ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (ΑΘΗΝΑ/ΣΠΑΡΤΗ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (ΑΘΗΝΑ/ΣΠΑΡΤΗ) / GREEK CITY-STATES IN THE CLASSICAL PERIOD: POLITICAL AND SOCIAL HISTORY (ATHENS/SPARTA)
ΚωδικόςΙΑΕ254
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600023736

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (ΑΘΗΝΑ/ΣΠΑΡΤΗ)
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600248681
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑΕ151 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνιστάται να έχει κατοχυρωθεί το μάθημα ΙΑΕ101 = ΙΑΕ151
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ανάλυση των πηγών και τη χρήση της βιβλιογραφίας του αντίστοιχου γνωστικού πεδίου. • Κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών/τριών της διαμόρφωσης της πόλης – κράτους και της εξελικτικής της πορείας. • Κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών/τριών των πολιτικών θεσμών της Αθήνας κατά την κλασική εποχή. • Κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών/τριών των πολιτικών θεσμών της Σπάρτης κατά την κλασική εποχή. • Αντίληψη εκ μέρους των φοιτητών/τριών των διαφορών του πολιτειακού συστήματος της Αθήνας και της Σπάρτης κατά την κλασική εποχή. • Εξάσκηση στην προφορική και γραπτή παρουσίαση θεμάτων του γνωστικού πεδίου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης έγραψε ότι “ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον ἐστί”, δηλαδή είναι ένας οργανισμός ο οποίος ζει καλύτερα στις πόλεις, ή πόλεις-κράτη (Πολιτικά, Ι. 1253 Α 2-3.ΙΙΙ. 1278 Β 19). Κύριο αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση - μέσω μιας επιλογής αρχαίων κειμένων σε μετάφραση- της εξέλιξης της πόλεως-κράτους. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η ποικιλία των τυπικών μηχανισμών και των άτυπων διεργασιών εντός των ελληνικών πόλεων-κρατών από την αρχαϊκή περίοδο, οπότε και απαντώνται η άνοδος και η πτώση των τυράννων καθώς και η σταδιακή διεύρυνση του σώματος των πολιτών, την κλασική περίοδο του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ.
Λέξεις Κλειδιά
Κλασική εποχή, πόλις – κράτος, Αθήνα, Σπάρτη.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις125
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις25
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση: 100%. Στις εξετάσεις θα διερευνηθεί κυρίως η κατανόηση των πραγματευθέντων ζητημάτων. Ο έλεγχος της κατανόησης μπορεί να γίνει είτε με τη μέθοδο των πολλαπλών ερωτήσεων είτε με τον σχολιασμό πηγών ή, τέλος, με την ανάπτυξη κριτικών απόψεων σε μορφή δοκιμίου. Είναι αυτονόητη η παρακολούθηση του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
P. J. Rhodes, Οι ελληνικές πόλεις-κράτη. Μία συλλογή πηγών (Μτφ.-επιμ. Ι. Κ. Ξυδόπουλος), Δ. Παπαδήμας, Αθήνα 2012.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• A. Andrewes, Αρχαία ελληνική κοινωνία (μτφ. Α. Παναγόπουλος), ΜΙΕΤ, Αθήνα 1983. • F. de Polignac, Η γέννηση της αρχαίας ελληνικής πόλης (μτφ. Ν. Κυριαζόπουλος), ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000. • G. Glotz, Η ελληνική «πόλις» (μτφ. Α. Σακελλαρίου), ΜΙΕΤ, Αθήνα 1981. • F. Gschnitzer, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας (μτφ. Ά. Χανιώτης), ΜΙΕΤ, Αθήνα 2011. • M. H. Hansen, POLIS. An Introduction to the Ancient Greek City-State, OUP, Oxford 2006. • C. Morgan, Early Greek States Beyond the Polis, Routledge, London 2003. • R. Osborne, Η γένεση της Ελλάδας, 1200-479 π.Χ. (μτφ. Τ. Σιέτη), Οδυσσέας, Αθήνα 1999. • Μ. Β. Σακελλαρίου, Πόλις. Ένας τύπος αρχαίου ελληνικού κράτους, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1999. • W. Schuller, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας από την Κρητομυκηναϊκή εποχή ως το τέλος των κλασικών χρόνων (μτφ. Α. Καμάρα & Χρ. Κοκκινιά / εποπτεία Κ. Μπουραζέλης), ΜΙΕΤ, Αθήνα 1999. • K. Vlassopoulos, Unthinking the Greek Polis. Ancient Greek History beyond Eurocentrism, CUP, Cambridge 2007.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-02-2024