ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ / HISTORY OF THE OTTOMAN EMPIRE
ΚωδικόςΙΤΛ651
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019236

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 118
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΙΣΤΟΡΙΑΣΥποχρεωτικό Ειδίκευσης326

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600220156
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι θα • κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις για την ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας • κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις για την πολιτική ιστορία • κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις για τους οθωμανικούς θεσμούς, την κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό • μπορούν να αναλύσουν και να αξιολογήσουν συγκριτικά τα πολιτικά γεγονότα με εξελίξεις στην κοινωνία και την οικονομία • μπορούν να συσχετίσουν την εξέλιξη των θεσμών και αλλαγές στον πολιτισμό • μπορούν να απαντήσουν εξειδικευμένες ερωτήσεις εντός του παραπάνω γνωστικού πλαισίου, που ενέχουν συνδυασμό κριτικής σκέψης και γνώσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθεί μια όσο το δυνατό γενική και συνάμα πλήρης εικόνα της ιστορίας της οθωμανικής αυτοκρατορίας από την ίδρυσή της μέχρι τη διάλυσή της. Συζητείται η ιστορία της μελέτης της οθωμανικής αυτοκρατορίας και οι διάφορες απόψεις που έχουν διατυπωθεί για την ίδρυσή της. Δίνονται τα βασικά πολιτικά γεγονότα της ιστορίας της και στη συνέχεια αναλύονται οι θεσμοί, η κοινωνία, η οικονομία, η ιδεολογία και η κουλτούρα που αναπτύχθηκαν μέσα σ’ αυτή την αυτοκρατορία. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να εξοικειωθούν με (α) τους βασικούς σταθμούς της στρατιωτικο-πολιτικής ιστορίας της οθωμανικής περιόδου, (β) τη βασική ορολογία, (γ) την ερμηνεία σύνθετων ιστορικών εξελίξεων της περιόδου και (δ) την ικανότητα ερμηνείας ιστορικών φαινομένων με βάση τη γεωγραφία.
Λέξεις Κλειδιά
Οθωμανική ιστορία, ιστορία του νέου ελληνισμού, πρώιμη νεότερη βαλκανική ιστορία, πρώιμη νεότερη ιστορία Μέσης Ανατολής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται power-point και η πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ. Επικοινωνία με e-mails.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις65
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων112.5
Εξετάσεις2.5
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις κυρίως με ερωτήσεις κρίσης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Howard D., H ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας, μετφρ. Σ. Λαϊου, Αθήνα: Καρδαμίτσας 2019. Finkel C., Οθωμανική Αυτοκρατορία, 1300-1923, μετφρ. Δ. Δελέγκος, Αθήνα: Διόπτρα 2007.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Deringil S., Η καλά προστατευόμενη επικράτεια. Ιδεολογία και νομιμοποίηση της εξουσίας στην οθωμανική αυτοκρατορία (1876-1909), μετφρ. Σ. Παπαγεωργίου, Αθήνα 2003. - Faroqhi S., Κουλτούρα και καθημερινή ζωή στην οθωμανική αυτοκρατορία, μετφρ. Κ. Παπακωνσταντίνου, Αθήνα 2000. - Faroqhi S., Η οθωμανική αυτοκρατορία και ο κόσμος γύρω της, μετφρ. Γ. Καραχρήστος, Αθήνα 2009. - Gibb A.R.H.-Bowen H., Η ισλαμική κοινωνία και η Δύση, Ι: Η διοικητική ιεραρχία της οθωμανικής αυτοκρατορίας, μετφρ. Η. Κολοβός, Αθήνα 2005. - Goffman D., Η οθωμανική αυτοκρατορία και η πρώιμη νεότερη Ευρώπη, Αθήνα 2007. - - Imber C., The Ottoman Empire, 1300-1650. The Structure of Power, Λονδίνο 2002. - Χ. Ιναλτζίκ, Η οθωμανική αυτοκρατορία. Η κλασική εποχή, 1300-1600, μετφρ. Μ. Κοκολάκης, Αθήνα 1995. - İnalcık H.-Quataert D. (επιμ.), Οικονομική και κοινωνική ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας, τ. Α΄: 1300-1600, μετφρ. Μ. Σαρηγιάννης, Αθήνα 2008. - Kafadar C., Ανάμεσα σε δύο κόσμους. Η κατασκευή του οθωμανικού κράτους, μετφρ. Α. Αναστασόπουλος, Αθήνα 2008. - Kunt I.M., Οι υπηρέτες του Σουλτάνου. Ο μετασχηματισμός της οωθμανικής επαρχιακής διακυβέρνησης, 1550-1650, μετφρ. Σ. Παπαγεωργίου, Αθήνα 2001. - Lowry H., Η φύση του πρώιμου οθωμανικού κράτους, μετφρ. Στ. Παπαγεωργίου, Αθήνα 2004. - D. Quataert, Η οθωμανική αυτοκρατορία. Οι τελευταίοι αιώνες, 1700-1922, μετφρ. Μ. Σαρηγιάννης, Αθήνα 2006. - Γκαρά Ε.-Τζεδόπουλος Γ., Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία, Αθήνα: ΣΕΑΒ 2015. - Δ. Παπασταματίου & Φ. Κοτζαγεώργης, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, Αθήνα: ΣΕΑΒ 2015.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-09-2022