Ερμηνεία Δογματικών Κειμένων της Δυτικής Θεολογίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕρμηνεία Δογματικών Κειμένων της Δυτικής Θεολογίας / Interpretation of doctrinal texts in western theology
ΚωδικόςΘ362
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Σίσκος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020855

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού(2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕλεύθερη ΕπιλογήΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕρμηνεία Δογματικών Κειμένων της Δυτικής Θεολογίας
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600203368

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ (98)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 19:30 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αποκτήσουν: - Oικείωση με επιμέρους πτυχές του περιεχομένου της δυτικής χριστιανοσύνης με βάση τις κειμενικές πηγές της δυτικής χριστιανικής παράδοσης. - Εγγύτερη σπουδή και εμβάθυνση σε ειδικά θέματα της Δογματικής του Ρωμαιοκαθολικισμού και του Προτεσταντισμού. - Παρουσίαση, ερμηνεία και συζήτηση ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με ορισμένες συνέπειες του τριαδολογικού δόγματος και της σχολαστικής φιλοσοφίας. - Σύνδεση των ανωτέρω θεμάτων με τη σύγχρονη θεολογική συζήτηση περί της οντολογίας του προσώπου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Ρωμαιοκαθολικισμός καί Μεταρρύθμιση ἀπέναντι στό Διαφωτισμό κατά τόν 19ο αἰῶνα. -Α΄ Βατικανή σύνοδος: Τό Δογματικό Σύνταγμα ἐπί τῆς Καθολικῆς Πίστης. Ἡ σχέση λόγου καί πίστης. -Ἡ ἐγκύκλιος Aeterni Patris τοῦ πάπα Λέοντος ΙΓ΄: Τό πρόγραμμα θεμελίωσης τῶν Θωμιστικῶν σπουδῶν. 2. Ἡ ἐγκύκλιος Pascendi Dominici Gregis τοῦ πάπα Πίoυ Ι΄ για τή διδασκαλία τοῦ Μοντερνισμοῦ. 3. Οἱ 24 θέσεις τῆς θωμιστικῆς φιλοσοφίας ὡς ὁ ἑρμηνευτικός κανόνας τοῦ Νεοσχολαστικισμοῦ: Ὀντολογία. 4. Οἱ 24 θέσεις τῆς θωμιστικῆς φιλοσοφίας ὡς ὁ ἑρμηνευτικός κανόνας τοῦ Νεοσχολαστικισμοῦ: Κοσμολογία. 5. Οἱ 24 θέσεις τῆς θωμιστικῆς φιλοσοφίας ὡς ὁ ἑρμηνευτικός κανόνας τοῦ Νεοσχολαστικισμοῦ: Ψυχολογία. 6. Οἱ 24 θέσεις τῆς θωμιστικῆς φιλοσοφίας ὡς ὁ ἑρμηνευτικός κανόνας τοῦ Νεοσχολαστικισμοῦ: Φυσική Θεολογία. 7. Νεοσχολαστική ἑρμηνευτική καί τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος I. 8. Νεοσχολαστική ἑρμηνευτική καί τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος II. 9. Νεοσχολαστική ἑρμηνευτική καί τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος III. 10. Ἡ κριτική τῆς Αὐγουστίνειας καί τῆς σχολαστικῆς Τριαδολογίας στη δυτική θεολογία. 11. Ἡ σχέση ἀίδιας καί οἰκονομικῆς Τριάδας στή δυτική συστηματική θεολογία κατά τό παράδειγμα τῆς ὀντολογίας τῆς σχέσης. 12. Τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος στούς Karl Barth καί Karl Rahner. 13. Τό ἑρμηνευτικό παράδειγμα τῆς ὀντολογίας τῆς σχέσης στόν 20ο αἰῶνα στή δυτική Χριστιανοσύνη.
Λέξεις Κλειδιά
Νεοσχολαστική φιλοσοφία, Οντολογία της σχέσης, Θεολογία του Προσώπου, Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων311,2
Εξετάσεις301,2
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
BARTH, K., Church Dogmatics, The Doctrine of the Word of God, Vol. 1, Pt. 1, Trans.: G. W. Bromiley, T&T Clark: Edinburgh 19752. -, Church Dogmatics, The Doctrine of God, Vol. 2, Pt. 1, Trans.: T. H. L. Parker – W. B. Johnston – H. Knight – J. L. M. Haire, T&T Clark: Edinburgh 1964. DIEKAMP, F., – JÜSSEN, K., Katholische Dogmatik, Einbändige Ausgabe der ursprünglichen drei Bände (1957, 1958, 1962) Bearbeitet von Ramon de Luca, Alverna Verlag: Wil (Schweiz) 2013. ΦΕΙΔΑ, Β. Ι., Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Γ΄: Ἀπό τήν ἅλωση μέχρι σήμερον (1453-2014), Ἀθῆναι 2014. GIBELLINI, R., Ἡ Θεολογία τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, Μτφρ.: Π. Ὑφαντῆς, Ἄρτος Ζωῆς: Ἀθήνα 2002. HILL, W. J., The Three-Personed God: The Trinity as a mystery of Salvation, Catholic University of America Press: Washington D.C. 1982. KASPER, W., The God of Jesus Christ, Trans.: M. J. O’Connell, Crossroad Publishing: New York 1988. KERR, F., Twentieth-Century Catholic Theologians: From Neoscholasticism to Nuptial Mysticism, Blackwell Publishing: Malden Massachusetts 2007. -,After Aquinas: Versions of Thomism, Blackwell Publishing: Oxford 2002. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, Ν., Οἰκουμενική κίνηση: ἱστορία, θεολογία, (Φιλοσοφική καί Θεολογική Βιβλιοθήκη 4), Πουρναράς: Θεσσαλονίκη 1986. McCOOL, G. A., The neo-Thomists, Marquette studies in philosophy 3, Marquette University Press: Milwaukee 2001. -, Nineteenth-Century Scholasticism: The Search for a Unitary Method, Fordham University Press: New York 1999. -, From Unity to Pluralism: The Internal Evolution of Thomism, Fordham University Press: New York 1992. MOLTMANN, J., The Trinity and the Kingdom: The Doctrine of God, Fortress Press: Minneapolis 1993. O’MALLEY, J. W., Vatican I. The Council and the Making of the Ultramontane Church, Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts 2018. OTT, L., Fundamentals of Catholic Dogma, Trans.: Patrick Lynch, TAN Books: Charlotte, North Carolina 1974. PANNENBERG, W., Systematic Theology, Vol. 1, Trans.: G. W. Bromiley, T&T Clark: London – New York 2004. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟY, Σ., Συνάντησις ὀρθοδόξου καί σχολαστικῆς θεολογίας ἐν τῷ προσώπῳ Καλλίστου Ἀγγελικούδη καί Θωμᾶ Ἀκινάτου, Ἀνάλεκτα Βλατάδων 4, Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν: Θεσσαλονίκη 1970. POHLE, J., The Divine Trinity: A Dogmatic Treatise, Dogmatic Theology II, B. Herder: Freiburg London 1912. -, God: His Knowability, Essence, and Attributes, Dogmatic Theology I, B. Herder: Freiburg London 1911. RAHNER, K., The Trinity, Trans.: J. Donceel, Continuum: London – New York 1970. RATZINGER, J., Introduction to Christianity, Trans.: J. R. Foster, Ignatius Press: San Francisco 2004,
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-04-2022