδραση αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων στο μικροκλίμα. Αβιοτικός παράγων "φως" και επίδραση στα αγροοικοσυστήματα. Αβιοτικός παράγων "θερμοκρασία" και επίδραση στα αγροοικοσυστήματα. Αλληλεπιδράσεις-Ανταγωνισμός σε αγροοικοσυστήματα. Αλληλεπιδράσεις-Αλληλοπάθεια σε αγροοικοσυστήματα. Αλληλεπιδράσεις αγροοικοσυστημάτων με άλλα οικοσυστήματα. Οικοσυστήματα περιθωρίων των αγρών (Fieldmargins). Φαινολογία. Παραγωγικότητα αγροοικοσυστημάτων. Αγροδασοπονία. Οργανική (βιολογική) γεωργία. Ενεργειακά ισοζύγια σε αγροοικοσυστήματα. Βιοποικιλότητα σε αγροοικοσυστήματα. Χειρισμοί υπολειμμάτων αγροοικοσυστημάτων. Αποικοδόμηση. Κομποστοποίηση. Ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων.
Λέξεις Κλειδιά
Αγροτικό Περιβάλλον, Αγρoοικολογία, Γεωργικά Οικοσυστήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • Επισκόπιση βιβλιογραφίας σε ενότητες που άπτονται του αντικειμένου και παρουσίαση με power point υπό μορφή διάλεξης.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint, overhead projector, slide projector και πίνακα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις65
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων10
Φροντιστήριο30
Πρακτική (Τοποθέτηση)8
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών18
Εξετάσεις4
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
80% γραπτές εξετάσεις 20% Εργασία που αφορά επισκόπιση βιβλιογραφίας σε ενότητες που άπτονται του αντικειμένου και παρουσίαση με power point υπό μορφή διάλεξης
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γεράκης Π.Α. και Κ.Λ. Καλμουρτζή. 2009. Γεωργική Οικολογία. Εκδόσεις, Σύνχρονη Παιδεία (κωδικός Εύδοξος: 2757)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Wojtkowski P.A. 2006. Introduction to Agroecology: Principles and Practices. The Haworth press, Inc. Hester R.E. and Harrison R.M. 2005. Sustainability in Agriculture. RSC Publishing. McNeely J.A. and Scherr S.G. 2003. Ecoagriculture: Strategies to Feed the World and Save Wild Biodiversity. Island Press. Altieri M.A. 1998. Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture. Westview Press, Inc.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-11-2021