ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - LASER

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - LASER / Quantum Optics - Lasers
ΚωδικόςΓΘΕ209
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Παπαγγελής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003074

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - LASER
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600236879
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καλή γνώση μαθηματικών, Κβαντομηχανικής, Οπτικής και Στατιστικής Φυσικής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να κατανοήσουν, σε μια όχι αυστηρή μαθηματική περιγραφή, τη φύση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, βασικές αρχές της αλληλεπίδρασης ύλης-ακτινοβολίας, τις στατιστικές ιδιότητες φωτονίων και πηγών, τις βασικές φυσικές αρχές και λειτουργία των LASER, τη φυσική των σχετιζόμενων φαινομένων, τους τρόπους υλοποίησής τους, καθώς και τους τύπους των LASER που βασίζονται στις παραπάνω αρχές λειτουργίας. Τέλος, ενημερώνονται για τις πιθανές περιοχές εφαρμογών των LASER ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους και τις αντίστοιχες ιδιότητές τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ενότητα 1 (ώρες 3): Φύση ακτινοβολίας, Διάφορες μορφές ακτινοβολίας, Μαθηματική περιγραφή ακτινοβολίας. Ενότητα 2 (ώρες 3): Κβαντική θεωρία αλληλεπιδράσεως μεταξύ της ακτινοβολίας και ύλης: Απορρόφηση, Εκπομπή, Σωματιδιακές ιδιότητες φωτονίων. Ενότητα 3 (ώρες 3): Κβαντική θεωρία αλληλεπιδράσεως μεταξύ της ακτινοβολίας και ύλης: Στοι-χειώδης θεωρία αλληλεπιδράσεως ενός κβαντικού συστήματος και ηλεκτρομαγνη-τικής ακτινοβολίας. Ενότητα 4 (ώρες 3): Κβαντική θεωρία αλληλεπιδράσεως μεταξύ της ακτινοβολίας και ύλης: Χρόνος ζωής διηγερμένων καταστάσεων και εύρος ενεργειακών σταθμών. Ενότητα 5 (ώρες 3): Στατιστικές ιδιότητες φωτονίων και πηγών: Η έννοια της κυψελίδας φάσεως. Χρονική και χωρική συμφωνία - Στοιχειώδης δέσμη. Ενότητα 6 (ώρες 3): Στατιστικές ιδιότητες φωτονίων και πηγών: Φαινόμενα διακυμάνσεως. Μετρήσεις σε πολλές κυψελίδες φάσεως. Μονοχρωματικότητα και συμφωνία. Ενότητα 7 (ώρες 3): Lasers: Οπτικές κοιλότητες συντονισμού, Χωρική μορφή των τρόπων μιας ανοιχτής κοιλότητας συντονισμού. Ευστάθεια κοιλοτήτων συντονισμού. Ενότητα 8 (ώρες 3): Lasers: Φάσμα συχνοτήτων οπτικών κοιλοτήτων συντονισμού, Αντιστροφή πλη-θυσμών, Τρόποι ενός Laser. Παράγοντας ενίσχυσης και ισχύς εξόδου. Ενότητα 9(ώρες 3): Lasers: Lasers 3 και 4 επιπέδων. Ενότητα 10 (ώρες 3): Τύποι Lasers: Εισαγωγή, Επισκόπηση, Lasers αερίων. Ενότητα 11(ώρες 3): Τύποι Lasers: Lasers υγρών, Χημικά Lasers, Lasers στερεών Ενότητα 12 (ώρες 3): Τύποι Lasers:, Lasers Ημιαγωγών Ενότητα 13 (ώρες 3): Τύποι Lasers: Lasers ελευθέρων ηλεκτρονίων, Lasers Röntgen.
Λέξεις Κλειδιά
Πηγές φωτός, ακτινοβολητικές μεταβάσεις στα άτομα, Συντελεστές Einstein, Εύρος και σχήμα φασματικών γραμμών, , Στατιστική φωνονίων, Αλληλεπίδραση ύλης-ακτινοβολίας, Οπτικές κοιλότητες συντονισμού, laser τριών και τεσσάρων επιπέδων, Τύποι lasers (αερίων, στερεών, υγρών, Χημικά, Ημιαγωγών, ελευθέρων ηλεκτρονίων)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαφάνεiες PowerPoint, προσομοιώσεις με χρήση Mathematica, Origin. Ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους φοιτητές. Χρηση των εργαλείων του eLearning Ηλεκτρονική αξιολόγηση από τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1173,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή τελική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ LASER Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8762 Έκδοση: 1/1999 Συγγραφείς: ΒΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ISBN: Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Σ. Γιαχούδης & ΣIA O.E.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-11-2020