Σημειωτική της πολιτικής επικοινωνίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣημειωτική της πολιτικής επικοινωνίας / Semiotics of Political Communication
ΚωδικόςΕΜ-24
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΣημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017722

Πρόγραμμα Σπουδών: Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 17
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣημειωτική της πολιτικής επικοινωνίας
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600205954
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: Α. Να κατανοούν τη σημειωτική ιδιομορφία των ποικίλων μορφών πολιτικής επικοινωνίας Β. Να αναλύουν και αποτιμούν με τη βοήθεια των εργαλείων της σημειωτικής ανάλυσης φαινόμενα και περιπτώσεις σύγχρονης πολιτικής επικοινωνίας Γ. Να αποτιμούν και να σχεδιάζουν με τη βοήθεια των εργαλείων της σημειωτικής αποτελεσματικές μορφές πολιτικές επικοινωνίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η πολιτική ως επικοινωνιακό εγχείρημα – Η επικοινωνία του εθνικού κράτους – Η ταυτότητα των πολιτικών κομμάτων – Προεκλογική εκστρατεία – Η πολιτική συγκέντρωση – Η κατασκευή του ηγέτη – Η πολιτική επικοινωνία στο διαδίκτυο – Κινηματική Επικοινωνία
Λέξεις Κλειδιά
Αφήγημα, πολυτροπικότητα, ισοτοπία, μη-λεκτική επικοινωνία, τελετουργία, επιτελεστικότητα, επικοινωνιακός σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων80
Συγγραφή εργασίας / εργασιών82
Σύνολο188
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα αξιολογείται στη βάση γραπτής εργασίας, έκτασης περ. 4.000 λέξεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Chandler, D. 2007. Semiotics. The basics. Routledge Hall, Sean 2010. Αυτό σημαίνει αυτό, αυτό σημαίνει εκείνο. Δίαυλος Εdelman, Murray 1999. H κατασκευή του πολιτικού θεάματος. Παπαζήση Selg, Peeter & Andreas Ventsel 2020. Introducing Relational Political Analysis. Pοlitcal Semiotics as a Theory and Method. Palgrave Macmillan Kress, Gunther 2010. Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. Routledge
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-07-2023