ΕΛΛΗΝΙΚΑ Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΛΛΗΝΙΚΑ Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ / GREEK 4th SEMESTER
Κωδικός12ΥΞΔ3
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρίνα Κοκκινίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001469

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό420,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΛΛΗΝΙΚΑ Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600247688
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με βασικά χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τη δομή ενός επιστημονικού άρθρου, μιας προπτυχιακής εργασίας, να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν και οι ίδιοι τεχνικές μετριασμού ή ενίσχυσης σε κείμενά τους καθώς και βασικές τεχνικές περίληψης και παρουσίασης των βασικών σημείων ενός κειμένου τόσο γραπτά όσο και προφορικά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα Ελληνικά για αλλοδαπούς Δ΄ εξαμήνου τα είδη κειμένων με τα οποία ασχολούνται οι φοιτητές είναι επιστημονικά και ερευνητικά άρθρα, κείμενα ακαδημαϊκών εγχειριδίων και προπτυχιακών εργασιών εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά τους αλλά και σε στοιχεία της δομής τους. Εξοικειώνονται με τεχνικές περίληψης και παρουσίασης των βασικών σημείων ενός κειμένου, με τεχνικές μετριασμού ή ενίσχυσης της στάσης του συγγραφέα ενώ αναπτύσσουν παράλληλα το γενικό ακαδημαϊκό τους λεξιλόγιο και επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε φαινόμενα μορφολογίας και σύνταξης της ελληνικής που απαντώνται στον ακαδημαϊκό λόγο όπως για παράδειγμα υποτακτική σύνδεση, παραγωγή και σύνθεση με λόγιες μετοχές και λεξικά προθήματα και επιθήματα, με σκοπό την πληρέστερη ανταπόκριση των φοιτητών στις απαιτήσεις για κατανόηση και παραγωγή γραπτού κυρίως λόγου κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Λέξεις Κλειδιά
ακαδημαϊκός λόγος, επιστημονικό άρθρο, λόγιο και λαϊκό ύφος, περίληψη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Προβολή φωτογραφιών, βίντεο, πολυμεσικού υλικού, παρουσιάσεων power point σχετικού με το θέμα του μαθήματος.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Συγγραφή εργασίας / εργασιών40,1
Εξετάσεις100,4
Διαδραστική διδασκαλία702,5
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες -Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment 2001. Council of Europe, Cambridge University Press, ηλ. διευθ. http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει δυνατότητα διαμορφωτικής αξιολόγησης λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα της διδασκαλίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-01-2022