ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ / WETLANDS AND AGRICULTURE
ΚωδικόςΝ552Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420002000

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 21
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-4
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΕπιλογής ΚατεύθυνσηςΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600196185
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Ν014Υ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • Ν017Υ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
 • Ν031Ε ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. Έχουν εξοικειωθεί με την επιστημονική ορολογία των υγροτόπων και τους διάφορους τύπους αυτών. 2. Έχουν κατανοήσει τις διάφορες λειτουργίες και αξίες αυτών όπως και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ υγροτοπικών και αγροτικών οικοσυστημάτων. 3. Έχουν διαμορφώσει άποψη για την αναγκαία αειφορική διαχείριση των υγροτοπικών πόρων στηριζόμενοι στην σχετική επιστημονική γνώση και στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. 4. Αναπτύξουν κριτική σκέψη για την εφαρμογή "αειφορικών γεωργικών συστημάτων παραγωγής" στα αγροοικοσυστήματα του δικτύου Natura 2000.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η έννοια του υγροτόπου. Ορισμοί υγροτόπου. Νομοθεσία προστασίας υγροτόπων. Οδηγία 92/43/Ε.Ε. Υγρότοποι σύμβασης Ramsar. Λειτουργίες υγροτόπων. Αξίες υγροτόπων. Οι κυριότερες ομάδες οργανισμών των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων. Υγρότοποι και ποιότητα νερών. Φυσικές και ανθρωπογενείς μεταβολές των υγροτόπων. Θετικές και αρνητικές αλληλεπιδράσεις υγροτοπικών και αγροτικών οικοσυστημάτων. Αρχές αειφορικής διαχείρισης υγροτόπων και διαχειριστικά σχέδια. Οι ελληνικοί υγροτοπικοί πόροι σήμερα και προοπτικές. Οι υγρότοποι ως εργαλείο εκπαίδευσης για την αειφορία.
Λέξεις Κλειδιά
Υγρότοποι, Λειτουργίες υγροτόπων, αξίες υγροτόπων, διαχείριση υγροτόπων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις65
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων16
Φροντιστήριο35
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων10
Εξετάσεις4
Σύνολο130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γεράκης Π.Α. και Σ.Ε.Τσιούρης. 2010. Υγρότοποι και Γεωργία. Λειτουργίες, Αξίες, Διατήρηση και Διαχείριση Υγροτόπων, Σχέσεις με Γεωργικά Οικοσυστήματα. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη. 311 σελ. (κωδικός Εύδοξος: 2771)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
β1. Γεράκης Π.Α. και Ε.Θ. Κουτράκης. 1996. Ελληνικοί Υγρότοποι. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. ΕΚΒΥ. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας. Αθήνα. 383 σελ. β2. Kent D.M. 2001. Applied Wetlands. Science and Technology. 2nd Edition. Lewis Publishers. 454p.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-11-2021