Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή / Human Computer Interaction
ΚωδικόςIHST103
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Κατσάνος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016384

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2018 έως σήμερα) ΜΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό117,5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600200585
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικά: - Να περιγράφει τις βασικές μεθόδους έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Αλληλέπίδρασης-Ανθρώπου Υπολογιστή. - Να αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα των χρηστών διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων. Δεξιότητες: - Να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις καθιερωμένες μεθόδους σχεδίασης της εμπειρίας χρήσης διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων. - Να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις καθιερωμένες μεθόδους αξιολόγησης της εμπειρίας χρήσης διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων. - Να χρησιμοποιεί διαδομένες μεθόδους μέτρησης και μετρικές της εμπειρίας χρήσης διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων. - Να επιλέγει και να εφαρμόζει κατάλληλη μέθοδο στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων εμπειρίας χρήσης που έχει συλλέξει.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τη σχεδίαση και αξιολόγηση διαδραστικών τεχνολογιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μεθόδους έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction, HCI) καθώς και στη συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων εμπειρίας χρήσης (User Experience, UX) διαδραστικών συστημάτων.
Λέξεις Κλειδιά
Διαδραστικά υπολογιστικά συστήματα, Εμπειρία χρήσης, Ευχρηστία λογισμικού, Σχεδιασμός διεπιφάνειας χρήστη, Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός, Μετρικές εμπειρίας χρήσης, Πειραματικός σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση διαφανειών σε υπολογιστή στη διδασκαλία. Χρήση Συστήματος Διαχειρισης Μαθημάτων για την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού, την επικοινωνία με τους φοιτητές και την ανάθεση εργασιών που παραδίδονται ηλεκτρονικό από τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων60
Φροντιστήριο3
Εκπόνηση μελέτης (project)40
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80
Εξετάσεις3
Σύνολο225
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Υποχρεωτικές γραπτές εργασίες που συμμετέχουν στο 30% του τελικού βαθμού του μαθήματος. - Γραπτή εξέταση που συμμετέχει στο 70% του βαθμού.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Αβούρης Ν., Κατσάνος Χ., Τσέλιος Ν., Μουστάκας Κ. (2016). Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή. Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών. - Αβούρης, Ν., Κατσάνος, Χ., Τσέλιος, Ν., Μουστάκας, Κ., (2015). Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4213
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Albert, W., & Tullis, T. S. (2013). Measuring the user experience: Collecting, analyzing, and presenting usability metrics (2nd ed.). Morgan Kaufmann. - Lazar, J., Feng, J. H., & Hochheiser, H. (2017). Research methods in human-computer interaction (2nd ed.). Cambridge, MA: Morgan Kaufmann. - MacKenzie, I. S. (2013). Human-Computer Interaction: An empirical research perspective. Amsterdam: Morgan Kaufmann.Βεσκούκης, Β., 2015.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-11-2021