Οπτικοακουστικό κείμενο: Σημειωτική ανάλυση και προσαρμογή

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟπτικοακουστικό κείμενο: Σημειωτική ανάλυση και προσαρμογή / Audiovisual text: Analysis and Adaptation
ΚωδικόςΕΜ-5
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΣημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014988

Πρόγραμμα Σπουδών: Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 19
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟπτικοακουστικό κείμενο: Σημειωτική ανάλυση και προσαρμογή
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600198294
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναλύουν οπτικοακουστικά κείμενα εφαρμόζοντας σημειωτικές θεωρίες και εργαλεία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τη γλώσσα των οπτικοακουστικών κειμένων και να εξοικειωθούν με βασικές θεωρητικές πτυχές και κείμενα για την οπτικοακουστική σημειωτική. Οι φοιτητές/τριες θα εκπαιδευτούν στην κατανόηση της κινηματογραφικής γλώσσας, της οπτικοακουστικής αφήγησης και των κύριων εννοιών της προσαρμογής μεταξύ διαφορετικών σημειωτικών συστημάτων/τρόπων και πολιτισμών. Το μάθημα θα περιλαμβάνει θεωρητική και εφαρμοσμένη ανάλυση διαφόρων οπτικοακουστικών κειμένων (κινηματογραφικές ταινίες, ταινίες κινουμένων σχεδίων κ.λπ.). Το μάθημα αξιολογείται με τελική εργασία.
Λέξεις Κλειδιά
σημειωτική, οπτικοακουστικά κείμενα, οπτικοακουστική προσαρμογή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση60
Συγγραφή εργασίας / εργασιών89
Σύνολο188
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα αξιολογείται με τελική εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Baldry, A., & Thibault, P. J. (2006). Multimodal transcription and text analysis: A multimedia toolkit and course book. London: Equinox. Bateman, J. & Schmidt K. H. (2014). Multimodal Film Analysis. How Films Mean. London & New York: Routledge. Barthes, R. (1988). Εικόνα-Μουσική-Κείμενο. Αθήνα: Πλέθρο. Kress, G. & T. van Leeuwen (2006). Reading Images: The Grammar of Visual Design. Routledge Publishing Co. van Leeuwen, T. (2011). The Language of Colour: An Introduction. Routledge Publishing Co.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-10-2019