Βιοοικονομία και ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒιοοικονομία και ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι / Bioeconomy and renewable natural resources
ΚωδικόςΜ1-ΦΠ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015537

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒιοοικονομία και ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600202674
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα, επιχειρείται η πρώτη παροχή θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης ως εργαλεία στα επιτεύγματα της έρευνας στη βιοοικονομία, που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της διαχείρισης των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και το άνοιγμα νέων και διαφοροποιημένων αγορών σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους (δασοπονία, αγροτική οικονομία βιομηχανία τροφίμων, παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, βιομηχανία καλλυντικών, παραγωγή ενδυμάτων, αλιεία, ενέργεια, κ.τ.λ.).Σκοπός του μαθήματος είναι να προσεγγίσει την ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων με την έρευνα που στοχεύει στη βελτίωση των δυνατοτήτων επιβίωσης, στην ανθεκτικότητα και παραγωγικότητα και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες των πόρων. Με άλλα λόγια, στοχεύει να αυξήσει το κοινωνικό, ανθρώπινο, φυσικό και οικονομικό δυναμικό. Στόχος λοιπόν της διαχείρισης δεν είναι η μεγιστοποίηση της αξίας μόνο μιας χρήσης ενός φυσικού πόρου αλλά κατά το δυνατόν αριστοποίηση πολλών χρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που έχουν επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους καθώς και με τη διαδικασία οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου των διαφορετικών χρήσεων των πόρων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παράγεται η μέγιστη αξία σε αγαθά και υπηρεσίες από τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια καθορισμένης χρονικής περιόδου. Αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα, που θα δώσει τη δυνατότητα και στους αποφοίτους άλλων σχολών πλην αυτών που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, να εμβαθύνουν στις βασικές έννοιες που απαιτούνται για την αειφόρο αξιοποίησή των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη της βιοοικονομίας στο σύγχρονο οικονομικό και όχι μόνο γίγνεσθαι.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση: • να κατέχει θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση ως εργαλεία στα επιτεύγματα της έρευνας στη βιοοικονομία, που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της διαχείρισης των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και το άνοιγμα νέων και διαφοροποιημένων αγορών σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους (δασοπονία, αγροτική οικονομία βιομηχανία τροφίμων, παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, βιομηχανία καλλυντικών, παραγωγή ενδυμάτων, αλιεία, ενέργεια, κ.τ.λ.). • να προσεγγίσει την ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων με την έρευνα που στοχεύει στη βελτίωση των δυνατοτήτων επιβίωσης, στην ανθεκτικότητα και παραγωγικότητα και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες των πόρων. • να αυξήσει το κοινωνικό, ανθρώπινο, φυσικό και οικονομικό δυναμικό με την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που έχουν επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους καθώς και με τη διαδικασία οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου των διαφορετικών χρήσεων των πόρων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παράγεται η μέγιστη αξία σε αγαθά και υπηρεσίες από τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια καθορισμένης χρονικής περιόδου Το Επίπεδο Επιδιωκόμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων είναι 7.
Γενικές Ικανότητες
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
i. Εισαγωγή στους φυσικούς πόρους και τη βιοοικονομία ii. Ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι – το δάσος ως ανανεώσιμος Φ.Π. iii. Βασικές έννοιες (Φυσικοί Πόροι: Βιοτικοί, Αβιοτικοί ) iv. Διάκριση φυσικών πόρων (Δυναμικοί, Πραγματικοί, Απόθεμα) v. Απόψεις για τους φυσικούς πόρους (Ανθρωποκεντρική άποψη, Βιοκεντρική ή οικολογική άποψη.) vi. Δασικά Οικοσυστήματα ( Βιομηχανικά δάση, Μη Βιομηχανικά Δάση) vii. Κοινωνική και οικονομική πολλαπλή σημασία των δασικών οικοσυστημάτων viii. Ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων ( οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος των διαφορετικών χρήσεων των φυσικών πόρων) ix. Αειφορία και πολυλειτουργικός ρόλος των δασών και των Φ.Π. x. Πολιτική και στρατηγική για τη βιοοικονομία στην Ευρώπη – Διάκριση βιοοικονομικών στρατηγικών xi. Προϊόντα βιολογικής βάσης και υπηρεσίες του φυσικού περιβάλλοντος xii. Δείκτες και κριτήρια πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής βάσης xiii. Διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων της βιοοικονομίας - Βιο-οικονομικές αλυσίδες παραγωγής αξίας xiv. Διαδικασίες υιοθέτησης της βιοοικονομίας από επιχειρήσεις και οργανισμούς xv. Επιχειρηματικά μοντέλα υποστήριξης της βιοοικονομίας xvi. Διαφοροποίηση και καινοτομία στον τομέα των φυσικών πόρων και της βιοοικονομίας xvii. Βιοοικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση λογισμικού παρουσίασης Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (50%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
i. Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Brussels, 13.2.2012 ii. OECD. The Bioeconomy to 2030: designing a policy agenda iii. Jordan, N., Boody, G., Broussard, W., Glover, J. D., Keeney, D., McCown, B. H., … & Pansing, C. (2007). Sustainable development of the agricultural bio-economy. SCIENCE-NEW YORK THEN WASHINGTON-, 316(5831), 1570. iv. McCormick, K., & Kautto, N. (2013). The bioeconomy in Europe: An overview. Sustainability, 5(6), 2589-2608. v. Staffas, L., Gustavsson, M., & McCormick, K. (2013). Strategies and policies for the bioeconomy and bio-based economy: An analysis of official national approaches. Sustainability, 5(6), 2751-2769. vi. Loomis, J. (2005). Valuing environmental and natural resources: the econometrics of non-market valuation. vii. Leite, C. A., & Weidmann, J. (1999). Does mother nature corrupt? Natural resources, corruption, and economic growth. viii. Tietenberg, T. (1998). Οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Εκδόσεις Gutenberg. ix. Βλάχου, Α. (2001). Περιβάλλον και φυσικοί πόροι: Οικονομική θεωρία και πολιτική. Τόµος Α’. Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-02-2022