Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑνάλυση Κοινωνικών Δικτύων / Social Network Analysis
ΚωδικόςDWS105
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑθηνά Βακάλη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016259

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (2018 έως σήμερα) ΜΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν117,5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑνάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600200247
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Θεωρία Γραφημάτων, Αλγόριθμοι, Πιθανότητες
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Αναγνώριση κοινωνικών δικτύων και μεθόδων ανάλυσής τους 2. Κατασκευή και ανάλυση δικτύων από δεδομένα που δεν βρίσκονται σε μορφή δικύων (κείμενο, εικόνα κτλ.) 3. Εκμάθηση σημαντικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών διεργασίων σε δίκτυα, όπως αναγνώριση κοινοτήτων, ανάλυση συναισθημάτων, διάδοση πληροφορίας, ευρωστία δικτύου κτλ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μετρικές κεντρικότητας, μοντέλα δικτύων (τυχαίο) και χαρακτηριστικά τους (φαινόμενο μικρού κόσμου, νόμος δύναμης σε διάφορα χαρακτηριστικά του δικτύου), μηχανισμοί δημιουργίας δικτύων (προτιμησιακή σύναψη), ευρωστία δικτύου. Πηγές πληροφορίας στο δίκτυο, ανίχνευση κοινοτήτων, ανάλυση συναισθημάτων, αρχές διάδοσης πληροφορίας, ανίχνευση επιρροής, ανίχνευση απάτης.
Λέξεις Κλειδιά
μετρικές κεντρικότητας, μοντέλα δικτύου, ανίχνευση κοινοτήτων, δυναμικές διεργασίες σε δίκτυα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση πλατφόρμας ηλεκτρονικού μαθήματος. Επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναρτήσεις, ανακοινώσεις προς φοιτητές. Ανάρτηση όλου υλικού (διαφάνειες, εργασίες, επιπλέον υλικό).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων81
Εκπόνηση μελέτης (project)60
Συγγραφή εργασίας / εργασιών45
Σύνολο225
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τα κριτήρια εξιολόγησης βρίσκονται στον ιστότοπο του μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα: 1. Συγγραφή ερευνητικής εργασίας (50%) 2. Παρουσίαση δημοσιευμένης εργασίας (20%) 3. Τελική Γραπτή Εξέταση (30%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
[1] Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World - D. Easly και J. Kleinberg. http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/ [2] Network Science - A.L. Barabasi. http://barabasi.com/book/network-science [3] Introduction to social network methods - R.A. Hanneman και M. Riddle. http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-05-2019