Ισλάμ, Διαμορφωτική περίοδος και σύγχρονες κατανοήσεις (I)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙσλάμ, Διαμορφωτική περίοδος και σύγχρονες κατανοήσεις (I) / Islam. Formative peiod and contemporary understandings
Κωδικός1405
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑγγελική Ζιάκα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015627

Πρόγραμμα Σπουδών: ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2018

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής113
Χριστιανική Γραμματεία και ΙστορίαΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ1110
Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της ΘρησκείαςΥΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ1110
Πρακτική Θεολογία και ΠαιδαγωγικήΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙσλάμ, Διαμορφωτική περίοδος και σύγχρονες κατανοήσεις (I)
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600196302
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: εμβαθύνουν στη διάρθωση της ισλαμικής ιστορίας και των βασικών θεολογικών αρχών κατά τη διαμορφωτική περίοδο του Ισλάμ κατανοούν την εξέλιξη της ύστερης αρχαιότητας, γωρίζουν τις πολιτικές αντιθέσεις που υπήρξαν εξαρχής στο θέμα της διαδοχής κατανοούν τις ποικίλες πολιτικές και θρησκευτικές αφηγήσεις των πρώιμων χρόνων από διαφόρους πολιτικούς και θρησκευτικούς κύκλους της σύγχρονης και νεότερης εποχής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει τη διαμορφωτική περίοδο του Ισλάμ (8ος – τέλη 11ου αιώνα) αλλά και τις σύγχρονες κατανοήσεις και προσεγγίσεις αυτής της περιόδου απο τέρευνα. Οι μετατυχιακοί φοιτές θα κατανοήσουν τη διεργασία αναζήτησης και υπέρβασης της «επιστήμης του ισλαμικού δικαίου» στον αμετακίνητο νόμο του Θεού που συντελείται εξαρχής στον ισλαμικό κόσμο και συνεχίζει έως σήμερα. Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν τη δημιουργία διαφόρων ρευμάτων και παρατάξεων, ρευμάτων σκέψης και σχολών, όπως σουννίτες, σιίτες, ιμπαντίτες, κανταρίτες, μουρτζιίτες, ζαϊντίτες, μουταζιλίτες κ.ά., οι οποίες διαλέγονται πάνω στα βασικά θεολογικά ζητήματα περί Θεού και κόσμου και αποφαίνονται. Έτσι γεννιέται το «Καλάμ», η μουσουλμανική θεολογία, η οποία παριλαμβάνει το προϋπάρχον θεολογικό σύστημα σκέψης και απόδειξης, ενδεδυμένο με τον φιλοσοφικό λόγο της αρχαιότητας, και πλαισιώνει τα αντικείμενα έρευνάς της για να διασαφήσει και συστηματοποιήσει τις αρχές της θείας αποκάλυψης. Με τον τρόπο αυτόν ο λόγος τίθεται στην υπηρεσία της πίστης, και δημιουργείται ένας χώρος συνάντησης μεταξύ θρησκείας και φιλοσοφίας, αλλά και ένας χώρος ανταγωνισμού μεταξύ ανθρώπινου λόγου και θείας αποκάλυψης. Η διαπάλη μεταξύ λόγου και πίστης, θρησκείας και φιλοσοφίας που παρατηρείται στη θρησκευτική και φιλοσοφική σφαίρα, επεκτείνεται και στο πεδίο της πολιτικής. Παράλληλα με τα παραπάνω οι φοιτητές θα γνωρίσουν και την ιστορική πορεία του πρώιμου Ισλάμ, από τις απαρχές του ως και το τέλος του 11ου αιώνα, όταν ολοκληρώνεται η λεγόμενη διαμορφωτική περίδος με την παγείωση των κύριων σχολών ερμηνείας του ισλαμικού νόμου και σκέψης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Αγγελική Ζιάκα, (2016), Το Καλάμ και τα ισλαμικά ρεύματα σκέψης, ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη 2. Γεράσιμος Μακρής, (2012), Ισλάμ, πεποιθήσεις και πρακτικές, Πατάκη, Αθήνα 3. Αγγελική Ζιάκα (2016), Το Ισλάμ στη Βυζαντινή, μεταβυζαντινή και νεότερη ελληνική γραμματεία, ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη 4. Γρηγόριος Ζιάκας (1983), Ιστορία των θρησκευμάτων, Β΄ Το Ισλάμ, Πουρναρά, Θεσσαλονίκη. 5. Γρηγόριος Ζιάκας (1978), Πίστις, Ελπίς και Σωτηρία κατά το Ισλάμ, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Garth Fowden (2015), Abraham or Aristotle? First Millennium Empires and Exegetical Traditions, Cambridge University Press. Ayoub Mahmoud (2004), Islam : faith and history, Oneworld, Oxford.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2020