Διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας στο φυσικό περιβάλλον

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας στο φυσικό περιβάλλον / Innovation and technology management in natural environment
ΚωδικόςΜ13-ΦΠ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015558

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας στο φυσικό περιβάλλον
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
  • Ιωαννης Παπαδοπουλος
Class ID
600202861
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση: • Να τοποθετήσει την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας στο πλαίσιο των απαιτήσεων των σύγχρονων αγορών και της ταυτόχρονης περιβαλλοντικής προστασίας. • Να συνδέσει την τεχνολογία με την επιχειρηματική στρατηγική και να προσφέρουν μια σφαιρική εικόνα για τα θέματα που αφορούν τη διαχείρισή της. • Να αναγνωρίζει πως η διαχείριση της καινοτομίας δεν αποτελεί αποκλειστικά τεχνολογικό αλλά ούτε και αμιγώς επιχειρηματικό μέλημα. Το Επίπεδο Επιδιωκόμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων είναι 7.
Γενικές Ικανότητες
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
i. Η σημασία της τεχνολογίας και καινοτομίας για τις επιχειρήσεις, την κοινωνίας και το περιβάλλον. ii. Βασικοί ορισμοί τεχνολογίας και καινοτομίας iii. Η διαδικασία διαχείρισης της τεχνολογίας iv. Εργαλεία για τη διαχείριση της καινοτομίας v. Στρατηγική και διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας vi. Στρατηγική ανάλυση vii. Χρηματοοικονομική ανάλυση viii. Πηγές και εργαλεία χρηματοδότησης ix. Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτομιών ( προϊόντος – υπηρεσίας – οργανωτική – μάρκετινγκ – οικολογικής και κοινωνικής). x. Κύκλος διάχυσης καινοτομίας xi. Εμπορευματοποίηση xii. Ηγεσία xiii. Απόκτηση τεχνολογίας xiv. Διασφάλιση διανοητικής ιδιοκτησίας xv. Οργανωσιακή μάθηση και διαχείριση της γνώσης
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση λογισμικού παρουσίασης Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (50%)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
i. White Margaret, Bruton Garry, 2010. Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Εκδόσεις:Κριτική ii. Παπαδάκης. Β. Στρατηγική των επιχειρήσεων. Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Τόμος α’ Θεωρία, Τόμος β – Μελέτες περιπτώσεων, Εκδόσεις Μπένος, Αθήνα 2007 iii. Γεωργαντά, Ζ. (2003). Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες: Το Management της επιχειρηματικής καινοτομίας. Θεσσαλονίκη: Ανικούλα, σελ 59-61.Ινστιτούτο Επικοινωνίας, 2006, Πάντειο Πανεπιστήμιο & QED Εταιρία Ερευνών, «Καινοτομία και Ελληνικός Επιχειρηματικός Χώρος, Έρευνα, Αθήνα. iv. Ραφαηλίδης Α, Τσελεκίδης Ι., 2005, Τεχνολογία, Καινοτομία, Κοινωνία της γνώσης και Ελλάδα, στη συλλογή «Σύγχρονες προσεγγίσεις της Ελληνικής οικονομίας» επιμ. Κόλλιας Χρ., Ναξάκης Χ., Χλέτσος Μ., εκδ. Πατάκης v. Ξανθάκης, Μ. & Λ. Τσι̟ούρη (2001) ∆ιαχείριση Τεχνολογίας και Venture Capital: Η περίπτωση της Ελλάδας, Εκδόσεις Πα̟παζήση. vi. Κοµνηνός Νίκος, Κυργιαφίνη Λίνα, και Σεφερτζή Έλενα (ε̟ιµ) (2001) Τεχνολογίες Ανά̟τυξης Καινοτοµίας σε Περιφέρειες και Συµ̟λέγµατα Παραγωγής, Αθήνα: Εκδόσεις: Gutenberg. vii. Σ̟αής Γεώργιος (2007) Εισαγωγή στη ∆ιαχείριση Τεχνολογικών Καινοτοµιών, Αθήνα: viii. Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ. ix. Schilling, Melissa (2005) Strategic Management of Technological Innovation.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-02-2022