ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ / SEMINAR IN HISTORY SPECIALIZATION: HISTORY OF MEDIEVAL EUROPE
ΚωδικόςΙΜΕ901
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019245

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΙΣΤΟΡΙΑΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΧειμερινό/Εαρινό-7

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600244128
Τύπος Μαθήματος
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Θα ήταν χρήσιμο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει το ΙΣΤ 151 Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων και την επίσκεψη σε ιστορικό αρχείο, οι φοιτήτριες/ές αναμένεται α. να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, β. να αναγνωρίζουν τα είδη των πηγών, γ. να αξιοποιούν τις πηγές για τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και για τη διδασκαλία της Ιστορίας, δ. να εκπονούν ένα σχέδιο έρευνας, και ε. να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις μεσαιωνικής παλαιογραφίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει τις πρωτογενείς πηγές για τη μελέτη της Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης και εξοικειώνει τις/τους φοιτήτριες/τές με τις βασικές βοηθητικές επιστήμες του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παλαιογραφία. Επίσης, το μάθημα εισάγει τις/τους φοιτήτριες/τές στην αρχειακή έρευνα (η επίσκεψη σε αρχείο είναι υποχρεωτική), και παρουσιάζει μεθόδους κριτικής των πηγών. Τέλος, ασχολείται με τεχνικές συγγραφής και παρουσίασης γραπτών εργασιών και εξοικειώνει τις/τους φοιτήτριες/τές με την ακαδημαϊκή ηθική της επιστημονικής έρευνας. Εβδομάδα #1 Βασικές έννοιες της επιστήμης της ιστορίας. Εβδομάδα #2 Ιστοριογραφικές σχολές και ρεύματα. Η θεωρία στην ιστορική έρευνα ΆΣΚΗΣΗ Ι Κριτική ανάγνωση δευτερεύουσας βιβλιογραφίας και σχολιασμός του μεθοδολογικού πλαισίου Εβδομάδα #3 Πηγές για τη μελέτη της μεσαιωνικής ιστορίας. Η έννοια του αρχείου. Γνωριμία με βασικές αρχειακές μονάδες και ηλεκτρονικές βάσεις. ΆΣΚΗΣΗ ΙΙ Αναζήτηση πρωτογενών πηγών. Εβδομάδα #4 Ασκήσεις παλαιογραφίας και χρονολόγησης εγγράφων. Εβδομάδα #5 Ασκήσεις παλαιογραφίας και χρονολόγησης εγγράφων. Εβδομάδα#6 Ασκήσεις παλαιογραφίας και χρονολόγησης εγγράφων. ΆΣΚΗΣΗ ΙΙΙ Μεταγραφή κειμένου και άσκηση χρονολόγησης Εβδομάδα #7 Κριτική ανάγνωση πρωτογενών πηγών. ερευνητικά ερωτήματα και αναλυτικά εργαλεία. Εβδομάδα #8 Κριτική ανάγνωση πρωτογενών πηγών. ερευνητικά ερωτήματα και αναλυτικά εργαλεία. ΆΣΚΗΣΗ IV Κριτική ανάγνωση πρωτογενών πηγών Εβδομάδα #9 Είδη δευτερευουσών ιστορικών πηγών. Στρατηγικές αναζήτησης βιβλιογραφίας. Ηλεκτρονικές βάσεις Εβδομάδα #10 Συστήματα παραπομπών και βιβλιογραφίας. ΆΣΚΗΣΗ V Αναζήτηση βιβλιογραφίας Εβδομάδα #11 Στρατηγική, τεχνική και δεοντολογία της έρευνας Εβδομάδα #12 Στρατηγική, τεχνική και δεοντολογία της έρευνας Εβδομάδα #13 Επίσκεψη σε αρχείο
Λέξεις Κλειδιά
Ιστοριογραφία, πηγές, αρχεία, βιβλιογραφία, σύνθεση, παλαιογραφία, διπλωματική, εραλδική, νομισματική, κριτική, αντιγραφή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται power-point και η πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ. Επικοινωνία με email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων120
Φροντιστήριο33
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών51
Σύνολο210
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται κατά 50% στην εκπόνηση γραπτής εργασίας (έως 3.500 λέξεων) που βασίζεται σε δευτερεύουσες ή/και πρωτογενείς πηγές. Ειδικότερα αξιολογείται η βιβλιογραφική έρευνα, η κριτική των πηγών, η έκφραση, η σωστή εφαρμογή του συστήματος παραπομπών. Διαθέσιμος οδηγός εκπόνησης εργασιών στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ποσοστό της συνολικής βαθμολογίας (50%) θα εξαχθεί από πέντε γραπτές ασκήσεις ή άλλες εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Τούντα, Ελένη. Ιστορίες αγίων: Κοινότητες, χώρος και μνήμη στη μεσαιωνική Νότια Ιταλία (τέλη 9ου-αρχές 13ου αιώνα). Αθήνα: Ευρασία, 2020 [Εύδοξος 94700432] 2. Τούντα, Ελένη. Μεσαιωνικά κάτοπτρα εξουσίας. Ιστορικοί και αφηγήματα στο Νορμανδικό Ιταλικό Νότο. Αθήνα: Ευρασία, 2012. [Εύδοξος 94690931].
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bloch, Marc. Απολογία για την Ιστορία: Το επάγγελμα του ιστορικού. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις, 1994. Burke, Peter. Τι είναι πολιτισμική ιστορία; Αθήνα: Μεταίχμιο, 2008. Gaddis, John L. Το τοπίο της Ιστορίας: Πώς οι ιστορικοί χαρτογραφούν το παρελθόν. Αθήνα: Πεδίο, 2019. Iggers, Georg, E. Wang, S. Mukherjee. Παγκόσμια ιστορία της σύγχρονης ιστοριογραφίας, Αθήνα: Νεφέλη, 2015. Λιάκος, Αντώνης. Πως το παρελθόν γίνεται ιστορία; Αθήνα: Πόλις, 2007. Λιάκος, Αντώνης. Αποκάλυψη, Ουτοπία, Ιστορία: Οι μεταμορφώσεις της ιστορικής συνείδησης. Αθήνα: Πόλις, 2012.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-10-2023