ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΛΛΗΝΙΚΑ / GREEK LANGUAGE I
Κωδικός1ΞΓ1
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΚινηματογράφου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006258

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Κινηματογράφου (2009-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό112

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600236948
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν 1.να κατανοήσουν λεξιλόγιο, δομή και περιεχόμενο απλών επιστημονικών καθώς και πιο και ειδικών κειμένων 2.να είναι εξοικειωμένοι με τη βασική δομή τους και τις βασικές τεχνικές συγγραφής 3.να συντάξουν εργασίες ή δοκίμια όταν τους ζητηθεί.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα Ελληνική Γλώσσα Αλλοδαπών Φοιτητών Α’ εξαμήνου (επίπεδο Γ1.1), τα είδη κειμένων με τα οποία ασχολούνται οι φοιτητές είναι άρθρα γνώμης σε θέματα που παρουσιάζουν γενικότερο διεπιστημονικό ενδιαφέρον (π.χ. περιβάλλον, υγεία, εκπαίδευση, κοινωνικά ζητήματα κτλ). Εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά τους, σε στοιχεία της δομής και ρητορικών σχημάτων τους, έρχονται σε επαφή με τα γενικά χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου (γενικό και ειδικό λεξιλόγιο). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: • διακρίνουν το λόγιο από το λαϊκό ύφος • κατανοούν και να παράγουν κείμενα έκφρασης γνώμης για θέματα γενικότερου διεπιστημονικού ενδιαφέροντος • αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν στοιχεία της μορφολογίας και της σύνταξης της ελληνικής που απαντώνται στον ακαδημαϊκό λόγο και ιδιαίτερα λόγιες μετοχές (-ων, -ουσα, -ον και είς, είσα , έν), τον απόλυτο υπερθετικό βαθμό, ελλειπτικά παραθετικά, σύνθετα ρήματα, εσωτερική και φωνηεντική αύξηση, ρήματα με δεύτερο συνθετικό (-βάλλω, -άγω, -δίδω, -βλέπω) και ρηματικά επίθετα με λόγιες καταλήξεις
Λέξεις Κλειδιά
ακαδημαϊκός λόγος, λόγιο και λαϊκό ύφος, επιστημονικό κείμενο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Προβολή φωτογραφιών, βίντεο, πολυμεσικού υλικού, παρουσιάσεων power point σχετικού με το θέμα του μαθήματος.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις501,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,3
Γλωσσική διδασκαλία, διαδραστικός τρόπος διδασκαλίας
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση των 4 τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες -Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment 2001. Council of Europe, Cambridge University Press, ηλ. διευθ. http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει δυνατότητα διαμορφωτικής αξιολόγησης λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα της διδασκαλίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-10-2020