Εξόρυξη Γνώσης απο Δεδομένα Ιστού

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕξόρυξη Γνώσης απο Δεδομένα Ιστού / Web Mining
ΚωδικόςDWS201
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθηνά Βακάλη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016260

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (2018 έως σήμερα) ΜΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν217,5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕξόρυξη Γνώσης απο Δεδομένα Ιστού
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600205379
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Αρχές και Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων, Βασικές αρχές τεχνολογιών Παγκόσμιου Ιστού
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Αναγνώριση δομών και μοντέλων δεδομένων Ιστού 2. Κατασκευή και ανάλυση μοντέλων δεδομένων Ιστού και κατανόηση μετρικών αποτύπωσης συνάφειας δεδομένων 3. Εκμάθηση σημαντικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών δεδομένων Ιστού και αλγορίθμων ανεύρεσης κι αναγνώρισης κοινών προτύπων, συμπεριφοράς και ομάδων Ιστού
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό. • Τύποι δεδομένων και αναπαράσταση στον Παγκόσμιο Ιστό. • Δομή του Παγκοσμίου Ιστού και Μοντέλο Γράφου. • Μετρικές απόδοσης στον Παγκόσμιο Ιστό και Τεχνικές Κοινής Χρήσης Πληροφοριών. • Τεχνικές συγκέντρωσης πληροφοριών στα κοινωνικά δίκτυα. • Ανάλυση συναισθημάτων και ανάλυση συμπεριφοράς στον Παγκόσμιο Ιστό. • Συστάσεις σε κοινωνικά μέσα και νέα συνεργατικά περιβάλλοντα στον Παγκόσμιο Ιστό.
Λέξεις Κλειδιά
εξόρυξη δεδομένων Ιστού, Μοντέλα δεδομένων Ιστού, αλγόριθμοι ανάλυσης δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση πλατφόρμας ηλεκτρονικού μαθήματος. Επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναρτήσεις, ανακοινώσεις προς φοιτητές. Ανάρτηση όλου υλικού (διαφάνειες, εργασίες, επιπλέον υλικό).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση69
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων39
Εκπόνηση μελέτης (project)54
Συγγραφή εργασίας / εργασιών18
Εξετάσεις6
Σύνολο225
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
2 Εργασίες (1 μικρής υλοποίησης και 1 εκτενής προγραμματιστική) 50% της βαθμολογίας (θα υπολογίζονται με την προϋπόθεση το γραπτό της τελικής εξέτασης να έχει αξιολογηθεί με τουλάχιστον 4.5/10) Γραπτές Εξετάσεις (50 % της βαθμολογίας) Τα παραπάνω κριτήρια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
● B. Liu: Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data (Data-Centric Systems and Applications), Springer, 2011. ● R. Zafarani et al : Social Media Mining, Cambridge University Press, 2015 ● Isoni, Andrea. Machine Learning for the Web. Packt Publishing Ltd, 2016. ● Easley, David, and Jon Kleinberg. Networks, crowds, and markets: Reasoning about a highly connected world. Cambridge University Press, 2010. ● Α. Βακάλη, Ζ. Παπαμήτσιου: Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού, Εκδόσεις Νέες Τεχνολογίες, 2012. ● A. Vakali and G. Pallis: Web Data Management Practices, Idea Group Publishing, 2007. ● Published papers in scientific journals and conferences.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
● A. Vakali and G. Pallis: Web Data Management Practices, Idea Group Publishing, 2007. ● Published papers in scientific journals and conferences.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-05-2019