Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα και Φυσικό Περιβάλλον

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚαινοτομία-Επιχειρηματικότητα και Φυσικό Περιβάλλον / Innovation-Entrepreneurship and natural environment
ΚωδικόςΜ3-ΦΠ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015541

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚαινοτομία-Επιχειρηματικότητα και Φυσικό Περιβάλλον
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600202676
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση: • Nα προσεγγίσει την αξιοποίηση των φυσικών πόρων ώστε, η γνώση, η τεχνολογία, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία να αποτελούν το σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της βιοοικονομίας. • Να συμβάλλει στη βελτίωση της οικονομικής και παραγωγικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, την εξωστρέφεια και την αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού οδηγώντας στην ανάπτυξη. • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της βιοοικονομίας και να προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικής δράσης με αποδοτική χρήση πόρων, επέκταση του κύκλου ζωής των προϊόντων, τον οικολογικό σχεδιασμό κ.λ.π. και γενικότερα την ανάπτυξη οικολογικών και άλλων καινοτομιών τόσο σε προϊόντα όσο και υπηρεσίες. • Να κατανοήσει τις βασικές έννοιες της καινοτομίας • Να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά τις όποιες ιδέες, γνώσεις και δεξιότητες στο πλαίσιο της βιο-οικονομίας και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων. Το Επίπεδο Επιδιωκόμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων είναι 7.
Περιεχόμενο Μαθήματος
i. Βασικές έννοιες καινοτομίας (μορφές, τύπους και μοντέλα καινοτομίας)Οικολογική καινοτομία και αειφόρος ανάπτυξη ii. Εισροές, εκροές και δείκτες καινοτομικής δραστηριότητας iii. Η καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα iv. Ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος v. Οργανωτική, οικονομική και τεχνολογική θεώρηση της επιχείρησης vi. Δημιουργικότητα – από την ιδέα στην επιχείρηση vii. Σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας (κοινωνικές επιχειρήσεις, startups) viii. Επιχειρηματικότητα και φυσικό περιβάλλον – πράσινη επιχειρηματικότητα ix. Επιχειρηματικά μοντέλα και προστασία του περιβάλλοντος (πιστοποίηση αλυσίδας αξίας, κυκλική οικονομία, οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πράσινες συμβάσεις προμηθειών κ.λ.π.) x. Χρηματοδότηση επιχειρήσεων (venture capitals, business angels, crowdfunding, κρατικές ενισχύσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα κ.λ.π.) xi. Περιβαλλοντική χρηματοδότηση (πράσινα ομόλογα, carbon offsetting κ.λ.π.) xii. Επιχειρηματικές δομές(clusters, innovation networks, incubators) xiii. Επιχειρηματικός σχεδιασμός οικολογικών καινοτομιών – διαχείριση έργων R&D xiv. Αξιολόγηση επενδύσεων και έργων R&D και καινοτομίας – case studies
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση λογισμικού παρουσίασης Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (50%)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
i. White Margaret, Bruton Garry, 2010. Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Εκδόσεις: Κριτική ii. Παπαδάκης. Β. Στρατηγική των επιχειρήσεων. Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Τόμος α’Θεωρία, Τόμοςβ–Μελέτες περιπτώσεων, Εκδόσεις Μπένος, Αθήνα 2007 iii. Robert D. Atkinson And Stephen J. Ezell (2012). Innovation Economics: The Race For Global Advantage, Yale University Press iv. G. M. P. Swann, (2009). The Economics Of Innovation: An Introduction, Edward Elgar Publishing, Pages 301 v. Eric Koester, Green Entrepreneur Handbook: The Guide to Building and Growing a Green and Clean Business (What Every Engineer Should Know) vi. DW Pearce, A Markandya, E Barbier , 1989. Blueprint for a green economy vii. U.N. 2010. Towards a Green Economy – Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication viii. Christopher John Clegg. How to Write a Business Plan That Really Works. Bookboon ix. Richard M. Locke And Rachel L. Wellhausen, (2014). Production In The Innovation Economy, The MIT Press. x. Mazzucato, M., Penna, C.R., (2015), “Mission-Oriented Finance For Innovation – New Ideas For Investment-Led Growth“, Policy Network And Rowman & Littlefield International, xi. Drucker, P. (1985), Innovation And Entrepreneurship, Harper Collins Publishers Inc
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-02-2022