ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥΣ / INSIGHTS: RETROFITTING URBAN SPRAWL - FIELDS, BOUNDARIES, PLACES
Κωδικός08EM20
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012828

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν8412

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600055280

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠολυτεχνείο (πτέρυγα Α)
ΌροφοςΌροφος 1
Αίθουσα202 (21)
ΗμερολόγιοThursdsay 10:00 to 18:00
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 03TT10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
 • 01EA10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 1
 • 06EA10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 4
 • 02EA10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο πλαίσιο του μαθήματος: - αναγνωρίζουν και διερευνούν τους σύγχρονους αστικούς μετασχηματισμούς - κατανοούν τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές διαστάσεις των αστικών παρεμβάσεων και τα σύγχρονα θεωρητικά σχήματα στη μελέτη του αστικού περιβάλλοντος - εμβαθύνουν στις τεχνικές της αστικής αναγνώρισης - εξοικειώνονται με σύγχρονες πρακτικές αστικών παρεμβάσεων - εξασκούνται στην σύνθεση σχεδιαστικών προτάσεων πολυεπίπεδων αστικών στρατηγικών, διερευνώντας τα όρια στις κλίμακες σχεδιασμού του χώρου της πόλης - εξασκούνται στη χρήση κατάλληλων εργαλείων αναπαράστασης και επικοινωνίας των δυναμικών του αστικού χώρου (σκεπτικό, σενάριο, όραμα, θεματικά διαγράμματα, τρισδιάστατες απεικονίσεις κλπ) - εξοικειώνονται με τη χρήση θεσμικών εργαλείων του πολεοδομικού σχεδιασμού, των αστικών αναπλάσεων και της αστικής αναγέννησης - εξασκούνται στην διατομεακότητα στον σχεδιασμό του χώρου - καλλιεργούν την δημιουργικότητα στο σχεδιασμό με πεδίο την πραγματική πόλη
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το εργαστήριο αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ενός ενιαίου εννοιολογικού και μεθοδολογικού πεδίου, στο οποίο τίθενται ταυτόχρονα οι κλίμακες και οι χρόνοι του αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού και της πολεοδομίας του τοπίου. Στοχεύει στην αναγνώριση, διερεύνηση και σχεδιαστική συγκρότηση σύγχρονων χωρικο-κοινωνικών ταυτοτήτων στη συνθήκη της αστικής διάχυσης. Ο περιαστικός χώρος αναδεικνύεται ως ένα δυναμικό, πολύ-επίπεδο και μεταβαλλόμενο πεδίο με κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές διαστάσεις. Οι διάσπαρτα αστικοποιημένες περιοχές της άκρης της πόλης ανακαλύπτονται εκ νέου καθώς νέες ατομικές και συλλογικές δυνάμεις δρουν εφαρμόζοντας τοπικά και παγκόσμια πρότυπα ανάπτυξης και τις μετασχηματίζουν διαρκώς με «α-συνέχειες», «ρήξεις», «εκ-τοπίσεις», «αντι-φάσεις» και «α-σάφειες». Εντούτοις, στόχος του εργαστηρίου είναι να διερευνήσει, σε διαφορετικά επίπεδα προσέγγισης, όπως τίθενται διαδοχικά και ταυτόχρονα, «ιδρυτικές» χωρικές συγκροτήσεις, πλαίσια και στρατηγικές σχεδιασμού. Το ζήτημα των ορίων και των πεδίων, εσωτερικών και εξωτερικών, φυσικών και τεχνητών, υλικών και φαντασιακών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών τίθεται στο πλαίσιο της ανακάλυψης, του επαναπροσδιορισμού, της επιδιόρθωσης, της ανακατασκευής του τόπου αλλά και της επινόησης νέων καθημερινών πρακτικών, εν τέλει, της ανάδυσης νέων μορφών αστικότητας. Οι φοιτητές και φοιτήτριες επεξεργάζονται σε ομάδες θέματα αστικού σχεδιασμού σε περιοχή στην άκρη της πόλης με χαρακτηριστικά μετάβασης, αστικής έντασης ή υποβάθμισης, αδρανών φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων, πολυ-πολιτισμικότητας, πολεοδομικής αβεβαιότητας και αυτό-οργάνωσης σε κλίμακες από 1:5000 έως 1:200. Η διδακτική ομάδα του εργαστηρίου αντιμετωπίζει το εργαστήριο ως πλαίσιο σχεδιαστικής ανταπόκρισης στις σύγχρονες αστικές προκλήσεις στις συνθήκες της κρίσης σε συνέχεια της δραστηριότητας των παρελθόντων εργαστηρίων διπλώματος - εμβάθυνσης ‘Μεταβατικοί Τόποι’ – ‘Αστικός Σχεδιασμός στα Όρια της Πόλης’.
Λέξεις Κλειδιά
αστικές στρατηγικές, ανακατασκευή της αστικής διάχυσης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
ΤΠΕ χρησιμοποιούνται απο τις διδάσκουσες (επικοινωνία, παρουσιάσεις, κλπ) και απο τις φοιτήτριες και τους φοιτητές για την επεξεργασία και παρουσίαση του σχεδιαστικού θέματος (σχεδιαστικά προγράμματα, προγράμματα επεξεργασίας εικόνας κλπ). To e-learning του ΑΠΘ χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα επικοινωνίας με τις διδάσκουσες καθώς και των φοιτητριών και φοιτητών μεταξύ τους (π.χ. για την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, την ανταλλαγή των καταγραφών της αστικής ανάλυσης κ.λπ.)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις100,4
Άσκηση Πεδίου301,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Εκπόνηση μελέτης (project)2008
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Σύνολο28011,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με βάση τη συνεισφορά τους στη συζήτηση του θέματος στην τάξη και τις επιδόσεις τους στη διερεύνηση, επεξεργασία και παρουσίαση του σχεδιαστικού θέματος στις ενδιάμεσες φάσεις και την τελική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Βιβλίο [59386150]: Ζήσης Κοτιώνης, Γιάννα Μπαρκούτα, 2016. Πρακτικές Αστικής Αλληλεγγύης. Εκδόσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 2. Βιβλίο [50662484]: Χριστοδούλου Χάρις, 2015. Τοπία αστικής διάχυσης: Aστικοποίηση και πολεοδομικός σχεδιασμός. Η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. University Studio Press. 3. Βιβλίο [11793]: Γοσποδίνη Άσπα,Μπεριάτος Ηλίας (Επιμ.) Τα νέα αστικά τοπία, και η ελληνική πόλη. Εκδόσεις Κριτική. 4. Βιβλίο [21372]: Ρισάρ Σκοφιέ, Τάκης Κουμπής (επιμ.) Εκλάμψεις της πόλης. Futura.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-11-2016