ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑ / ORNITHOLOGY
ΚωδικόςΖΟ.ENB.7.13
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔιονύσιος Γιουλάτος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001685

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 24
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600232153
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Ευχέρεια στη μελέτη κειμένων στα Αγγλικά και χρήση υπολογιστών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: α) θα κατανοούν τα σημαντικότερα στοιχεία της βιολογίας και συμπεριφοράς των πτηνών, β) θα εφαρμόζουν μεθόδους και διαδικασίες και θα είναι ικανοί να χρησιμοποιούν υλικά και όργανα που αφορούν στη μελέτη των πτηνών στο εργαστήριο και στο πεδίο, γ) θα κατανοούν θέματα προστασίας και διαχείρισης των πληθυσμών των πτηνών ιδιαίτερα όπου υπάρχει σύγκρουση με τον άνθρωπο, δ) θα είναι ικανοί να συνεργάζονται για τη διερεύνηση και παρουσίαση ποικίλων θεμάτων που αφορούν στα πτηνά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συμπεριφορά των πτηνών, ακουστική και οπτική επικοινωνία. Κοινωνική συμπεριφορά των πτηνών. Μεταναστεύσεις. Αναπαραγωγή στα πτηνά, συστήματα ζευγαρώματος, φώλιασμα, επώαση. Παρασιτισμός. Δημογραφία και πληθυσμοί των πτηνών, θεωρίες του αριθμού των αβγών που αποτίθενται, πρότυπα μεταβολής και ρύθμιση πληθυσμών. Σύγχρονες απειλές για τα πτηνά, προγράμματα προστασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Σύγκρουση ανθρώπου και πτηνών, υπεραύξηση πληθυσμών ορισμένων ειδών και έλεγχος τους. Τα πτηνά ως βιοδείκτες ρύπανσης και περιβαλλοντικών αλλαγών. Διαχείριση της φύσης προς όφελος των πτηνών, χρήση ειδικών τεχνικών μελέτης των πτηνών. Εργαστηριακή εκπαίδευση και εκπαίδευση πεδίου: Χρήση εξοπλισμού πεδίου για παρατήρηση, σύλληψη και μαρκάρισμα πτηνών (κιάλια, τηλεσκόπια, δίχτυα, δακτυλίδια μεταλλικά και πλαστικά, ειδικές τεχνικές). Εκπαίδευση σε τεχνικές χειρισμού άγριων πτηνών σε Κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων. Ανάλυση ήχων των πτηνών με χρήση Η/Υ και το πρόγραμμα Adobe Audition. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού και εκπόνηση εργασιών σε θέματα ασθενειών των πτηνών και ειδικά θέματα της βιολογίας τους.
Λέξεις Κλειδιά
Πτηνά, συμπεριφορά, δημογραφία, απειλές, προστασία, διαχείριση, μεθοδολογίας έρευνας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Εργαστηριακή Άσκηση361,4
Άσκηση Πεδίου80,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων281,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση, προφορική παρουσίαση, αναφορά για εργαστηριακή ή υπαίθρια άσκηση. Διαμορφωτική αξιολόγηση με ανατροφοδότηση σε εργασίες. Συμπερασματική αξιολόγηση με αναφορά σε κριτήρια μέσω γραπτών εξετάσεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γκούτνερ, Β. 2008. Ορνιθολογία. University Studio Press, Θεσσαλονίκη. 338 σ.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δίνεται κατά περίπτωση.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-01-2024