ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ / STRATEGIC MANAGEMENT IN SPORT, RECREATION AND SPORT TOURISM
ΚωδικόςΜΑΕ7
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Αλεξανδρής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019947

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600222123
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΜΑΥ1 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΜΑΥ2 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΜΑΥ3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
 • ΜΑΥ4 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 • ΜΑΥ6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Mε το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 1. Αξιολογούν κριτικά θεωρίες/μοντέλα στρατηγικού μάνατζμεντ στο πλαίσιο οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού, της αναψυχής και του αθλητικού τουρισμού. 2. Αξιοποιούν τις μεθόδους, τα συστήματα, τα υποδείγματα/εργαλεία και τις διαδικασίες του στρατηγικού μάνατζμεντ 3. Αναλύουν οργανωσιακές και στρατηγικές πληροφορίες αξιοποιώντας ανάλογα δεδομένα από την αθλητική αγορά. 4. Λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις για την επίλυση ζητημάτων που συνδέονται με τη στρατηγική διοίκηση ενός αθλητικού οργανισμού. 5. Να διαχειρίζονται τη διαδικασία της στρατηγικής αλλαγής
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Εισαγωγή • Στρατηγική ανάλυση: το μάκροπεριβάλλον ενός οργανισμού • Στρατηγική ανάλυση: το μίκροπεριβάλλον ενός οργανισμού • Η αλυσίδα και ο αστερισμός/δίκτυο της αξίας • Προσδιορισμός της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης • Στρατηγικές oμάδες, ελκυστικότητα κλάδου • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος: πόροι, ικανότητες, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (ΑΠ), διατηρήσιμο ΑΠ • Επίπεδα και είδη στρατηγικών. • Στρατηγική επιχειρηματικών μονάδων • Ανταγωνιστική στρατηγική: Porter/ • Business Model • Ανάλυση SWOT – Επιλογή/αξιολόγηση • Εφαρμογή στρατηγικής: διοίκηση αλλαγής, ηγεσία, δομή, κουλτούρα • Παρουσιάσεις εργασιών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μορφή αξιολόγησης: Ομαδική εργασία, παρουσίαση, Α. Ομαδική εργασία (70%) Β. Παρουσίαση - (30%):
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Εργαστηρίου «Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής»: sportourmanlab.web.auth.gr/ Τextbooks Αγγλόφωνα Barney, J. (2018). Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases. Global Edition. 6th ed. Harlow: Pearson David, F. R. (2011). Strategic management: Concepts and cases. 13th Ed. Prentice Hall. David, F.R. & David, R.F. (2016): Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases. 16 th ed. Harlow: Pearson Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D. & Regner, P. (2014). Exploring strategy: Text and cases. 10th ed. Harlow: Pearson. Kim, W.C. & Mauborgne, R. (2015). Blue Ocean Strategy. Boston: Harvard Business Review. Lynch, R. (2018). Strategic management. 8 th ed. Harlow: Pearson. O'Brien, D., Parent, M., Ferkins, L. & Gowthorp, P. (2019). Strategic Management in Sport. NY: Routledge. Robson, S., Simpson, K. & Tucker, L. (2013). Strategic sport development. London: Routledge Slack, T. & Parent, M. (2006). Understanding sport organizations: The Application of Organizational Theory. Champaign, IL: Human Kinetics Wunder, Τ. (2019). Rethinking Strategic Management: Sustainable Strategizing for Positive Impact. 1st ed. London:Springer. Ελληνόφωνα Γεωργόπουλος, Ν. (2013). Στρατηγικό Μάνατζμεντ. 3η εκδ. Αθήνα: Μπένου. Θερίου, Ν. (2014). Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων. Αθήνα: Κριτική. Παπαδάκης, Β. (2018). Επίκαιρα θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων. Αθήνα: Μπένου. Παπαδάκης, Β. (2016). Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία. Τόμος Α, Θεωρία. 7 η εκδ. Αθήνα: Μπένου. Hill W.L. C., Schilling A. M. & Gareth, J.R. (2018). Στρατηγικό Μάνατζμεντ-Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση - Θεωρία και Μελέτες Περίπτωσης. AΘήνα: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. Rothaermel, F.T (2018). Στρατηγικό Μάνατζμεντ. Αθήνα: ROSILI. Academic Articles Οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν προτεινόμενα κλασικά και σχετικά με το χώρο του αθλητισμού άρθρα τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο elearning και θα αναζητήσουν άρθρα που θα αξιοποιήσουν για τη συγγραφής της εργασίας τους Recommended Journals Academy of Management Journal Academy of Management Review European Sport Management Quarterly Harvard Business Review International Journal of Strategic Management Journal of Management Studies Journal of Sport Management
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-12-2023