ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ / ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ
ΚωδικόςΨΥ-688
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600021517

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 72
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600227783
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΨΥ-161 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
 • ΨΥ-461 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
Γενικές Προαπαιτήσεις
καλή γνώση βασικών και προηγμένων πτυχών της Κοινωνικής Ψυχολογίας: π.χ, κοινωνική νόηση, μεθοδολογία, ενδο-ομαδικές και δια-ομαδικές διαδικασίες
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: - Αξιολογήσει τα κυριότερα θεωρητικά πλαίσια με τα οποία οι ψυχολόγοι έχουν περιγράψει και κατανοήσει τις διαπροσωπικές σχέσεις και την κοινωνική διάδραση. - Να εξετάσει κριτικά τις πρωταρχικές αντιπαραθέσεις που υπάρχουν στις θεωρίες των διαπροσωπικών σχέσεων στα πλαίσια της κοινωνικής ψυχολογίας - Να έχει επίγνωση των διαφορών στα επίπεδα ανάλυσης της εξήγησης των διαπροσωπικών σχέσεων και της κοινωνικής διάδρασης: σε ενδοπροσωπικό, διαπροσωπικό, και πολιτισμικό επίπεδο. - Να αξιολογεί κριτικά τις κυριότερες μεθόδους μελέτης των διαπροσωπικών σχέσεων στην κοινωνική συμπεριφορά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κοινωνική διάδραση: Η υποδομή των σχέσεων Η απλή παρουσία των άλλων: Βασικές θεωρήσεις των σχέσεων Εξελικτικές θεωρίες των σχέσεων και της κοινωνικής διάδρασης Μεγάλες θεωρήσεις Ι: Θεωρία δεσμού Ι Μεγάλες θεωρήσεις ΙΙ: Πρόσφατα ευρήματα της θεωρίας δεσμού στις κοινωνικές επαφές Μεγάλες θεωρίες ΙΙΙ: Θεωρίες Συναλλαγής, Ισότητας και δέσμευσης Κοινωνικά δίκτυα και σχέσεις Μέθοδοι: Πώς μελετούμε τις διαπροσωπικές σχέσεις? Κοινωνική θερμορρύθμιση Επικοινωνία Σχεσιακή κινητικότητα και συνεργασία
Λέξεις Κλειδιά
κοινωνική διάδραση, διαπροσωπικές επαφές, κοινωνική νόηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις451,7
Σεμινάρια140,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων140,5
Εκπόνηση μελέτης (project)251,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251,0
Εξετάσεις100,4
Σύνολο1335,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
10% Γραπτή εξέταση μέσα στην τάξη στη βάση παρουσίασης - 3η εβδομάδα 40% Έκθεση/ Αναφορά 1: Κριτική αποτίμηση πρόσφατης έρευνας στην περιοχή των διαπροσωπικών σχέσεων (1800 λέξεις) - 6η εβδομάδα 40% Έκθεση/ Αναφορά 2: Ανάπτυξη θεωρητικού-μεθοδολογικού ζητήματος - 11η εβδομάδα 10% Πρόοδος εξέταση μέσα στην τάξη στη βάση παρουσίασης - 11η εβδομάδα
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Συλλογικό έργο (2012). Στενές σχέσεις: Θεμελιώδη ζητήματα της ψυχολογίας των διαπροσωπικών σχέσεων. Αθήνα: Πεδίο [Επιμέλεια: Παναγιώτης Κορδούτης]ISBN 9789605460853 Καφέτσιος, Κ.(2005). Δεσμός, συναίσθημα και διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω. ISBN 9789604021987
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
E. Aronson, T.D., Wilson, R.M., Akert, & S.R. Sommers (2018, 10th ed.). Social Psychology / Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Τζιόλα. Berscheid, E. & Regan, P. (2005) (eds.). The psychology of interpersonal relationships. New York: Prentice Hall Dragon W. & Duck, S. (2005). Understanding research in personal relationships. A text with readings. London: Sage. Duck, St. & Ickes, W. (Eds.) (2000). The social psychology of personal relationships. New York: Wiley. Κορδούτης, Π. (2006) (Επιμ.). To Πεδίο των Στενών Διαπροσωπικών Σχέσεων. Στο Π. Σ. Κορδούτης και Β. Γ. Παυλόπουλος, Πεδία έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία, πολιτισμός, μετανάστευση, οργανισμοί, υγεία-πρόληψη, στενές διαπροσωπικές σχέσεις, σ. 300-365. Αθήνα: Ατραπός. Reis, H. & Rusbult, C. (Eds.) (2004). Close relationships. New York: Psychology Press. Smith, P. B. & Bond, M. H. (2005) (μεταφρ.). Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις, σ. 251-260. Στο P. B. Smith και M. H. Bond, Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-02-2023