Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θρεπτικών Στοιχείων στο Έδαφος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟλοκληρωμένη Διαχείριση Θρεπτικών Στοιχείων στο Έδαφος / Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θρεπτικών Στοιχείων στο Έδαφος
ΚωδικόςRM114
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Μπαρμπαγιάννης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018827

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟλοκληρωμένη Διαχείριση Θρεπτικών Στοιχείων στο Έδαφος
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία52
Class ID
600199013
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Η κατοχή βασικών γνώσεων Ανόργανης Χημείας, Φυσικοχημείας, Εδαφολογίας και Γονιμότητας Εδάφους.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: 1. Γνωρίζουν την επίδραση των ιδιοτήτων του εδάφους στις μορφές και τα διαθέσιμα ποσά των απαραιτήτων θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά. 2. Εφαρμόζουν ειδικές μεθόδους προσδιορισμού των διαθεσίμων ποσών των θρεπτικών στοιχείων των εδαφών. 3. Ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης και της ανάλυσης φυτικών ιστών. 4. Προτείνουν την ενδεδειγμένη λίπανση για τις καλλιέργειες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η εδαφολογική ανάλυση ως μέσο διάγνωσης της γονιμότητας των εδαφών. Διαθέσιμα μακρο- και μικροθρεπτικά στοιχεία στα εδάφη (μέτρηση-βαθμολόγηση-ερμηνεία). Φυλλοδιαγνωστική - Κρίσιμα επίπεδα θρεπτικών στοιχείων για τις καλλιέργειες. Φυσικοχημική προσέγγιση της εκτίμησης της γονιμότητας των εδαφών (σχέσεις ποσότητας/έντασης, ισόθερμοι προσρόφησης, χημικά δυναμικά). Παραγωγικότητα και ποιότητα περιβάλλοντος.
Λέξεις Κλειδιά
διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία, βαθμονόμηση μεθόδων εκτίμησης της γονιμότητας του εδάφους, φυλλοδιαγνωστική, κρίσιμα επίπεδα θρεπτικών στοιχείων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση MS Powerpoint και διαδικτύου (μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστοσελίδα).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις78
Εργαστηριακή Άσκηση26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων22
Εκπόνηση μελέτης (project)20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Εξετάσεις2
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
50 % γραπτές εξετάσεις. 50 % ατομικό θέμα εργαστηριακών και θεωρητικών ασκήσεων και παρουσίαση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Havlin J.L., S.L. Tisdale, W.L. Nelson and J.D. Beaton. 2014. Soil Fertility and Fertilizers. 8th edition. Pearson Inc., NJ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-02-2020