ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ / ANCIENT GREEK HISTORY Ι: POLITICAL INSTITUTIONS - POLITICAL THEORY AND IDEOLOGY
ΚωδικόςΙΑΕ501
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019273

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΙΣΤΟΡΙΑΣΥποχρεωτικό ΕιδίκευσηςΧειμερινό/Εαρινό-7

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600250840
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι θα • εξοικειωθούν με τη θεματική ενότητα στο σύνολό της • μπορούν να αποτιμήσουν διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις γι’ αυτήν • εμβαθύνουν παράλληλα σε ένα ειδικό θέμα της περιόδου • αναπτύξουν περαιτέρω τις κριτικές και συνθετικές τους ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου με τη χρήση πηγών και βιβλιογραφίας • θα βελτιώσουν τη δυνατότητά τους να αποτιμούν και να αξιολογούν ιστορικά ερωτήματα επιχειρηματολογώντας κατάλληλα • εξοικειωθούν με διεπιστημονικές προσεγγίσεις της θεματικής ενότητας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μέσω της μελέτης σχετικών, κυρίως επιγραφικών, πηγών εξετάζονται η διαμόρφωση και λειτουργία των θεσμών, οι οποίοι ρύθμισαν τον δημόσιο βίο και τις εξωτερικές σχέσεις των Αρχαίων ελληνικών κρατών - πόλεων, Κοινών, μοναρχιών - καθορίζοντας επιπλέον την πολιτειακή δομή, ιδεολογία και ιστορική φυσιογνωμία των.
Λέξεις Κλειδιά
Βουλή, Εκκλησία, Άρχοντες, τυραννίς, ισονομία, δημοκρατία, ολιγαρχία, μοναρχική ιδεολογία, λατρεία ηγεμόνων, Κοινά, συμμαχία, ισοπολιτεία, συμπολιτεία, ασυλία, προξενία, διαιτησία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται power-point και η πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ. Επικοινωνία με emails.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια65
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων95
Συγγραφή εργασίας / εργασιών45
Εξετάσεις5
Σύνολο210
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται (α) στη γραπτή (50%) και , ακολούθως, (β) την προφορική (30%) εξέταση της καθορισμένης βιβλιογραφίας της θεματικής ενότητας, καθώς και (γ) στην εκπόνηση γραπτής εργασίας έως 5.000 λέξεων (20%) που βασίζεται σε δευτερεύουσες ή/και εκδομένες πηγές και βιβλιογραφία, παραδοτέα έως τη λήξη των μαθημάτων. Ειδικότερα αξιολογείται η βιβλιογραφική έρευνα, η κριτική των πηγών, η έκφραση, η σωστή εφαρμογή του συστήματος παραπομπών. Διαθέσιμος οδηγός εκπόνησης εργασιών στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Fritz Gschnitzer, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Κοινωνίας, ΜΙΕΤ Claude Mossé, Πολιτική και Κοινωνία στην Αρχαία Ελλάδα
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
V.Ehrenberg, The Greek State, London 1969, 2nd ed. CPC Acts: Acts of the Copenhagen Polis Centre (ed. M.H.Hansen). F.Gschnitzer, Griechische Sozialgeschichte von der mykenischen bis zum Ausgang der klassischen Zeit, 2013 (2.Auflage durch neue Bibliographie erweitert) F.Gschnitzer (ed.), Zur Griechischen Staatskunde, WBG Darmstadt 1969. E.Stein-Hölkeskamp, Adelskultur und Poligesellschaft - Studien zum griechischen Adel in Archaischer und Klassischer Zeit, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1989. P.J.Rhodes, The Athenian Boule, Oxford Universitz Press 1972. P.J.Rhodes with D.M.Lewis, The Decrees of the Greek States, Oxford 1997. Chr.Meier, Die Entstehung des Politischen bei den Griechen, Frankfurt am Main 1980. M.M.Austin-P.Vidal-Naquet, Economic and Social History of Ancient Greece-An Introduction, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California 1973. Oswyn Murray& Simon Price, The Greek City from Homer to Alexander, Clarendon Press, Oxford 1990. J.A.O., Greek Federal States. Their Insitutions and History, Oxford 1968. H.Beck, Polis und Koinon. Untersuchungen zur Geschichte und Struktur der griechischen Bundesstaaten im 4.Jahrhundert v.Chr., Historia Einzelschriften 114, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1997. H.Beck, P.Funke (eds.), Federalism in Greek Antiquity, Cambridge 2015. J.Ma, Kings, in A.Erskine (ed.), A Companion to the Hellenistic World, Blackwell Companions to Ancient History), Oxford 2004. P.Bilde, et alii (eds.), Aspects of Hellenistic Kingship, Aarhus 1996. C.Habicht, Gottmenschentum und griechische Städte, München 1970. A.Chaniotis, The Divinity of Hellenistic Rulers, in A.Erskine (ed.), A Companion to the Hellenistic Wolrd, (Blackwell Companions to Ancient History), Oxford 2004. W.Burkert, Greek Religion, Oxford 1985
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-05-2020