Σύγχρονη κοινωνική θεωρία και Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού: Θρησκεία-Πολιτική-Πολιτισμός

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣύγχρονη κοινωνική θεωρία και Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού: Θρησκεία-Πολιτική-Πολιτισμός / Contemporary Social Theory and Sociology of Christianity: Religion-politics-culture
Κωδικός2403
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Τσιρώνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015643

Πρόγραμμα Σπουδών: ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2018

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕλεύθερη Επιλογή Άλλου Τμήματος213
Χριστιανική Γραμματεία και ΙστορίαΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ2110
Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της ΘρησκείαςΥΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ2110
Πρακτική Θεολογία και ΠαιδαγωγικήΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣύγχρονη κοινωνική θεωρία και Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού: Θρησκεία-Πολιτική-Πολιτισμός
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600196333
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: -εξοικειωθούν με βασικούς άξονες της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας -αποκτήσουν μια κριτική γνώση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των θρησκευτικών παραδόσεων και των κοινωνιών στις ιστορικές και διαχρονικές διαστάσεις της. - να παρουσιάσoυν τις βασικές θέσεις της χριστιανικής κοινωνικής ηθικής σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά προβλήματα - αναπτύξουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν ερευνητικά ερωτήματα και αναλυτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις σε ζητήματα που αφορούν τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο θεολογικό στοχασμό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα ζητήματα της σχέσης της θρησκείας με τον πολιτισμό και την πολιτική είναι διαχρονικώς ένα καίριο πεδίο στοχασμού, ανάλυσης και πνευματικής αναζήτησης. Στη χριστιανική παράδοση η ενασχόληση με αυτά αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής διδασκαλίας. Προδήλως τα προβλήματα αυτά αναδεικνύουν –κατά τη χριστιανική διδασκαλία- την τελμάτωση του κοινωνικού βίου στη φιλαυτία και σε όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν μια άρνηση στα ουσιώδη της εμβίωσης της θεολογίας της ενσάρκωσης. Η εμπειρία των κοινωνικών προβλημάτων παρουσιάζει τον άνθρωπο ως αντίπαλο, ανταγωνιστή, ως αντικείμενο της εξουσιαστικής ανθρώπινης βούλησης. Στο πλαίσιο της χριστιανικής κοινωνικής ηθικής ο στοχασμός κινείται στην ακριβώς αντίθετη προοπτική, όπου ο άνθρωπος αναδεικνύεται ως αδελφός/ή, πλάσμα και παιδί του Θεού, σημαντική και συνεκτική της προσωπικής ταυτότητας ύπαρξη. Η ανθρώπινη ζωή λοιπόν νοείται ως σχέση και ο άνθρωπος καλείται να οικοδομήσει την αγαπητική επικοινωνία με το Θεό και τους ανθρώπους. Η διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας στο βιομηχανικό και μεταβιομηχανικό κόσμο ανέδειξε νέες κοινωνικές προκλήσεις, κλόνισε ορισμένες βεβαιότητας που επικρατούσαν για αιώνες στην πολιτική και κοινωνική σκέψη και κινητοποίησε ατομικές και συλλογικές προσπάθειες υπέρβασης των κοινωνικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξεταστούν με κριτικό τρόπο οι πτυχές, τα αίτια και οι αναλυτικές κατηγορίες των σημαντικότερων από τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην παρουσίαση των βασικών θέσεων της χριστιανικής παράδοσης έναντι των προβλημάτων αυτών, καθώς και των σύγχρονων προτάσεων υπέρβασής τους. Το μάθημα δομείται με την ανάπτυξη τριών βασικών αξόνων: Α) Χριστιανική κοινωνική διδασκαλία και ορθόδοξη παράδοση Β) Κοινωνικές θεωρίες και πολιτικές αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων Γ) Ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας και αναζήτηση των αιτίων, αλλά και προτάσεων υπέρβασης των κοινωνικών προβλημάτων με την συνάρμοση λόγου, αξιών και πράξης. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ i) τυπολογία και ερμηνεία των κοινωνικών προβλημάτων στη σύγχρονη κοινωνική θεωρία ii) κριτική ανάλυση των αιτίων και των συνεπειών των κοινωνικών προβλημάτων στο σύγχρονο κόσμο iii) Βασικές αρχές της χριστιανικής κοινωνικής διδασκαλίας έναντι των κοινωνικών προβλημάτων iv) Τα κοινωνικά προβλήματα στην Πατερική Παράδοση v) παρουσίαση και κριτική ερμηνεία των προτάσεων υπέρβασης των κοινωνικών προβλημάτων vi) Σύγχρονες προοπτικές ανάλυσης: Κοινωνική Θεωρία- Πρόνοια- Κοινωνικά Προβλήματα
Λέξεις Κλειδιά
θρησκεία, πολιτισμός, πολιτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος διαφάνειες, βίντεο, φωτογραφίες και αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις100
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Giddens A., Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age,Cambridge1991. - Giddens A., E. Durkheim. Selected Writings, Cambridge 1995 [1972]. - Giddens A., Sociology, Cambridge 1997. - Giddens A., The Consequences of Modernity, Cambridge 1990 - Γιούλτση B., Γενική Κοινωνιολογία, Θεσσαλονίκη 1997. - Γιούλτση Β., Φυλετικές διακρίσεις. Σύγχρονη μετακοινωνιολογική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη1988. -Πέτρου I., Θεολογία και Κοινωνική Δυναμική, Θεσσαλονίκη1993. - Πέτρου I., Κοινωνική Δικαιοσύνη, Θεσσαλονίκη 1992. - Iben G., "Einleitung- Kindheit und Armut" στο: Iben G. (Hrsg.), Kindheit und Armut. Analysen und Projekte, Münster 1998. - Jordan B., A Theory of Poverty and Social Exclusion, Cambridge/ Oxford 1996. - Jordan B., Citizenship, Democracy and Immigration, Aalborg 1992. - Jordan T., Cyberpower: The Culture and Politics of Cyberspace and the Internet, New York 1999. - Mühlbauer K., Κοινωνικοποίηση. Θεωρία και Έρευνα, Θεσσαλονίκη 1985 . - Αιδ. Πρωτοπ. Dragas G., "Justice and Peace in the Orthodox Tradition", στο: Limouris G., Justice, Peace and the Integrity of Creation. Insights from Orthodoxy, Geneva WCC 1990. - Αρχιεπίσκοπος Τυράννων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος, Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, Αθήνα 2000. - Βουϊδάσκης B., "Η Μαθητική Διαρροή ως Μορφή του Κοινωνικού Αποκλεισμού", στο: Κωνσταντίνου X.- Πλειός Γ., Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός. Αιτίες, συνέπειες και αντιμετώπιση (Πρακτικά του Η' Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου),Αθήνα 1999, σσ. 245-262/ Β. Βουϊδάσκη, Δικαίωμα ή Υποχρέωση η Εννιάχρονη Υποχρεωτική Εκπαίδευση, Αθήνα 1997 - Ιδρυμα Σάκης Καράγιωργας, Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Αθήνα 1998 - Κάτσικας X.- Πολίτου E., Εκτός Τάξης το Διαφορετικό, Αθήνα 1999. - Κάτσικας X.- Καβαδίας Γ., Η ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2000, Αθήνα 1996. - Κάτσικας X.- Καββαδίας Γ., Η Ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση. Η Εξέλιξη των Ευκαιριών Πρόσβασης στην Ελληνική Εκπαίδευση (1960- 2000), Αθήνα 2000 - ΚωνσταντίνουX., Πλειός , Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός. Αιτίες, συνέπειες και αντιμετώπιση (Πρακτικά του Η' Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου),Αθήνα 1999 - Μαντζαρίδη Γ., Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, Θεσσαλονίκη 1990. Μαντζαρίδης Γ., Χριστιανική Ηθική, Θεσσαλονίκη 1995. - Πετρονώτη M., Η Φιλανθρωπία και η αρωγή ως συμβολικοί μηχανισμοί κοινωνικού αποκλεισμού στο: Κέντρο `Ερευνας και Τεκμηρίωσης Ομάδα Ανθρωπολογίας Σ. Δημητρίου (επ.),Μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και μηχανισμοί παραγωγής του, Αθήνα 1997. - Πέτρου I., Ορθόδοξη θεολογία και σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, στο: Επιστημονική επετηρίδα θεολογικής σχολής τμήμα θεολογίας, τ. 7, Θεσσαλονίκη 1997. - Πέτρου I., "Δικαιοσύνη και Αλληλεγγύη . Όψεις του Κοινωνικού Στοχασμού του Μ. Βασιλείου", στο: Νέα Κοινωνιολογία τ.30,έτος 13/2000. -Πέτρου I., "Παράδοση και Πολιτισμική Προσαρμογή στη Δεύτερη Νεωτερικότητα", στο π. : Σύναξη, τ. 75/2000, σελ. 26. - Πέτρου I., "Τι Περιμένει η Κοινωνία από τη Θεολογία", στο: Θεολογική Επετηρίδα Ι.Μ. Κιτίου Εκκλησιαστικός Κήρυκας, τ. Ζ' 1995, σσ.209-226. - Πυργιωτάκη I., Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. Ιστορικο-κοινωνική ανάλυση, Ηράκλειο 1994. - Σπανού E. (επ.), Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη, Αθήνα 1999. - Σταμέλος Γ., "Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών της Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: 1981/1982-1991/1992, στο π. Τα Εκπαιδευτικά τ. 29-30/1993, σσ. 162-170 - Τσιρώνης X., "Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και το Παράλογο. Ηθικά Διλήμματα και Σύγκρουση Αξιών στην Ύστερη Νεωτερικότητα", στο π. Θρησκειολογία, τ. 1/ Αθήνα 2000, σσ. 145-158. - Τσιρώνης X., Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση στην Ύστερη Νεωτερικότητα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2003, σ.531. - Τσιρώνης X., Παγκοσμιοποίηση και τοπικές κοινότητες. Συμβολή στην κοινωνική ηθική και το κοινοτικό έργο, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2007, σ.267. - Τσουκαλάς K., Είδωλα Πολιτισμού. Ελευθερία Ισότητα και Αδελφότητα στη Σύγχρονη Πολιτεία, Αθήνα 1991. - Τσουκαλάς K., Εξάρτηση και αναπαραγωγή- Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922),Αθήνα 1977 - Φραγκουδάκη Α., "Οικογενειακές Επενδυτικές Πρακτικές των Φτωχών και των μη Φτωχών και Εκπαιδευτικές Ανισότητες", στο π. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 75/1985. - Χρυσάκης M., "Κοινωνικός Αποκλεισμός και εκπαιδευτικές ανισότητες", στο: Κατσούλης H. (επ.), Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ελλάδα. Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής, τ. Α', Αθήνα 1999 Adkins B.- Emmison M., "Youth Theatre and the Articulation of Cultural Capital; Refocussing Bourdieu Through Ethnography", στο π.: Journal of Contemporary Ethnography, τ.21, 3/ 1992, σσ. 307-42. Adorno Τ., Minima Moralia. Reflections From Damaged Life, London 1974. Alexander J.- Colomy P., “Neofunctionalism Today: Reconstructing a Theoretical Tradition.”, στο: Ritzer G. (ed.), Frontiers of Social Theory, N.York 1990, σσ. 33-67. Alexander J., Neofunctionalism and After. London 1998. Althusser L., "Ideology and Ideological State Appartuses" στο: Cosin B.R., Education, Structure and Society, Harmondsworth 1972. Alund A.-Schierup C.U., Paradoxes of Multiculturalism, Aldershot UK 1991. Amin S., Imperialism and unequal development, N. York 1997. Ammerman N.T., Bible Believers: Fundamentalists in the Modern World, N. Brunswick NJ 1987. Apple M.,"Curriculum and Reproduction", στο π.: Curriculum Inquiry, 9, (3)/ 1979, σσ. 231-252. Archbishop of Tirana, Durres and All Albania Anastasios,"Anammesis"στο:Together on the Way.Official Report of the Eighth Assembly of the World Council of Churches, Geneva 1999,σσ.28-33. Archer M., Social Origins of Educational Systems, London 1979. Archer M., "Bourdieu's Theory of Cultural Reproduction; French or Universal?" French Cultural Studies 4, τ. 3/1993, σσ. 225-240. Arendt H., Περί βίας, Αθήνα 2000. Aschaffenburg K.- Maas I., "Cultural and Educational Careers; the Dynamics of Social Reproduction, στο π.: American Sociological Review 62/1997, σσ.573-87 Augé M., Για μια Ανθρωπολογία των Σύγχρονων Κόσμων, Αθήνα 1999. Bacher S. - Beltran M.," Quiet Please! Children Talking", The UNESCO Courier, March 2000, σελ.15. Bailly A., Weiss-Altaner E., Thinking about the Edge: the concept og marginality, στο: Hadjimichalis C.- Sadler D., Europe at the margins. New mosaics of Inequality, W. Sussex England 1995, σσ. 219-236. Ball S., Sociology in focus education,London- N.York 1986. Banks O., Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη 1987. Barnard H., "Bourdieu and Ethnography; Reflexivity, Politics and Praxis στο: Harker R.- Wilkes C.- Mahar C. (eds.), An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu; the Practice of Theory, London 1990, σσ. 58-87. Battagliola F., "Ausgrenzung bei fehlender Qualifikation. Risiko für Jugendliche in Frankreich" στο: π. Diskurs 2/1995. Bauman Z., Globalization, London 1999. Bauman Z., Legislators and Interpreters, Cambridge 1989. Bauman Z., Postmodern Ethics, Oxford 1993.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-11-2020