THE SOCIAL PSYCHOLOGY OF EMOTION: INTRAPERSONAL, INTERPERSONAL AND CULTURAL PERSPECTIVES

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςTHE SOCIAL PSYCHOLOGY OF EMOTION: INTRAPERSONAL, INTERPERSONAL AND CULTURAL PERSPECTIVES / THE SOCIAL PSYCHOLOGY OF EMOTION: INTRAPERSONAL, INTERPERSONAL AND CULTURAL PERSPECTIVES
ΚωδικόςΨΥ-689
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600021518

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 61
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςTHE SOCIAL PSYCHOLOGY OF EMOTION: INTRAPERSONAL, INTERPERSONAL AND CULTURAL PERSPECTIVES
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600226578
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας προσαρμοσμένη στις σπουδές Ψυχολογίας και Επιστήμης της Συμπεριφοράς.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος και μέσω της επιτυχούς συμμετοχής του στο μάθημα ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: - Να αξιολογεί τα κύρια θεωρητικά πλαίσια με τα οποία οι κοινωνικοί ψυχολόγοι έχουν περιγράψει και εξηγήσει το συναίσθημα ως ενδοπροσωπικό, διαπροσωπικό και διαπολιτισμικό φαινόμενο. - Να εξετάζει κριτικά τις πρωταρχικές συζητήσεις σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία του συναισθήματος σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης. - Να αναλύουν το ρόλο του συνειδητού και ασυνείδητου συναισθήματος στην κοινωνική συμπεριφορά (ιδιαίτερα σε σχέση με την έρευνα της προσωπικότητας, την έρευνα για τις διαπροσωπικές σχέσεις). - Κριτική αξιολόγηση των κύριων μεθόδων αξιολόγησης του συναισθήματος στην κοινωνική συμπεριφορά. - Να γνωρίζουν τις διαπολιτισμικές διαφορές και ομοιότητες στις λειτουργίες και τις διαδικασίες του συναισθήματος. - Να είναι εξοικειωμένοι με ορισμένες από τις προηγμένες μεθοδολογίες και αναλυτικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν την έρευνα του συναισθήματος ως δυαδικού και διαπολιτισμικού φαινομένου (π.χ. δυαδικές αναλύσεις, πολυεπίπεδες αναλύσεις).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο ρόλος του συναισθήματος στην ανάπτυξη της κοινωνικής ψυχολογίας Πρώιμες και σύγχρονες προσεγγίσεις του συναισθήματος Συναίσθημα και επίπεδα ανάλυσης της κοινωνικής συμπεριφοράς Συναισθηματική νοημοσύνη: ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές διαδικασίες Ρύθμιση του συναισθήματος: Ατομικές διεργασίες Διαπροσωπική ρύθμιση του συναισθήματος Δεσμός ενηλίκων και συναίσθημα στη δυαδική διάδραση Εκφράσεις συναισθημάτων: από ‘μέσα προς τα έξω’ ή εμπρόθετα; Ενσυναίσθηση: Η έννοια και η μέτρηση Το πλαίσιο της αντίληψης των συναισθημάτων του προσώπου Κουλτούρα και συναίσθημα
Λέξεις Κλειδιά
Συναίσθημα, Θυμικό, διαπροσωπικές διεργασίες, κουλτούρα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Άρθρα, ιστοχώροι
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις451,7
Σεμινάρια140,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων140,5
Εκπόνηση μελέτης (project)251,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών240,9
Εξετάσεις100,4
Σύνολο1325,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
10% Γραπτή εξέταση μέσα στην τάξη στη βάση παρουσίασης - 3η εβδομάδα 40% Έκθεση/ Αναφορά 1: Κριτική αποτίμηση πρόσφατης έρευνας στην περιοχή του συναισθήματος (1800 λέξεις) - 6η εβδομάδα 40% Έκθεση/ Αναφορά 2: Ανάπτυξης θεωρητικού-μεθοδολογικού ζητήματος - 11η εβδομάδα 10% Πρόοδος εξέταση μέσα στην τάξη στη βάση παρουσίασης - 11η εβδομάδα
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
P. M. Niedenthal, S. Krauth-Gruber, & F. Ric (2014). Ψυχολογία του συναισθήματος: Διαπροσωπικές, βιωματικές και γνωστικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Τόπος Στη σειρά: «Αρχές Κοινωνικής Ψυχολογίας» Psychology Press’που επιμελείται ο Prof. Arie Kruglanski. Van Kleef, G. (2016). The interpersonal dynamics of emotion. Cambridge: CUP Parkinson, B., Fischer, A., & Manstead, A. (2005). Emotion in Social Relations. Cambridge: CUP. Lewis, M., Haviland-Jones, M., & Feldman-Barrett, L. (2008). Handbook of Emotions (3rd. Ed.). Oxford: OUP. Niedenthal, P. M., Krauth-Gruber, S., & Ric, F. (2006). Psychology of emotion: Interpersonal, experiential, and cognitive approaches. Psychology Press.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Allen, J. J. B. & Coan, J. A. 2007. The handbook of emotion elicitation and assessment. New York: Oxford University Press. Arnold, M.B. (1960). Emotion and Personality. NY: Columbia University Press. Averill, J. R. (1980). A constructivist view of emotion. In R. Plutchnik and H. Kellerman (Eds.), Theories of Emotion. New York: Academic Press. Coan, J.A. & Allen, J.J.B. (Eds) 2007). Handbook of Emotion Elicitation and Assessment. Oxford: OUP. Crawford, J., Kippax, S., Onyx, J., Gault, U., & Benton, P. (1992). Emotion and gender. Sage. Ekman, P. & Davidson, R. (eds.) (1995). The nature of emotion: fundamental questions. New York; Oxford: Oxford University Press. Frijda, N. H. (1986). The Emotions. Cambridge: Cambridge University Press. Gross, J.J. (Ed.) (2007). Handbook of Emotion Regulation. New-York: Guilford. Harré, R & Parrott, W,G. (eds.) (1996). The Emotions: Social, cultural and biological dimensions. London: SAGE. Parkinson, B. (1995). Ideas and realities of emotion. London: Routledge. Parrot, (2003). The Social Psychology of Emotion: A reader. Sage. Russell, J.A. and Fernandez-Dols, J.M. (Eds.) (1997). The psychology of facial expression. Cambridge: Cambridge University Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-02-2023