Οικονομική των υπηρεσιών του οικοσυστήματος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟικονομική των υπηρεσιών του οικοσυστήματος / Economics of ecosystems services
ΚωδικόςΜ6-ΦΠ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015548

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟικονομική των υπηρεσιών του οικοσυστήματος
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600202679
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Κατανοήσει τις υπηρεσίες και τα αγαθά που παράγουν τα δασικά οικοσυστήματα • Διαχωρίσει τον τρόπο με τον οποίο η οικονομική των φυσικών πόρων και τα οικονομικά περιβάλλοντος αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες αυτές • Αναπτύξει την ικανότητα αποσαφήνισης των πληρωμών για τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος • Αποτιμά με οικονομικούς όρους υλικά και άυλα αγαθά από τις υπηρεσίες των δασικών οικοσυστημάτων, • Χρησιμοποιεί εύκολα τις κατάλληλες στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και το αντίστοιχο λογισμικό για την μοντελοποίηση των υπηρεσιών αυτών • Δημιουργεί projects που θα αφορούν τη βιομηχανία και λοιπούς παραγωγικούς φορείς για την εκμετάλλευση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος ως μέσο για περιβαλλοντική προστασία αλλά και για δημιουργία αξίας στην οικονομική μονάδα. • Αποκτήσει την ικανότητα δημιουργίας στρατηγικού μοντέλου της οικονομικής μονάδας για την αειφορική διαχείριση των πόρων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω των προϊόντων του δάσους, της πράσινης ενέργειας και της πράσινης δόμησης. • Αποκτήσει τη δυνατότητα ενημέρωσης γύρω από τις διεθνείς εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες διεθνείς πολιτικές γύρω από τις πληρωμές για τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος • Κατανοήσει την έννοια της προεξόφλησης στους περιβαλλοντικούς πόρδους, να κοστολογεί και τιμολογεί τις πληρωμές υπηρεσιών του οικοσυστήματος • Συμβάλλει στη βέλτιστη κατανομή των οικονομικών πόρων για καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση οργανισμών και επιχειρήσεων. • Αναπτύξει συνεργατικό πνεύμα και κουλτούρα. Το Επίπεδο Επιδιωκόμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων είναι 7.
Γενικές Ικανότητες
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
i. Έννοια και βασική διάκριση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος ii. Οικονομική επιστήμη, οικονομική των φυσικών πόρων, οικονομική του περιβάλλοντος, οικονομική των δασικών οικοσυστημάτων iii. Παραγωγική διαδικασία και υπηρεσίες του δασικού οικοσυστήματος iv. Οικονομικές αξίες από τις υπηρεσίες του δασικού οικοσυστήματος v. Πληρωμές για τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος vi. Ευρωπαϊκή και διεθνής στρατηγική για τα οικονομικά των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας vii. Αγορές εμπορίας υπηρεσιών του οικοσυστήματος και συμβολή των δασικών υπηρεσιών και αγαθών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής viii. Οικονομικά της κλιματικής αλλαγής, αντισταθμίσματα άνθρακα και αντισταθμίσματα βιοποικιλότητας ix. Προσφορά και ζήτηση για τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος x. Προεξόφληση, Κοστολόγηση και Τιμολόγηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος xi. Συνολική οικονομική αξία δασικών οικοσυστημάτων xii. Μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης των υπηρεσιών των δασικών οικοσυστημάτων xiii. Στατιστικές Μέθοδοι μοντελοποίησης των υπηρεσιών xiv. Οικονομετρικές μέθοδοι μοντελοποίησης των υπηρεσιών xv. Λογισμικό μοντελοποιησης – case studies
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Εξειδικευμένο Λογισμικό οικονομικής αποτίμησης Χρήση λογισμικού παρουσίασης Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις40
Εργαστηριακή Άσκηση10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Φροντιστήριο30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (30%) ΙΙΙ. Παράδοση ασκήσεων που γίνονται στο λογισμικό (10%)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
i. Χάλκος Γ. Εμ. (2021). Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Εκδόσεις Δίσιγμα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
i. Sikor, T. (Ed.). (2013). The justices and injustices of ecosystem services. Routledge. ii. Tietenberg, T. &LewisL. (2009). Οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Εκδόσεις Gutenberg. iii. Kumar, P. (Ed.). (2010). The economics of ecosystems and biodiversity: ecological and economic foundations. UNEP/Earthprint. iv. Bauhus, J., van der Meer, P., & Kanninen, M. (Eds.). (2010). Ecosystem goods and services from plantation forests. Routledge. v. Daly, H. E., & Farley, J. (2011). Ecological economics: principles and applications. Island press. vi. Wagner, J. E. (2011). Forestry economics: a managerial approach. Routledge. vii. Aizaki, H., Nakatani, T., & Sato, K. (2014). Stated preference methods using R. CRC Press. viii. Kant, S., & Alavalapati, J. (Eds.). (2014). Handbook of forest resource economics. Routledge. ix. Haab, T. C. & McConnell K.E., (2002): Valuing Environmental and Natural Resources: The Econometrics of Non-Market Valuation. Edward Elgar Publishing.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-02-2022