Διακρίσεις

Η ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ συλλέγει και καταγράφει από το 2011 τις διακρίσεις που έχουν λάβει φοιτήτριες και φοιτητές όλων των επιπέδων, μέλη ΔΕΠ, επιστημονικό, ερευνητικό και λοιπό προσωπικό, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μετά από διαδικασία αξιολόγησης. Δυνατότητα καταχώρισης διάκρισης έχουν MONO τα μέλη προσωπικού του ΑΠΘ, αφού πραγματοποιήσουν Είσοδο στο σύστημα, με τα στοιχεία του πανεπιστημιακού τους λογαριασμού.