Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία / Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ΚωδικόςΕΡΓΑΣΙΑ
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚυριακούλα Παπαδημητρίου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600023363

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣEιδική ΚατηγορίαΧειμερινό/Εαρινό-30

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600246027
Επικ-προκλήσεις
 • Ευρωπαϊκές αξίες
Τύπος Προσφοράς
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα μπορεί α) να αναζητήσει, να επιλέξει, να αναλύσει σε βάθος και να συνθέσει κριτικά δεδομένα τα οποία θα αντλήσει από ποικίλες πηγές και θα αφορούν σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και θέμα, β) να οργανώσει το υλικό των πηγών του και να το παρουσιάσει συστηματικά ακολουθώντας τον τρόπο γραφής μίας επιστημονικής μελέτης, γ) να εξοικειωθεί με την έννοια της λογοκλοπής και την αποφυγή της κατά την παράθεση βιβλιογραφικών δεδομένων, δ) να ασκηθεί στις μεθόδους και τεχνικές της επιστημονικής συγγραφής, ε) να μπορεί να επιχειρηματολογεί και να παρουσιάζει τα δεδομένα τις έρευνας σε ένα ευρύ κοινό
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στοχεύει στην εισαγωγή του φοιτητή στην επιστημονική έρευνα και την επιστημονική βιβλιογραφία, με κοινοποίηση των αποτελεσμάτων τους, τόσο γραπτά όσο και προφορικά, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Έχει ως αντικείμενο την ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας, την παρουσίασή της με συστηματικό και κριτικό τρόπο και τη διατύπωση τεκμηριωμένων θέσεων όσον αφορά το υπό διαπραγμάτευση θέμα.
Λέξεις Κλειδιά
θρησκευτικός τουρισμός, προσκυνηματικός τουρισμός, τουρισμός, προσκυνήματα, θρησκευτικές περιηγήσεις, ιεραποδημίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Ειδική Επιστημονική Βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
α) Επικοινωνία με τους φοιτητές και συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών μέσω e-mail και τηλεσυνεδριών (zoom), β) Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής/συμβουλευτικής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΜΟΔΙΠ, γ) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (powerpoint presentations)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων300
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων20
Εκπόνηση μελέτης (project)30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών400
Σύνολο750
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Special bibliography on a case-by-case basis.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-12-2023