ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / TRANSPORT LAW
ΚωδικόςΠΕ24
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑχιλλέας Μπεχλιβάνης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001599

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 272
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΠεριορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων744

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600231608
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: 1. Έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις και δυνατότητα κατανόησης θεμάτων στο γνωστικό πεδίο του Δικαίου Μεταφορών. 2. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στην πράξη τις γνώσεις και τη δυνατότητα κατανόησης που απέκτησαν. 3. Είναι σε θέση να αναπτύξουν και υποστηρίξουν νομικά επιχειρήματα και να προτείνουν πρακτικές λύσεις σε νομικά προβλήματα στο ειδικό πεδίο του Δικαίου Μεταφορών.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα "ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ" οι φοιτητές έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή και διδάσκονται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις χερσαίες (οδικές) και αεροπορικές μεταφορές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σκοπός του μαθήματος είναι αφενός η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες του Δικαίου των Χερσαίων και Αεροπορικών Μεταφορών, και, αφετέρου, η απόκτηση μιας πρώτης ουσιαστικής συνολικής αντίληψης του κλάδου αυτού του Εμπορικού Δικαίου. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευθύνη του χερσαίου (οδικού) και αεροπορικού μεταφορέα· ευθύνη που έχει απασχολήσει και απασχολεί, σε σημαντικό βαθμό, την ελληνική νομολογία. Ειδικότερα, το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής παρακάτω ενότητες: A) Δίκαιο Χερσαίας Μεταφοράς: 1. Σύμβαση χερσαίας (οδικής) μεταφοράς 2. Παραγγελία μεταφοράς 3. Σύγχρονες μορφές μεταφοράς (διαδοχική, συνδυασμένη και μικτή) 4. Διεθνής Σύμβαση CMR (αναγκαστικός χαρακτήρας των διατάξεων) 5. Ευθύνη του διεθνούς οδικού μεταφορέα (περιεχόμενο και προϋποθέσεις ευθύνης, απαλλαγή από την ευθύνη) Β) Δίκαιο Αεροπορικής Μεταφοράς: 1. Αεροπορική μεταφορά κατά τη Σύμβαση του Μόντρεαλ 2. Εθνική ή εσωτερική μεταφορά κατά τον ΚΑΔ 3. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4. Ευθύνη του διεθνούς και εθνικού αεροπορικού μεταφορέα επιβατών
Λέξεις Κλειδιά
Χερσαία μεταφορά, αεροπορική μεταφορά, σύμβαση μεταφοράς, μεταφορέας, ευθύνη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1004
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Κιάντου - Παμπούκη Αλ., Στοιχεία του δικαίου της χερσαίας μεταφοράς και νομοθετικά κείμενα, 1η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 1989 [ISBN:978-05-04-018, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 34656] 2. Μπεχλιβάνης Αχ., Η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση CMR, εκδ. Σάκκουλα, 2020 [ISBN:978-960-648-120-8, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 91647896] 3. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ρ., Αεροπορική Μεταφορά Επιβατών, 3η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2015 [ISBN: 978-960-568-307-8, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 50658952]
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-09-2020