Καινοτόμα μοντέλα διευθέτησης ορεινών υδάτων, κίνηση φερτών υλικών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚαινοτόμα μοντέλα διευθέτησης ορεινών υδάτων, κίνηση φερτών υλικών / Innovative Mountainous Water Management Models - Sediment Transport mechanisms (creation, transport, deposition)
ΚωδικόςΜ26-ΑΔ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016349

Πρόγραμμα Σπουδών: Μερική Φοίτηση_ΠΜΣ Αειφορική Διαχ. Δασ. και Φυσ. Οικοσυστημάτων:Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Οικολογία-Προστασία-Διατήρηση ΦύσηςΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5
Τεχνικά Έργα, Παραγωγή και Αξιοποίηση Ξυλώδους ΒιομάζαςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΕαρινό-5
Διαχείριση-Ανάπτυξη Δασών & Φυσικών ΠόρωνΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Οικολογία-Προστασία-Διατήρηση ΦύσηςΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5
Τεχνικά Έργα, Παραγωγή και Αξιοποίηση Ξυλώδους ΒιομάζαςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΕαρινό-5
Διαχείριση-Ανάπτυξη Δασών & Φυσικών ΠόρωνΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚαινοτόμα μοντέλα διευθέτησης ορεινών υδάτων, κίνηση φερτών υλικών
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600203282
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Γεωμορφολογική ανάλυση λεκανών απορροής - Ανάλυση υδρογραφήματος πλημμυρικού γεγονότος - Ανάλυση φυσικών κινδύνων (πλημμυρογένεση, διάβρωση, ξηρασία, κατολισθήσεις) - Τεχνικές μοντελοποίησης χαμηλών φραγμάτων - Διερεύνηση της κίνησης των φερτών υλικών - Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη (υδρολογικές μελέτες, μελέτες Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων - Σχεδιασμός και διαχείριση ορεινών υδρονομικών έργων
Γενικές Ικανότητες
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Υπολογισμός της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης λεκάνης απορροής με τις μεθόδους Kriging και Thissen Polygons. Δημιουργία διαγράμματος στάθμης-χωρητικότητας και οριοθέτηση της κατώτατης στάθμης υδροληψίας ταμιευτήρα. Υπολογισμός των μορφομετρικών και υδρογραφικών χαρακτηριστικών λεκάνης απορροής με τα Γ.Σ.Π. Υπολογισμός του υδρογραφήματος πλημμυρικού γεγονότος με την μέθοδο SCS. Εκτίμηση του κινδύνου διάβρωσης και της στερεομεταφορας λεκανών απορροής. Αξιολόγηση του κινδύνου κατολίσθησης λεκάνης απορροής εφαρμόζοντας πολυκριτιριακή χωρική ανάλυση. Εκτίμηση της ξηρασίας με τον δείκτη SPI. Σχεδιασμός χαμηλού χωμάτινου φράγματος με τεχνικές τρισδιάστατης μοντελοποίησης στερεών. Χαρτογράφηση πλημμυρικού κινδύνου. Τα φυσικά υδατορεύματα ως φορείς φερτών υλών. Χειμαρρική διαδικασία. Δημιουργία των φερτών υλών. Μεταφορά των φερτών υλικών. Παραπυθμένια και αιωρούμενη μεταφορά. Απόθεση των φερτών υλών. Βλάστηση και φερτά υλικά. Γενική μορφολογική εξέλιξη των ρευμάτων και κίνηση των φερτών υλών, συνέπειες.
Λέξεις Κλειδιά
Υδρογράφημα, Φυσικοί Κίνδυνοι, Δημιουργία των φερτών υλών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Αξιοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην διδασκαλία: Bιντεοπροβολέας κατά την διδασκαλεία και την εργαστηριακή άσκηση, εργαστηριακές ασκήσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση27
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων37
Εκπόνηση μελέτης (project)18
Συγγραφή εργασίας / εργασιών26
Εξετάσεις3
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Διδακτικές σημειώσεις - Linsley R.K., Kohler M.A., Paulhus J.H. (1995) Hydrology for engineers, McGraw-Hill, 491p. - Chow V.T., Maidment D., Mays L.W. (1998) Applied Hydrology, 572p. - HEC-1, (1998) HEC-1 Flood Hydrograph Package User’s Manual: Technical Reference Manual. US Army Corps of Engineers Hydrologic Engineering Center, Davis, CA. - Παπαμιχαήλ, 2001: Τεχνική υδρολογία επιφανειακών υδάτων, Γιαχούδη – Γιαπούλη, 394σελ. - Singh, P.K. Bhunya, P.K. Mishra, S.K. and Chaube, U.C. (2008): A sediment graph model based on SCS-CN method. Journal of Hydrology, 349, 244– 255. - Stuebe, M.M. and Johnston, D.M. (1990) Runoff volume estimation using GIS techniques. Water Resources Bulletin, 26(4), 611–620. - Μυρωνίδης Δ. (2021) Υδρολογία και Υδραυλική, Έκδοση: 1η/2021, 432 σελ, Εκδοσεις Α. Τζιολα & Υιοι Α.Ε., ISBN: 978-960-418-884-0, Κωδικός Εύδοξου: 94688988, https://www.tziola.gr/book/ydrologia_ydravliki/#
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-01-2022