Τοπογραφία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤοπογραφία / Topography
Κωδικός32Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019422

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 58
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό325

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤοπογραφία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600231981
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις Γεωμετρίας, Τριγωνομετρίας, Μαθηματικών
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει τις εξής γνώσεις, ικανότητες ή δεξιότητες (τι μπορούν να κάνουν): 1) Εξοικείωση στον χειρισμό τοπογραφικών οργάνων 2) Εκμάθηση υπολογισμού συντεταγμένων (σε σύστηματα GGRS '87 - ΕΓΣΑ '87 -WGS '84, Hatt, UTM, κ.α.) 3) Εκπαίδευση στη σχεδίαση τοπογραφικών διαγραμμάτων 4) Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με σύγχρονες μεθόδους και μέσα (χρήση προγραμμάτων Cad) 5) Κατανόηση χαρτών - διαγραμματων Επιτυχής θεωρείται η ολοκλήρωση του μαθήματος όταν οι φοιτητές-τριες, κάνουν Μετρήσεις πεδίου, τις επεξεργαστούν σε αντίστοιχα λογισμικά και αποδόσουν συντεταγμένες χάρτου δύο και τριών διαστάσεων και σχεδιάσουν τοπογραφικά διαγράμματα με εύρεση περιγράμματος κι εμβαδομέτρηση
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τοπογραφικές μονάδες μέτρησης, όργανα,μέθοδοι και υπολογισμοί για την οριζόντια αποτύπωση, την κατακόρυφη αποτύπωση και την ταχυμετρική αποτύπωση. Σύνταξη σχεδίου και υπολογισμός επιφανειών. Περί κλισιμέτρων. Μετρήσεις αποστάσεων με ηλεκτρομαγνητική μέθοδο,GPS.
Λέξεις Κλειδιά
Τοπογραφία, αποτύπωση, χάραξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Ιστοσελίδα εργαστηρίου elearning (moodle) sis.auth.gr Νέες τεχνολογίες από Internet
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση130,4
Άσκηση Πεδίου130,4
Πρακτική (Τοποθέτηση)160,5
Εκπόνηση μελέτης (project)401,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,5
Εξετάσεις140,5
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσίες Επίδοση στις εργαστηριακές ασκήσεις Γραπτή εξέταση Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με βάση: α. τη γραπτή εξέταση στη θεωρία του μαθήματος από τη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος. β. την προφορική εξέταση των εργαστηρίων στα τοπογραφικά όργανα γ. Την συμμετοχή και υποχρεωτική παρουσία στα εργαστήρια των μετρήσεων στο πεδίο. δ. Παράδοση ατομικής εργαστηριακής άσκησης επίλυσης των εργαστηριακών ασκήσεων οι οποίες περιλαμβάνουν μετρήσεις πεδίου. Οι παρουσίες στα εργαστήρια είναι υποχρεωτικές. 5.Για τη συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις απαιτείται η εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού στην προφορική εξέταση των εργαστηρίων και στην παράδοση των εργαστηριακών ασκήσεων. Η προφορική εξέταση των εργαστηρίων και η εργαστηριακή άσκηση βαθμολογούνται ξεχωριστά. Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως εξής: 1. Βαθμός εξέτασης στη θεωρία: 60% 2. Βαθμός προφορικής εξέτασης εργαστηρίου 20% 3. Βαθμός εργαστηριακών ασκήσεων: 20%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Τοπογραφία Αγροτικών και Δασικών Περιοχών Συγγραφέας: Κ. Δούκας Εκδότης: Γιαχούδη ISBN: 960-7425-47-2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 7953 2.Μαθήματα Τοπογραφίας Συγγραφέας: Ι. Κοφίτσας Εκδόσεις: Ιων, Αθήνα 1989. ISBN: 978-960-411-165-5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 14844 3. Τοπογραφικοί υπολογισμοί και συνορθώσεις δικτύων Συγγραφείς: Α. Δερμάνης, Δ. Ρωσσικόπουλος, Α. Φωτίου, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 1993. ISBN: 960-431-208-1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 11382
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Τεχνική ορολογία σε Αγγλική και Γερμανική 1. Basic Principles of Topography Springer Geography) 1st ed. 2018 Edition,by Blagoja Markoski (Author),ISBN-13: 978-3319721460, ISBN-10: 3319721461 2. Recent Advances in Topography Research, Edited by Jan Buytaert, Nova Science Publishers Inc., UK ed.,ISBN-10: 1626188408, ISBN-13: 9781626188402 3. Topography & the Environment, By authors: Richard Huggett & Jo Cheesman,2002, Pearson Education Limited, Harlow, UK, ISBN-10:0582418577,ISBN-13:9780582418578
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-07-2023