ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ / GENERAL ECOLOGY
ΚωδικόςEC.02.11
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Δάμιαλης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001664

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 177
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600232197
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος: α) θα έχουν εισαχθεί στο θεματικό πεδίο της οικολογίας, β) θα έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες, θεωρίες και διεργασίες, γ) θα ενδυναμώσουν την ικανότητά τους να συνθέτουν επιμέρους πληροφορίες σε ένα συνεκτικό σύνολο, δ) θα αναπτύξουν ικανότητα εφαρμογής διαφορετικών πειραματικών και δειγματοληπτικών μεθόδων στο πλαίσιο της οικολογικής έρευνας (εφ’ άπαξ / επαναλαμβανόμενες δειγματοληψίες, θεωρητικές προσεγγίσεις / πεδίο), ε) θα υποστηρίζουν με ορθό λόγο τις επιστημονικές απόψεις (εν προκειμένω, για οικολογικά και συχνά επίμαχου περιεχομένου θέματα) και στ) θα έχουν εισαχθεί στη συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας (εν προκειμένω, οικολογικού περιεχομένου).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία: Στόχοι και βασικές έννοιες της επιστήμης της οικολογίας. Μέθοδοι και εργαλεία οικολογικής έρευνας. Οικοσυστήματα και μεγαδιαπλάσεις. Βιοποικιλότητα σε επίπεδο ειδών και συστημάτων. Κλιματική αλλαγή και φαινόμενο θερμοκηπίου. Εισαγωγή στη δυναμική πληθυσμών: πληθυσμιακή αύξηση και ρύθμιση, πίνακες ζωής, ενδοειδικός ανταγωνισμός. Τροφικές αλυσίδες και παραγωγικότητα. Βιογεωχημικοί κύκλοι και υδρολογικός κύκλος. Έδαφος, θερμοκρασία, φως και οργανισμοί. Ανάλυση βιοκοινοτήτων. Ενδιαίτημα και οικοθέση. Θήρευση, σαπροβίωση, παρασιτισμός, ανταγωνισμός, συνεργασία. Oικολογικός ρόλος δευτερογενών μεταβολιτών. Σταθερότητα, πολυπλοκότητα και διαταραχές. Oικολογική διαδοχή. Νησιωτική βιογεωγραφία. Αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εργαστηριακές ασκήσεις: Φροντιστήριο επί του τρόπου συγγραφής επιστημονικών εργασιών και άλλων επιστημονικών κειμένων. Εκτίμηση αφθονίας και ιστάμενης βιομάζας φωτοσυνθετικών οργανισμών στο υδάτινο περιβάλλον -αναγνώριση και καταμέτρηση φυτοπλαγκτού. Πρότυπα μεταβολής δημογραφικών χαρακτηριστικών, οικοσυστημικές υπηρεσίες και οικολογικό αποτύπωμα των σύγχρονων κοινωνιών, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τρόπους χρήσης των φυσικών πόρων. Υπαίθριες ασκήσεις: Προσδιορισμός κατάλληλου δειγματοληπτικού μεγέθους για αντιπροσωπευτική απεικόνιση: εφαρμογή στην εκτίμηση της μεταβολής της βιομάζας των ποωδών φυτών σε Μεσογειακό οικοσύστημα. Φαινολογία άνθησης και ανθικοί χαρακτήρες ποωδών φυτών και της τραχείας πεύκης: εξέταση διαφορετικών περιοχών.
Λέξεις Κλειδιά
Οικολογία, Κλιματική αλλαγή, Πληθυσμός, Βιοκοινότητα, Οικοσύστημα, Μεγαδιάπλαση, Βιοποικιλότητα, Νησιωτική Βιογεωγραφία, Βιοτικοί πόροι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία Χρήση υπολογιστικών φύλλων Excel στην εργαστηριακή εκπαίδευση Χρήση e-learning και της ιστοσελίδας του Τμήματος Βιολογίας στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις451,8
Εργαστηριακή Άσκηση180,7
Άσκηση Πεδίου150,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων662,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών281,1
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1757
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση. Βαθμολόγηση ασκήσεων με βάση την ανταπόκριση στις οδηγίες, τόσο διεξαγωγής όσο και γραπτής παρουσίασής τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βώκου Δ. (2008). ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. UNIVERSITY STUDIO PRESS. ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗ Netwig, W. S. Bacher, R. Brandl (2011). ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (Mετάφραση Β. Δέτσης) ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ. ΑΘΗΝΑ
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-02-2024