ΜΟΝΤΑΖ-ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΝΤΑΖ-ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / EDITING- SPECIFIC ISSUES
Κωδικός7ΜΟΕΘ1
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΚινηματογράφου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Κολαξίζης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014746

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Κινηματογράφου (2009-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογής Υποχρεωτικό746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΝΤΑΖ-ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600247397
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 1ΜΟ1 ΜΟΝΤΑΖ Ι
 • 3ΜΟ2 ΜΟΝΤΑΖ ΙΙ
 • 4ΜΟ2 ΜΟΝΤΑΖ ΙΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 1) Να κατανοούν τις βασικές έννοιες, διαδικασίες και στόχους της επιστημονικής - καλλιτεχνικής έρευνας και εργασίας. 2) Να σχεδιάζουν και να εκτελούν επιστημονικές -καλλιτεχνικές εργασίες μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης. 3) Να μελετούν, κατανοούν και αντλούν πληροφορίες από επιστημονικά κείμενα, εμπειρικές έρευνες, πίνακες, διαγράμματα, κτλ. 4) Να αναζητούν βιβλιογραφία, να την αξιολογούν και να τη χρησιμοποιούν βάσει των αρχών επιστημονικής δεοντολογίας. 5) Να κρατούν σημειώσεις από μαθήματα, διαλέξεις κτλ. και να τις αναδιοργανώνουν, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν. 6) Να σχεδιάζουν ερωτηματολόγια και να κάνουν χρήση άλλων μεθόδων της εμπειρικής έρευνας. 7) Να κατανοούν τους τρόπους συλλογής, αξιοποίησης, μελέτης, ερμηνείας και ανάλυσης δεδομένων. 8) Να σχεδιάζουν και να εκτελούν αξιόπιστη, αντικειμενική και επιστημονικά ορθή ποιοτική έρευνα. 9) Να κάνουν χρήση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που παρέχει μια βιβλιοθήκη. 10) Να γνωρίζουν τη διάρθρωση και το περιεχόμενο μιας επιστημονικής εργασίας. 11) Να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν διάφορα συστήματα παράθεσης βιβλιογραφίας, παραπομπών, κτλ. 12) Να παρουσιάζουν προφορικά μια επιστημονική εργασία στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 13) Να συνθέτουν και να παρουσιάζουν επιστημονικές ανακοινώσεις στο πλαίσιο συνεδρίων και άλλων επιστημονικών συναντήσεων. 14) Να δημιουργούν ερευνητικό υλικό σχετικό με θέματα κινηματογραφικά θέματα του μοντάζ, της μεταπαραγωγής των ειδικών εφέ κ.α. 15) Να εκπονούν 2 ερευνητικές εργασίες (2000 λέξων)στο πλαίσιο του μαθήματος με εποπτία των διδασκόντων. 16) Να κάνουν κριτική - αισθητική ανάλυση εργασιών άλλων φοιτητών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό θα συζητηθούν ζητήματα: • ακαδημαϊκής – επιστημονικής – καλλιτεχνικής έρευνας,μεθοδολογίας συγγραφής / σύνταξης ακαδημαϊκού κειμένου σχετικό με τεχνικά, αισθητικά και καλλιτεχνικά θέματα. • παρουσίασης (προετοιμασίας power point / κειμένου προφορικής διάλεξης). • Δημιουργία ερευνητικού υλικού σχετικού με θέματα κινηματογραφικά θέματα του μοντάζ, της μεταπαραγωγής των ειδικών εφέ κ.α.
Λέξεις Κλειδιά
Έρευνα, Σύνθεση καλλιτεχνικού έργου, βιβλιογραφική έρευνα, κριτική ανάλυση, Μοντάζ, πειραματισμοί, Ειδικά θέματα κινηματογράφου.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301
Εκπόνηση μελέτης (project)301
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
• Έκθεση συμμετοχής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική) 30% • ατομική εργασία 70%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) ΟΥΜΠΕΡΤΟ” ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» ISBN13 9789608537934 ΕκδότηςΝΗΣΟΣ, 2001. 2) ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, «ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» ISBN139789607102577, ΕΚΔ. ΑΡΜΟΣ. 1998 3) Bell, J. (2007), Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία: οδηγός ερευνητικής μεθοδολογίας, μτφρ. Ε. Πανάγου, Αθήνα. 4) Ζήσης, Θ (1992) Επιστημονική τεχνογραφία. Πώς γράφεται μία επιστημονική εργασία. Θεσσαλονίκη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-04-2024