ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ / STATISTICS II
ΚωδικόςΨΥ-400
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013505

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 133
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600212878
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις για το μάθημα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές: 1.Θα μπορούν να επιλέγουν, να εφαρμόζουν και να ερμηνεύουν στατιστικές μεθόδους που είναι κατάλληλες για δεδομένα από σχετικά σύνθετες πειραματικές έρευνες μέσω της ενασχόλησης τους με πλήθος αριθμητικών παραδειγμάτων και ασκήσεων. 2.Θα έχουν αποκτήσει εισαγωγική γνώση για να μπορούν να αξιολογούν τα βασικά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά ενός ψυχολογικού τεστ με βάση συγκεκριμένες στατιστικές μεθόδους. 3.Θα έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρίες ώστε να χρησιμοποιούν το στατιστικό πακέτο SPSS για να εισάγουν, μετασχηματίζουν και αναλύουν τα δεδομένα μιας εμπειρικής έρευνας καθώς και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα με βάση τη στατιστική μεθοδολογία που διδάχθηκαν στα δύο μαθήματα Στατιστικής Ι και ΙΙ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην ανάλυση διακύμανσης. Ανάλυση διακύμανσης με έναν παράγοντα, ανάλυση διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε έναν παράγοντα, μέγεθος της επίδρασης, εισαγωγή στους ελέγχους πολλαπλών συγκρίσεων, έλεγχος Scheffe. Εισαγωγή στην ανάλυση διακύμανσης με δύο παράγοντες και στη μελέτη παραγοντικών σχεδίων υψηλής τάξης. Μη παραμετρικές στατιστικές μέθοδοι: Mann-Whitney, Wilcoxon, προσημικός έλεγχος, συντελεστής συσχέτισης Spearman. Μη παραμετρικές μέθοδοι ανάλυσης διακύμανσης: έλεγχοι Kruskal-Wallis, Friedman, και Cochran, μη παραμετρικοί έλεγχοι πολλαπλών συγκρίσεων. Αξιοπιστία μετρήσεων, μέθοδοι εκτίμησης της αξιοπιστίας, συντελεστές εσωτερικής συνοχής Cronbach και Kuder-Richardson. Εισαγωγή στην ανάλυση σε κύριες συνιστώσες. Εκμάθηση του λογισμικού στατιστικής ανάλυσης SPSS (στο εργαστήριο Η/Υ).
Λέξεις Κλειδιά
ANOVA, απαραμετρικές μέθοδοι, Μη παραμετρική ANOVA, αξιοπιστία, ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, SPSS
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διδασκαλία του στατιστικού πακέτου SPSS.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων240,9
Φροντιστήριο261
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο261
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1566
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS Statistics 21. Συγγραφέας: Γναρδέλλης Χαράλαμπος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΕΒΕ. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33133182. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας με στοιχεία Στατιστικής. Συγγραφέας: Σταμοβλάσης Δημήτρης, ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 59377804.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις Στατιστικής ΙI, Σημειώσεις Στατιστικής για το SPSS.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-05-2021