ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / FINANCIAL DERIVATIVES
Κωδικός12ΕΗ03
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Πάνος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000333

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 75
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης843
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης843

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600247771
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 12ΥΕ05 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ I
 • 12ΥΣ06 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ II
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατανοούν προθεσμιακές συμβάσεις αναλύουν το περιθώριο ασφαλείας αναγνωρίζουν πως λειτουργούν τα δικαιώματα αξιοποιούν την ισοτιμία θέσης-κλήσης διενεργούν βασική αποτίμηση δικαιωμάτων μέσω διωνυμικού δέντρου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να καταλάβουν 1. τον μηχανισμό των συμβολαίων 2. την λειτουργία του περιθωρίου ασφαλείας, 3. βασική τιμολόγηση παραγώγων με διωνυμικό δέντρο, 4. δικαιώματα - κλήση και θέση, 5. αποτίμηση - ισοδυναμία θέσεως-κλήσεως, 6. παρέκκλιση τιμών 7. προθεσμιακές πράξεις 8. προθεσμιακά επιτόκια
Λέξεις Κλειδιά
συμβόλαια, παράγωγα, δικαιώματα, αποτίμηση, παρέκκλιση τιμών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις652,3
Εξετάσεις190,7
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου. Πιθανά και ενδιάμεσες εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Θ. Πουφινάς, Χρ. Φλώρος, Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, εκδ. Δίσιγμα, 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77112349. 2. John Hull, Βασικές Αρχές των Αγορών Συμβολαίων και Δικαιωμάτων, εκδ. Κλειδάριθμος, 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68385909. 3. K. CuthBertson, Nitzsche Dirk, O’ Sullivan Nial, Παράγωγα – Θεωρία και Πρακτική, εκδ. Broken Hill, 2022. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 102070190.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Πολυμένης, Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση, εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 1077.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-03-2024